החיפוש הניב 3233 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
אתם רוצים לראות בעיניים מישהו שעושה צחוק מהגר"ח? מזעזע! תסתכלו על התמונה של פינדרוס מקבל ברכה מהגר"ח בכינוס בביתו. מה אתם רואים? מה קרה לכובע של פינדרוס? למה הקנייץ' מקדימה למעלה? הוא פשוט מאוד מאוד עובד לעיני כל ישראל על הגר"ח! כי הגר"ח אומר הרבה פעמים לכאלו שבאים אליו עם קנייץ...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
פך שמן,
אל תגזים, מספיק לי 10 שקל על כל ראש. לשלוח לך את מס' חשבון הבנק שלי??
בוא נחיה ונראה עוד מעט הבחירות אני חי בין העם ושומע מכל הכיוונים.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:17
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
להזכירך שהפלג התרחב מאוד לאחרונה ע"ח דגל מהמוני ליטאים מאוכזבי גפני וינקי קניבסקי... וכדבריך כן יהיה, הם יצביעו לאגו"י ולא ידרשו נציגות, ביודעם שזו נציגות מקצועית והוגנת לכולם.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי נגמר שבכלל הולכים יחד.
דגל ושס ירוצו יחד ברשימה משותפת ויהיו עם עצמם 50:50
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
אתם רוצים לראות בעיניים מישהו שעושה צחוק מהגר"ח? מזעזע! תסתכלו על התמונה של פינדרוס מקבל ברכה מהגר"ח בכינוס בביתו. מה אתם רואים? מה קרה לכובע של פינדרוס? למה הקנייץ' מקדימה למעלה? הוא פשוט מאוד מאוד עובד לעיני כל ישראל על הגר"ח! כי הגר"ח אומר הרבה פעמים לכאלו שבאים אליו עם קנייץ'...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
כדי שלא יבואו אח"כ בתביעות לשנות את הרשימה לכנסת. זה הכל כידוע.
אבל ה' יעזור גם ככה נישאר 60/40 בשיקלול הארצי.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
למשיב.: אני לא בטוח שהיי הונה את הרב עשור, ולא שהרב עשור והיי יחד הונו את הגר"ח. הרב עשור הוכרח ע"י הבי"ד של הגר"נ קרליץ לפרסם נגד היי אחרת יצאו נגדו אישית, כי הגיעו אליהם עדויות שהיי לא רק בעל כוונות אישיות משיחיות, אלא הוא ממש עובד ע"ז ויש לו ענין להטיף מושגים פסולים ליהוד...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 02:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
זה לא שקר, אתה מפרש אחרת את המילים, הם ממזמן כבר מדברים בקודים אחרים משלך.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:55
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
מעניין איך ההקלטות של מישהו מהצד של פרוש שדיבר נגד פרוש מסתובבים בדיוק אצל פך שמן, ולא אצל אף אחד מהצד החסידי.

[וכן להיפך. פוליטיקה קטנה.]
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד
תגובות: 158
צפיות: 2786

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
מה אפשר לעשות המועצס של דגל היא לא שווה לליטאים כמו אמירה של רבי לחסידים...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
לא נורא.
גם אם בג"ץ יאשר לו וירוץ ויפסיד, הוא כבר יתלה את ההפסד בפסילה הנוכחית והבלבול.
ולא ח"ו בלוזריות שלו או באמירה של תושבי אלעד שפרוש אהוד עליהם ומעדיפים אותו לראשות.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:46
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד
תגובות: 158
צפיות: 2786

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
דומני שבנוגע לירושלים הוא הסכים עם ר' ברוך סולובייצ'יק, בלי קשר לר' חיים. רבי גרשון יהודי של הסכמות, ופחות של יוזמות. אם יצטרך להכריע בעצמו הוא יעשה את זה מצויין אולי אפילו כמו רבי אהרן לייב זצוק"ל. אבל כשמגיעים אליו אנשי השטח "מרי דאתרא" של איזה מקום, כמו הגר"ב סולובייצ'יק, עם ה...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
אני לא תומך בדעתם, זה החשבון שלהם והם החליטו על ליאון רק לאור מה שחשבונם משום מה הראה להם כך.
תתווכח על זה ואתה תהיה צודק, אבל אל תגררו את זה למלחמות התנגדים בגלל שזה דרך הבעש"ט וכו'. זה פשוט סתם מילים משומשות מימים קצת יותר אפלים, למי שזוכר את תשמט.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
יש שם מחלוקת פוסקים קצונית ממש, וגם בשו"ע יור"ד בהלכות מזוזה יש סעיף על זה. יש אומרים להסיר את המזוזה מצד ימין של הכניסה לסוכה, ולקובעה בברכה! לצד שמאל כי כעת זה כניסה מ"בחוץ" דהיינו מהסוכה לבין וצריכה להיות לימין הנכנס לבית! ואחרי סוכות שוב לעוקרה ולהחזירה למקום הראשון בברכה. וי...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:09
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, וכל שאינו ראוי.......
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
ויהי בימי שפוט הנכדים........
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 01:00
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
כבר הבעתי דעתי לפני שבוע או יותר, אין פה החרמה, לענ"ד הם באמת מפחדים מהיום שלמחרת הבחירות ויהיה מועמד חילוני שינצח ולא דייטש, ויתנקם באינטרסים של החרדים בגלל שנלחמו בו. הרי ברור שאם כל הציבור החרדי בעד דייטש, אז הדגש במערכה הוא רק היותו חרדי נגד כל החילונים. ותעמולה כזו יוצרת אצל המנצח [לשיטתם ...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 00:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: מועצת גדולי התורה של דגל התורה

{ ARCHIVE_JUMP }
רבי ניסים חתם... הזוי הזוי הזוי.
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 00:54
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועצת גדולי התורה של דגל התורה
תגובות: 80
צפיות: 747

Re: מקווה שזה פורום נכון...

{ ARCHIVE_JUMP }
למנהל או לפותח האשכול: ראוי לנעוץ אשכול זה לתקופת מה, היות ובאופן טבעי לא אמורות להיות לו תגובות והוא יצנח ללא חשיפה ואפקט. אני תקוה שהמשפחה תצליח להנציחו בצורת ספר תורה שיקראו בו ברבים, יש תשובת הרשב"א שלמי שנפטר ללא זש"ק יש תיקון ומנוחת נפש במקומה ע"י מצוות כתיבת ספר תורה, ובעיקר אם...
על ידי פעמון זהב ורימון
אתמול, 00:52
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מקווה שזה פורום נכון...
תגובות: 1
צפיות: 144

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
בדין תולמ"ה נפסק גם שלא לקבוע את המזוזות והמשקוף כשכבבר קבוע עליהן המזוזה, אלא קודם לקבוע אותם במקום ואח"כ לקבוע על זה את המזוזה. עוד הלכה מעניינת, מי שקנה בית ועוד לא גר בו, פטור עד שיכנס לגור, כי זה "מזוזה חובת הדר". מה הדין אם קבע מזוזה כמה ימים לפני שנכנס לגור? יש אומרים שהיה...
על ידי פעמון זהב ורימון
18 אוקטובר 2018, 20:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: תיקון בעברית לסלנג: שלום ביי

{ ARCHIVE_JUMP }
שאלה בסלנג:


פרסומאי שמייחצן קמפיין,
הוא מקבל כסף על זה שמקמפן את המועמד? או על זה שמקמבן את הבוחרים??
על ידי פעמון זהב ורימון
18 אוקטובר 2018, 20:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תיקון בעברית לסלנג: שלום ביי
תגובות: 30
צפיות: 7193

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
לדעתי הם שותקים מתוך הסכמה, לא משום סיבה אחרת.
אם לומר שפינדרוס עצמו מרוצה מהחלטת השופט כפי שנכתב לעיל נראה לי קצת קונספירציה,
לומר שהניקים הליטאיים לא נופלים מהכסא ולא נלחמים בחירוף מקלדת עבור מועמד מעמד הבזיונות שנעשה בשבוע שעבר למאות שנות לימוד תורה - נראה לי הגיוני וסביר.
על ידי פעמון זהב ורימון
18 אוקטובר 2018, 01:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מכיר את פינדרוס מאז שהיה טיפש יותר נכון ילד עם בטחון עצמי מופרז, אני מבין מדבריך שהוא השתנה - אז אני מסיר את דעתי מפניך.
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 23:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד
תגובות: 158
צפיות: 2786

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
שימו לב: הפסילה הזו מראה באצבע על נקודת התורפה שלנו כציבור החרדי, איך אנחנו ננהל את המדינה... יש איזה ילדון חצי מתבגר בשם יצחק פ' שזכה לתמיכה מצד ילד אחר שמתנהג כמו ילד בתשב"ר ומנהל את העולם מרח' רשב"ם. וכמו שטיבל הכי פרוע בשיטת הקריצות, בת בנה של שיטת ה"סמוך", הם מנסים לנהל את ה...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 23:25
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
וראש בטטה שיגידו להם תצביעו פינדרוס הם כן היו???
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 23:17
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פינדרוס בעז"ה ראש עיירית אלעד
תגובות: 158
צפיות: 2786

Re: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה

{ ARCHIVE_JUMP }
דייטש אחראי למה שפרוש עשה?? למה אתה חושב שמישהו יעניש את דייטש על עוונו של פרוש??
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 23:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה
תגובות: 28
צפיות: 487

Re: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה

{ ARCHIVE_JUMP }
חבל על ההסברים. ברור שיש פשעטליך לכל אחת משלושת השורות שם... ולא רק לזו... אבל איכשהו זה לא בדיוק השיח המתקבל והרגיל, גם בויכוח וגם בצעקות אם זה בציבור משתדלים לדבר - איך אמרת? בצורה יותר מתורבתת. עזוב. בוא נשכח. יש מחר. חבל על ההסברים. ברור שיש פשעטליך לכל אחת משלושת השורות שם... ולא רק לזו... אבל...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:52
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה
תגובות: 28
צפיות: 487

Re: אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים.

{ ARCHIVE_JUMP }
זכורני שכך קראו לאגודה בבחירות הארציות.
הרבה לפני דגל התורה. אולי בתשמ"א.

כעת התרוקנה שורה, וחצי מהתואר (דגה"ת) - והיו חייבים למלא משהו שלא ייראה שהם סתם חצי מפלגה לבד...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אגודת ישראל ודתיים בלתי מפלגתיים.
תגובות: 7
צפיות: 256

Re: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה

{ ARCHIVE_JUMP }
או. כעת אתה מדבר יותר מתורבת.
אני מסכים להודעתך האחרונה, הרבה יותר מלהודעתך הראשונה באשכול זה.
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה
תגובות: 28
צפיות: 487

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
פוי כמה מגעיל מה שהם עשו לסבא שלהם ולכל ראשי הישיבות זקני הדור שלנו שאלפי אלפי שעות תורה ומוסדות ותלמידי חכמים הם תלמידיהם, ועשו מהם מצגת של בובות פלסטיק.

לא יסולח!!

[וזה גם אם פינדרוס לא היה נפסל בבית משפט]
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה

{ ARCHIVE_JUMP }
עלה זית תירגע. אם זה לא משמח אותך אז תדלג לאשכול אחר. מותר לפתוח אשכול בכל נושא גם אם לא נראה לך. הביטויים שלך פחות נעימים לעין, יותר מכל השטויות שלו - אפילו לדעת מי שאוחז שפינדרוס הוא נציג ההשגחה העליונה... השמחה לאיד מעבירה אותך על דעתך. וכן למר. זלזול מחפיר ביהודי מכובד בוא לא ניכנס לויכוח על הא...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה
תגובות: 28
צפיות: 487

Re: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה

{ ARCHIVE_JUMP }
עלה זית תירגע.

אם זה לא משמח אותך אז תדלג לאשכול אחר.
מותר לפתוח אשכול בכל נושא גם אם לא נראה לך.
הביטוים שלך פחות נעימים לעין, יותר מכל השטויות שלו - אפילו לדעת מי שאוחז שפינדרוס הוא נציג ההשגחה העליונה...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: יצחק פינדרוס וירחמיאל שניידר מקימים מפלגה
תגובות: 28
צפיות: 487

Re: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
לטעמי יש פה טעם של החמצה ומרירות מסויימת, ולא שמחה שלמה.
חבל שפינדרוס נפל בבימ"ש ופרוש יבחר רק על רקע אי מועמד נגדו, עוד יגידו שפינדרוס היה מנצח לולא זה...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 22:26
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דרמה: נפסלה מועמדותו של פינדרוס לראשות העיר אלעד
תגובות: 169
צפיות: 1895

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
בהלכה זו אין לי מה לפלפל מעבר למה שכבר נכתב לעיל, אבל יש הלכה דומה מענין לענין באותו ענין [שמוזכרת כאן "חנות"]: האם חנויות בכלל חייבות במזוזה? בשו"ע כתוב הלכה שחנויות שבשוק פטורות, ותמוה, הרי גם אם זה לא משמש לדירה, זה משמש כמחסן לסחורה יומם ולילה ולמה זה פחות מבית האוצר בית התבן ובית...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 16:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:חסום לי ב"ה.


ישראל הנזכר היה עיתונאי ידוע ל"ע
ומי באותה התמונה דלעיל מאחורה?
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 16:23
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל
תגובות: 31
צפיות: 729

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

{ ARCHIVE_JUMP }
תודה רבה ליאיר על האיחול התרגשתי מאוד!
אם מס' ההודעות היה קולות בבחירות יתכן והייתי פותח מפלגה...
על ידי פעמון זהב ורימון
17 אוקטובר 2018, 16:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 1882
צפיות: 985482

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
לכאו' מתעגל כזה הוא כמו מתעקם,
ואם דלת בקרן זוית כציור הנ"ל שמזוזה אחת בדרום ושניה במערב - חייבת כמפורש בהלכה, הוא הדין בשאלה זו.
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 22:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: איך משכיבים את הילדים שלנו בשעות סבירות

{ ARCHIVE_JUMP }
זה הפריע לילדים לישון בזמן,
כעת הוא תיקן את זה.
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: איך משכיבים את הילדים שלנו בשעות סבירות
תגובות: 32
צפיות: 367

Re: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
מי בין הגרש"א שטרן ליעקב אשר??
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל
תגובות: 31
צפיות: 729

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
על משקוף מעוגל מפורש במחבר שדינו כמשקוף, אבל אם אין המזוזות לפני העיקול המקומר גבוהות י' טפחים לגובה פטור. וביאר הט"ז כמדומני, שהקימור יכול להיות נידון כהמשך המזוזה הנמוכה להשלימה לגובה י', אבל אז אין היכר משקוף מלמעלה כי הכל המשך המזוזות, ופתח בלי משקוף פטור. ורק אם המזוזות גבוהות י' אז כל הקי...
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
כמדו' שזה לא היה איבה אלא מוסר, הוא כאב וזכר את זה ולא בהסתר
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל
תגובות: 31
צפיות: 729

Re: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
שוחחתי אודותיו הערב עם חבריו לספסל הלימודים בישיבת פוניביז הוא היה מבריק ושנון, הגיע אחרי שקפץ 2 כיתות ב"ישוב", וזה היה די נדיר [שהקפיצו שנה אחת היה שכיח יותר] הוא סיים את הישוב חומר של 5 שנים ב-3 שנים. אמרו שהוא עילוי, את כל הלימודים והסוגיות היה מסכם לעצמו בצורות בעט על דף, בפסים, קווים,...
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:31
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל
תגובות: 31
צפיות: 729

Re: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
מי זה הקיצוני משמאל בתמונה האחרונה? טראמפ?
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:24
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עו"ד יעקב וינרוט ז"ל
תגובות: 31
צפיות: 729

Re: שאלה בזוגיות

{ ARCHIVE_JUMP }
לא ראיתי מעולם ספר או עלון בנושא, אבל לפני החתונה שלי קרא לי אדם גדול מהדור הקודם זצ"ל, ואמר לי שרוצה ללמד אותי 2 דברים. הדבר הראשון הוא שאני מקבל על עצמי עול לעשות הכל במשקפיים של האשה, לקחת אותה בחשבון בכל דבר, ולמלא רצונה כעבד ממש, וביטול הרצון העצמי ממש. [הוספה שלי: כמובן שביררנו לפני השידו...
על ידי פעמון זהב ורימון
16 אוקטובר 2018, 19:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: שאלה בזוגיות
תגובות: 15
צפיות: 317

Re: איך משכיבים את הילדים שלנו בשעות סבירות

{ ARCHIVE_JUMP }
בשלמא הראשון קיבל היתרה לפרסומת,
אבל אתה מה אתה עושה פרסומת?!!
על ידי פעמון זהב ורימון
15 אוקטובר 2018, 23:15
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: איך משכיבים את הילדים שלנו בשעות סבירות
תגובות: 32
צפיות: 367

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
סעיף ח' בִּקְצָת שְׁעָרִים יֵשׁ פֶּתַח קָטֹן אֵצֶל הַשַּׁעַר הַגָּדוֹל, וְדֶרֶךְ הַפֶּתַח הַקָּטֹן יוֹצְאִים וְנִכְנָסִים, וְהַשַּׁעַר אֵינוֹ נִפְתָּח רַק לִפְרָקִים. וְכֵיוָן שֶׁהֵם שְׁנֵי פְתָחִים וּבֵינֵיהֶם עַמּוּד רָחָב טֶפַח, חַיָּבִין בִּשְׁתֵּי מְזוּזוֹת (רפ"ו). בענין סעיף זה יוגדש שהד...
על ידי פעמון זהב ורימון
15 אוקטובר 2018, 12:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
דיני ברכת המזוזה זהים בדיוק לברכת הטלית שכולנו מכירים יותר. כך אם טלית נופלת מעצמה חייבים לברך ואם מסירים לזמן קצר לא מברכים. הש"ך דן אם מברכים על מזוזה שקובעים במקום של מחלוקת הפוסקים, או שעל מזוזה "לחומרא" לא מברכים. לדוגמא על "בית שער" ועוד דוגמא על חדר שאין בו ד' על ד' ...
על ידי פעמון זהב ורימון
15 אוקטובר 2018, 12:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
דיני ברכת המזוזה זהים בדיוק לברכת הטלית שכולנו מכירים יותר. כך אם טלית נופלת מעצמה חייבים לברך ואם מסירים לזמן קצר לא מברכים. הש"ך דן אם מברכים על מזוזה שקובעים במקום של מחלוקת הפוסקים, או שעל מזוזה "לחומרא" לא מברכים. לדוגמא על "בית שער" ועוד דוגמא על חדר שאין בו ד' על ד' א...
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 18:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
קיבלתי.
אז אהפוך את סדר השאלות...

ואם למישהו יש תשובה עניינית, חוץ מהתשובה המצוטטת לעיל שאני כבר יודע - אשמח מאוד.
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 15:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד
תגובות: 162
צפיות: 6316

Re: יהיו בחירות ..?..

{ ARCHIVE_JUMP }
היום בצהריים יצאו לתקשורת כותרות ראשיות מפי נתניהו, חוק הגיוס צריך לעבור, הוא חוק טוב, לא לבחירות, קורה למועצעס לאשר את החוק...


מה קרה לו בדיוק היום?
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 15:29
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: יהיו בחירות ..?..
תגובות: 3
צפיות: 1784

Re: דעה: היפרדות דגל מאגו"י, וחבירתם לשס אינה רק בבחירות לעי

{ ARCHIVE_JUMP }
אל תסמוך על משפט של רובינשטיין. הוא לא פוליטיקאי ולא מבין בעצמו את עומק המשמעות של מה שאתה רוצה להכניס בדבריו.
ואם כבר אתה מצטט - גש למפגש שלו עם נציג אגודאי ותשמע אמירה לא פחות מחממת את הלב.
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 14:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דעה: היפרדות דגל מאגו"י, וחבירתם לשס אינה רק בבחירות לעיריות
תגובות: 9
צפיות: 426

Re: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
אם זה כל כך ברור שישראל פרוש מפר הסכם וכו', אז למה גפני כ"כ סירב לדין תורה כשמאיר פרוש התחנן אליו? הרי לפרוש יש מה לומר?!
האם מרן רבי חיים קניבסקי יודע מזה שמאיר פרוש דרש דין תורה?!
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 14:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד
תגובות: 162
צפיות: 6316

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
למעשה מה הנידון היום? הנני להציע לפני הלומדים מחלוקת ש"ך וט"ז, אם יש פתחים צמודים זל"ז, לדוגמא מה שהיה לאולמי קרויזר מי שזוכר, ביציאה אל החצר האחורית שבשנים האחרונות היו עושים בה בקיץ את הסעודה לגברים. שורה של פתחים ועמודים עם משקופים ומזוזות באמצע בין פתח לפתח ברוחב טפח ויותר [כי אם ...
על ידי פעמון זהב ורימון
14 אוקטובר 2018, 14:31
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ניקי היילי ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
וברכה לעולם כן הביאה???
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:14
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניקי היילי ז"ל
תגובות: 9
צפיות: 578

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
בשלמא שטיבלאך וביכ"נ שיש בהם כוללים, אני סובר כמוך. אבל בין קבר ר' יצחק לרחבה? מה יש שם? כסאות לא ספסלים לא שולחנות לא... מקסימום זה בית כנסת. ומינימום זה כמו מעבר ברחוב, לא חצר מגורים ולא שער העיר. אין סיבה לחייב מזוזה. ואם סובר שזה קדוש כביכ"נ כי עומדים שם לומר קפיטל תהלים, אז ביכ"נ...
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:14
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ירחמיאל שניידר

{ ARCHIVE_JUMP }
בגלל לחץ הזמן. הניקים בפורומינו רצו כבר לראות את שפיכת הדם של המועמד הזה. להתכבד בקלון. זה מגוון את האווירה לכולם. פתאום מועמד שכולם בעד ואף אחד לא טוען שהוא מדי ליטאי או לוזר או סתם השתלטות של האליטה החסידית, או שמריץ את עצמו וכופה את זה על אחרים. לכן העורך המוכשר הזדרז יתר על המידה, לספק רצון החבר...
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ירחמיאל שניידר
תגובות: 201
צפיות: 76607

Re: ניקי היילי ז"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
למה ז"ל ולא ע"ה???
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ניקי היילי ז"ל
תגובות: 9
צפיות: 578

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
1010 כתב:אני חושב שמספיק סעיף אחד ליום, הענין כאן לכאו' זה לא להספיק בלימוד, אלא ליצור שיח סביב ההלכות, ואם יש יותר מידי הלכות זה רק מבלבל.

גא"מ.
ולכן היה טוב גם השו"ע.
אא"כ רוצה הרב יאיר לסיים מהר מזוזה כדי לעבור למשהו אחר שבו הליין יסע יותר לאט
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
באתרא קדישא מירון יש מזוזה חדשה (בקיר הסמוך לציון התנא רבי יצחק) שנקבעה בהוראת כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א כשביקר במקום בחורף אשתקד, תמה מדוע אין שם מזוזה וכמה אברכים חסידיים הביאו למקום איש מקצוע שסתת באבן וקבעו מזוזה במקום. מי שמבקר במקום יכול לראות בקיר שבין ציון רבי יצחק לרחבת ...
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן, מצד שני השאלה גם תלויה מי משתמש איתה ? עוד שאלה שעלתה לי - לאו דווקא קשורה להלכות שהביאו היום - מתחת לגשרים גם צריך לשים מזוזה - כשיש שני עמודים שעושה לזה צורת הפתח ?? התשובה היא כנראה שלא צריך, למה ? אין זה בית. וכתוב "ביתך". חדר שפרוץ ללא קיר רביעי בכלל פטור. [אני משער שאם יאיר היה...
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:על פתחי וכניסות חומת העיר העתיקה בירושלים ישנה חיוב להנחת מזוזה ?

זה משותף גם לכמה נוצרים ומוסלמים וארמנים ושאר מרעין בישין
וכמבואר לעיל שותפות גוי פוטרת.
על ידי פעמון זהב ורימון
11 אוקטובר 2018, 15:01
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: מזל טוב לחברים ותיקים

{ ARCHIVE_JUMP }
יש אנשים שנולדו עם מעט מזל, ועל סמך זה מברכים לאיש שיהיה לו המון מזל, והעיקר שהמזל יהיה טוב. אני מנסה להסביר לעצמי את דבריך. יש לי 2 אפשרויות: 1, שהמברך אומר למתברך בברכתו זו "יש לך רק מעט מזל..... שיתרבה ויהיה לך המון" [נשמע לא משהו]. 2, שהמברך הוא אדם עם רק מעט מזל, ולכן הוא מברך את המת...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 19:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 1882
צפיות: 985482

Re: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.

{ ARCHIVE_JUMP }
למה אני לא שם לב למש"כ אחד רהוט מהסוג של טורצקי? כי בטוח שהאמת לא איתו. נכון יש לו כתיבה עם בטחון עצמי נשפך, אבל זה לא משכנע. רק את המשוכנעים. והמבחן הוא אחד: נגיד שטורצקי היה חסיד מה היה כותב אז? [במצב של היום!] אם הצדק עם מה שכתב והוא כותב אמת, היה כותב זאת גם בתור חסיד. ואם הוא כותב נגד אגוד...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 17:32
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.
תגובות: 632
צפיות: 20037

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

{ ARCHIVE_JUMP }
גא"מ, זה מוריד את רמת הפורום לגובה הביוב [כמו בחדרי ושאר ביבין]
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 17:24
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 524
צפיות: 59648

Re: ירחמיאל שניידר

{ ARCHIVE_JUMP }
גם הפתק השני פסול, כתוב "בית חם" במקום "חינוך מיוחד"!!
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 17:21
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ירחמיאל שניידר
תגובות: 201
צפיות: 76607

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
במעלית לכאו' אין דיורין, אין שימוש גם לא של מחסן, אוצר, רפת בקר. כ"ש כשאין בה דע"ד כמו בבניני המגורים. אמנם יש צד לומר שפתח המעלית יחשב כניסה לחדר המדרגות, דהיינו לקבוע בצד ימין של הנכנס לחדר מדרגות מהמעלית [צד שמאל הכניסה למעלית], ובחדר מדרגות יש דין לולין ומרפסת שמופיע בסימן הבא בשו"...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 17:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: מהו גיל הממוצע של משתתפי הפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
התכוונתי על רמת השיח. מי שחושב שהתכוונתי אליו שיהיה חכם ולא יגיב.
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 16:54
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מהו גיל הממוצע של משתתפי הפורום
תגובות: 26
צפיות: 3534

Re: מהו גיל הממוצע של משתתפי הפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן חלק מהמתווכחים מה להצביע, עדיין לא הגיעו לגיל זכות הצבעה...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 16:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מהו גיל הממוצע של משתתפי הפורום
תגובות: 26
צפיות: 3534

Re: ספינר

{ ARCHIVE_JUMP }
ועל יעקעס שנולדו בטעות בגאליציא
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 16:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ספינר
תגובות: 205
צפיות: 67269

Re: ספינר

{ ARCHIVE_JUMP }
ביתד של יום שלישי מלפני שבוע
היתה כתבה שאחוזי המאובחנים כהפרעת קשב וריכוז בעליה ועומדת כבר על 10% מהילדים!!

זה מראה שאכן הספינר היה טיפול טוב, ומאז שהילדים עזבו את הספינרים חזר להם ההפרעה...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 16:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ספינר
תגובות: 205
צפיות: 67269

Re: המון מזל טוב

{ ARCHIVE_JUMP }
והעיקר: מה זה הביטוי השגוי הזה "המון מזל טוב" אם כבר מזלים טובים. האמת: אומרים ,מזלות" ולא מזלים!! אז אולי המון מזלות טובות? אבל אני לא יודע אם יש מושג כזה הרבה מזלים, כל אחד או כל זמן יש לו את המזל הספציפי שלו מתוך המזלות. אז שמא נתחיל ללמד את בני ובנות ישראל בכל מקום שהם לומר "...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 14:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תיקון בעברית לסלנג: שלום ביי
תגובות: 30
צפיות: 7193

Re: המון מזל טוב

{ ARCHIVE_JUMP }
אין לזה שום קשר לתמיכה מפלגתית.
כל ניק שעובד כ"כ קשה מגיע לו מזל טוב גם אם הוא תומך במי שאני לא.
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 14:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 1882
צפיות: 985482

המון מזל טוב

{ ARCHIVE_JUMP }
לפך שמן
לרגל הגיעו ל1000

פך שמן

הודעות: 1000
הצטרף: R E x, 21:21
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 14:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מזל טוב לחברים ותיקים
תגובות: 1882
צפיות: 985482

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
סימן רפו - מקומות החיבים במזוזה ובו כ''ג סעיפים א אֵלּוּ הַמְּקוֹמוֹת שֶׁחַיָּבִים בִּמְזוּזָה: אֶחָד שַׁעֲרֵי בָּתִּים וְשַׁעֲרֵי חֲצֵרוֹת, (א) מְדִינוֹת וַעֲיָרוֹת, (ב) רֶפֶת בָּקָר וְלוּלִין וְאוֹצְרוֹת יַיִן וְשֶׁמֶן וּבֵית הָאִשָּׁה וּבֵית הַשֻּׁתָּפִים, כֻּלָּם (ג) חַיָּבִים. הגה: וְדַוְקָא כ...
על ידי פעמון זהב ורימון
09 אוקטובר 2018, 14:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
בסעיף ב' ביאור המושג טפח הסמוך לרה"ר: מדובר על פתח השקוע בקיר עבה, כעין מסדרון, האם קביעת המזוזה היא בקצה הסמוך לחדר הפנימי או לרה"ר. והטעם שצריך לקבוע סמוך לרה"ר יש בזה ב' טעמים בפוסקים. האחד כתוב כאן בנו"כ כל הדף, והשני בסימן אחר בהמשך הל' מזוזה. כאן כתוב טעם שיהיה שמירה על כל ...
על ידי פעמון זהב ורימון
08 אוקטובר 2018, 11:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: ***הלימוד היומי***

{ ARCHIVE_JUMP }
נידון ראשון: בנידון סעיף א' שמסיים הרמ"א שמצוות הגוף עדיפה, יש נידון למה תפילין נחשב מצוות הגוף נגד מזוזה, הרי אינה בשלוחו, לא יכול השכן לקבוע בשליחותי בביתו ולפטור את ביתי. וכי בגלל שהתפילין נוגע בזרוע ובראש ומזוזה לא, לכן זו מצווה פחותה? סוכה היא מצוה פחותה מלולב ואתרוג בגלל שזה נוגע ביד [ואס...
על ידי פעמון זהב ורימון
08 אוקטובר 2018, 10:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***הלימוד היומי***
תגובות: 65
צפיות: 1040

Re: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.

{ ARCHIVE_JUMP }
מי שבאמת לא רוצה להתערב מנצל את יום החופש לדברים אחרים............
למטות השונים יש הרבה עבודה לאתר את אלו שלא רוצים להתערב ולשכנעם ולשנעם. זו עיקר עבודת יום הבחירות.
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 23:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: דגל התורה תרוץ בנפרד בבחירות למועצת העיר ירושלים.
תגובות: 632
צפיות: 20037

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
את האמת,
אני לא מרגיש שהחרדים נותנים את הקולות בפועל לחילונים.
המפלגות החרדיות כן.
הציבור לא.


נראה מה יהיה - כך ההרגשה שלי.
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 23:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לו 7 נשמות
מוכר???
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 23:19
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: והעיר אשר ישאג: ישראל לאלעד
תגובות: 162
צפיות: 6316

Re: חברותא - לימוד יומי בפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
1010 כתב:אני גם לא נכנס לשם.

גם אני
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 23:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: גרב היא (גם) נקבה!

{ ARCHIVE_JUMP }
הם מקבלים פר פרפר?
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 20:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: גרב היא (גם) נקבה!
תגובות: 21
צפיות: 6131

Re: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלי

{ ARCHIVE_JUMP }
היום הצטלמו דייטש וליאון יחד בברית, ודייטש פרסם זאת עם כיתוב אוהב לליאון, וליאון צייץ לו בחזרה ג"כ אהדה וסיים "בסוף האהבה לירושלים תנצח"...
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 20:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מועמד הציבור החרדי - הרב יוסי דייטש לראשות עיריית ירושלים
תגובות: 512
צפיות: 16790

Re: גרב היא (גם) נקבה!

{ ARCHIVE_JUMP }
שמות לבעלי חיים כבר עשה אדה"ר טוב שהם ממשיכי דרכו, אבל למה רק לפרפרים? ומה עם שמות לפרפרות??
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 20:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: גרב היא (גם) נקבה!
תגובות: 21
צפיות: 6131

Re: חברותא - לימוד יומי בפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
תפילה ושבת זה מים שאין להם סוף, איך אפשר להתחיל בכלל, מליוני פרטים. [משא"כ מזוזה... ומה שכתבת שזה פחות רלוונטי, לא מדוייק, אמנם אינך קובע מזוזה יותר מפעם בחיים על הרוב, אבל אם תלמד הל' מזוזה תמצא ליד כמה מזוזות אתה עובר כל יום שקבועות לא נכון, או שאין איפה שצריך ויש איפה שלא צריך וכדו']. אבל אם...
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 19:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: חברותא - לימוד יומי בפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
הצעתי הספונטאנית היא:

שו"ע יורה דעה הלכות מזוזה!
[לא קשה, לא ארוך, הלכה מעשית לכל אחד, והמון פרטים שלא זכורים בדרך כלל בלתי למי שלומד אותם]
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 19:52
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: מלון גלי צאנז (החדש)

{ ARCHIVE_JUMP }
מבחי' כשרות (למי שזה מעניין אותו) וכשרות האווירה (מכשירים, סוג האורחים וכדו') זה אחד היחידים ממש בכל הארץ, ומביניהם כולם יש לו 2 מעלות יותר מכולם גם תחבורה יותר נוחה וגם נוף מרגיע.
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 19:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מלון גלי צאנז (החדש)
תגובות: 26
צפיות: 1090

Re: חדשות מחצרות ויז'ניץ

{ ARCHIVE_JUMP }
עדיף שגם אז לא...
אפשר לפקוח עין טובה ולמצוא את הצדדים החיובים שלו ושל אחרים. (מה שפחות חיובי כולם יודעים ומבינים ואין מצווה למחות ולהרעיש. אף אחד לא בגיל חינוך שיתחנך פה...)
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 19:10
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות מחצרות ויז'ניץ
תגובות: 524
צפיות: 59648

Re: חברותא - לימוד יומי בפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:עדיף שזה יהיה בתורה ודעת. אא"כ רוב הציבור יעדיפו אחרת.


מה קורה שם? עדיין אותו מנהל אותם נהלים וחברים בעלי השקפות צבעוניות למיניהן??
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 19:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: חברותא - לימוד יומי בפורום

{ ARCHIVE_JUMP }
לא הבנתי מדובר פה או בתורה ודעת??
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 17:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: מלון גלי צאנז (החדש)

{ ARCHIVE_JUMP }
השקיעו מליונים בריצוף ובחלונות ובתקרה, והשאירו את הכורסאות בלובי מלפני 45 שנה?
על ידי פעמון זהב ורימון
07 אוקטובר 2018, 13:43
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מלון גלי צאנז (החדש)
תגובות: 26
צפיות: 1090

Re: ירחמיאל שניידר

{ ARCHIVE_JUMP }
לא מכניסים לרשימה מי שהוא לא ח"מ בעצמו.
אל תשכח מה פשר האותיות של הפתק ח"מ.
על ידי פעמון זהב ורימון
06 אוקטובר 2018, 23:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ירחמיאל שניידר
תגובות: 201
צפיות: 76607

Re: חברותא

{ ARCHIVE_JUMP }
מצד ראשון, חיזוק רמת הפורום זה הדבר הכי רצוי. ואין חיזוק רמה יותר מאשכול לימוד יומי. אבל אני לעצמי ברעיון הזה חושב שחברותא זה קביעות. והפורום אצלי זה אקראי. אם יהיה לי זמן פנוי בקביעות אתכחש לזה בנפשי שאני יכול לקבוע זמן קבוע לפורום מדי יום, בעיני עצמי אני לא כזה... אבל האמת שקביעות ללימוד עם יאיר ק...
על ידי פעמון זהב ורימון
06 אוקטובר 2018, 23:21
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חברותא - לימוד יומי בפורום
תגובות: 27
צפיות: 885

Re: *********אשכול הבדיחות *********

{ ARCHIVE_JUMP }
יש כאלו שעל הפרינציפ משאירים את הסחורה במחסן ולא מפנים אותה ולא מספקים לה טישו


תנסה גם אתה
על ידי פעמון זהב ורימון
04 אוקטובר 2018, 21:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *********אשכול הבדיחות *********
תגובות: 5605
צפיות: 6692435

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
הותר לפרסום: בעלי חברת האוטובוסים "אפיקים" חשודים בשוחד בעלי חברת האוטובוסים שהוקמה ב-2008 ופועלת בין היתר בשומרון, בפתח תקווה ובראש העין חשודים במתן שוחד לבכיר במשרד התחבורה. הוא חשוד שהעניק להם העדפה - זיכיון להפעלת קווי אוטובוס רווחיים הותר לפרסום: כמה מהחשודים בפרשת השוחד במשרד התחבור...
על ידי פעמון זהב ורימון
04 אוקטובר 2018, 21:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2940
צפיות: 1956108

Re: ספריה עירונית בבני ברק

{ ARCHIVE_JUMP }
עוד לא התקשרת????
יש לך כ"כ הרבה שאלות פה, וגם בעצמך הבאת את מס' הטלפון, ועדיין אתה מבקש מאתנו תשובות???????????

בקיצור תוכיח שאינך ניק פרסומי גרידא לפני שתיחסם.
על ידי פעמון זהב ורימון
04 אוקטובר 2018, 21:02
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ספריה עירונית בבני ברק
תגובות: 8
צפיות: 884

Re: הקול הבא מירושלים

{ ARCHIVE_JUMP }
כבר חשבתי שפתחת אשכול על נצחון גרמניה על ירושלים היום שהשביתה את החיים התקניים בפקקים בלתי נסבלים........
על ידי פעמון זהב ורימון
04 אוקטובר 2018, 20:46
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הקול הבא מירושלים
תגובות: 3
צפיות: 827

Re: ספריה עירונית בבני ברק

{ ARCHIVE_JUMP }
אינני שייך לאף אחד, אני עצמאי לגמרי ומי שרוצה אותי שיפנה אלי יפה.
על ידי פעמון זהב ורימון
03 אוקטובר 2018, 22:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ספריה עירונית בבני ברק
תגובות: 8
צפיות: 884
הבא

חזור לחיפוש מתקדם