החיפוש הניב 291 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: וקראת לליל שישי עונג

{ ARCHIVE_JUMP }
פעמון זהב ורימון כתב:מי מביא השבוע וארט לפרשת וישלח?

איפה לוי? התפקד איתנו השבוע במפקד?

viewtopic.php?p=411770#p411770
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:13
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: וקראת לליל שישי עונג - הטשולנטיאדה המרכזית
תגובות: 175
צפיות: 61350

Re: ווארט לפרשת וישלח

{ ARCHIVE_JUMP }
וישקהו (בראשית ל"ג ד'), פירש"י (מובא בספרי), הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב. ויש להבין, מה הלשון "הלכה", הלא השנאה של עשו ליעקב זהו בטבע, ולא שעשו רוצה לקיים את ההלכה. וגם איפה כתוב הלכה זו? אלא י"ל, שמצינו כמה הלכות שהטעם שלהם אלא אך ורק משום שעשו שונא ליעקב, כמו שעשו להתיי...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2348

Re: ווארט לפרשת וישלח

{ ARCHIVE_JUMP }
קטנתי מכל החסדים (בראשית ל"ב י"א), והנה חז"ל אמרו 'תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה שבשמינית'. וצריך להבין כוונת הלשון 'שמונה שבשמינית'? ואמר הגר"א ז"ל מווילנא, שפרשת וישלח הוא פרשה שמינית מספר בראשית, והפסוק "קטנתי" הוא פסוק שמיני מפרשת וישלח, וזהו כוונת חז"...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2348

Re: ווארט לפרשת וישלח

{ ARCHIVE_JUMP }
ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל (בראשית ל"ב כ"ח-כ"ט),
והיינו שהמלאך אמר ליעקב, כששואלים לאדם מה שמו, צריך להזכיר את שמו ושם אמו, ולא רק שמו לבד,
וזה "ישראל" גימטרי' "יעקב בן רבקה".
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2348

Re: ווארט לפרשת וישלח

{ ARCHIVE_JUMP }
ויירא יעקב מאד ויצר לו (בראשית ל"ב ח'), פירש"י, ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים , ע"כ. והנה חז"ל אמרו (במס' גיטין) שנירון קיסר היה ממלכי אדום ומזרע עשו, ואח"כ נתגייר ויצא ממנו התנא רבי מאיר. גם ידוע שבכל מקום שכתוב בגמרא "אחרים" כוונתו לרבי מאיר, כדאי...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2348

ווארט לפרשת וישלח

{ ARCHIVE_JUMP }
עם לבן גרתי (בראשית ל"ב ה'), פירש"י לא נעשיתי שר וחשוב, אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אביך שברכני הוה גביר לאחיך, שהרי לא נתקיימה בי , ע"כ. לכאורה המילה "בי" הוא כמיותר. וי"ל שיעקב אמר לעשו, שאותיות "בי" מתיבת "גביר" לא נתקיימה, ונשאר רק &quo...
על ידי לוי
01 דצמבר 2017, 01:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ווארט לפרשת וישלח
תגובות: 5
צפיות: 2348

Re: ***התפקדות חברי הפורום***

{ ARCHIVE_JUMP }
לוי - 31
על ידי לוי
27 נובמבר 2017, 16:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***התפקדות חברי הפורום***
תגובות: 129
צפיות: 27599

Re: ***סיפורים פיקנטים וביזארים...***

{ ARCHIVE_JUMP }
המנהל והזקן המסתורי בפארק מנהל חברה נכנס עמוק לחובות ולא מצא דרך החוצה. הנושים רדפו אחריו והספקים דרשו תשלום. יום אחד הוא ישב על ספסל בפארק, ראשו טמון בין ידיו, תוהה אם יש משהו שיכול להציל אותו מפשיטת רגל. לפתע, הופיע לפניו איש זקן ואמר "אני רואה שמשהו מטריד אותך". לאחר שהקשיב לסיפורו של ...
על ידי לוי
16 נובמבר 2017, 20:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ***סיפורים פיקנטים וביזארים...***
תגובות: 1383
צפיות: 1304638

Re: חשיפת מכתבים: היחס למדינה - דעת תורה של הרבי מבעלזא זי"ע

{ ARCHIVE_JUMP }
נמחק נמחק סתם תגובה זולה ואינה ראויה שמוטב והיתה נמחקת מיד ע"י המנהלים משום פגיעה בכבוד רבנים. מי שיודע קצת על הנהגותיו, יודע שהוא לא נהנה מהעולם הזה כמלוא נימא, אז התכבד ותתנצל על תגובתך. אלו שמחקו אותי (גם התגובה הזאת של TPMH) הם פשוט לקו בחסר ההבנה! לא כתבתי ולא התכוונתי שום פגיעה ח"ו ...
על ידי לוי
25 יוני 2017, 13:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חשיפת מכתבים: היחס למדינה - דעת תורה של הרבי מבעלזא זי"ע
תגובות: 41
צפיות: 12956

Re: אשכול 'דאגה בלב איש ישיחנה'

{ ARCHIVE_JUMP }
אפשר לשאול גם בשם אדם אחר [כגון אח אות אחיין] שאמר לך לשאול. :lol:: פעם נכנס איזה איש להרה"ק מראפשיץ זי"ע, ואמר שחבירו שמתבייש לבוא בעצמו שלח אותו להרבי, לבקש תיקון לעבירות חמורות שחטא. הרב מראפשיץ הבין שזה האיש הוא בעצמו שעשה העבירות הללו, ענה לו בחכמה: תמיהה היא בעיני, למה שלח אותך במקו...
על ידי לוי
21 יוני 2017, 09:37
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול 'דאגה בלב איש ישיחנה'
תגובות: 63
צפיות: 14789

Re: ְְ! ! ! גזירת השחיטה ! ! !

{ ARCHIVE_JUMP }
מישהו מיוחד כתב:אני לא הוספתי שום סימן קריאה, זה אחד המנהלים שהוסיף, לתשומת ליבך כתבן.

לא יפה!
על ידי לוי
20 יוני 2017, 11:30
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ְְ! ! ! גזירת השחיטה ! ! !
תגובות: 16
צפיות: 3758

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
מורה כתב:כמה עולה דירה שמה?
אולי אני גם רוצה.

איני יודע, ואין לי חשק לגור שמה...

אגב, מז"ט על הודעה 1000
על ידי לוי
19 יוני 2017, 13:29
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
ישוב חדש באונגרין

30 משפחות חסידי מארה"ב נכנסים בקרוב בישוב החדש בעיר ראצפערט באונגרין,
העו"ד העסקן הגדול הרב נידרמן מסאטמר היה בשבוע הקודם שם בראצפערט, ועזר להם לסדר כל הדברים הנצרכים עם העיריה שם.
ולפי התוכנית עוד הרבה משפחות מחו"ל ומאר"י יצטרפו להם, הדירות שם זול מאוד.
על ידי לוי
19 יוני 2017, 09:47
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: היתר עגונה 2017???

{ ARCHIVE_JUMP }
מובא בפוסקים, באחד שנעדר ולא נודע מה היה לו, בענין שאשתו אינה מותרת להנשא,
אין מתאבלין עליו, כדי שלא תצא תקלה ח"ו.
על ידי לוי
11 יוני 2017, 20:58
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: היתר עגונה 2017???
תגובות: 5
צפיות: 1474

Re: * * * אשכול הפיטפוטים * * *

{ ARCHIVE_JUMP }
לאחד ויחיד, באשכול אחד שכחת שם להגיב, בדוק,
וטל"ח.
על ידי לוי
07 יוני 2017, 19:37
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: * * * אשכול הפיטפוטים * * *
תגובות: 3295
צפיות: 2411899

Re: הפרובוקציות של המשטרה

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:כמוני כמוך וכמוהו...

אכן, אמנם ההבדל הוא שהוא מתפלל זאת בכוונת הלב יותר מאתנו...
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפרובוקציות של המשטרה
תגובות: 28
צפיות: 7998

Re: הפרובוקציות של המשטרה

{ ARCHIVE_JUMP }
השאלה הנשאלת היא: איפה האדמו"ר מתולדות אהרון? מישהו שמע אותו מגנה את המשטרה/ מפכ"ל/ ארדן? משהו? הוא אמר לחסידים משהו לפעם הבאה? היתה לי הרגשה שהוא ידרוש שהמפכ"ל יפגש איתו או משהו כזה לפחות... מה הוא עושה כדי למנוע את הפעם הבאה? הוא מתפלל ג' פעמים ביום "ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותש...
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפרובוקציות של המשטרה
תגובות: 28
צפיות: 7998

Re: אולי צריך לעשות משהו...

{ ARCHIVE_JUMP }
אני פה כתב:באחד השיעורים שמסר בניו יורק אמר הרב: "קיבלתי מסר משמים שמשיח בן דוד כבר כאן והגאולה בפתח, לכן ביקשו ממני לבצע פעולות על מנת לגרום ליהודי התפוצות לעלות חזרה לארץ ישראל. כולם חייבים להיות בארץ הקודש לרגל ביאת משיח…"

מספיק לנו עם הבאבאס למיניהם, ונביאי שקר.
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:46
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אולי צריך לעשות משהו...
תגובות: 30
צפיות: 7539

Re: אולי צריך לעשות משהו...

{ ARCHIVE_JUMP }
כולם כותבים נבואות איך הוא יגיע ומה יהיה קודם... אני שואל מה יהיה אחרי? -מי שלא יודע- אז למה הוא מצפה? ובכלל, איך הוא יכול לצפות למשהו שלא יודע מה יהיה? ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם "לימות המשיח", כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן, וימצאו להם מרגוע וי...
על ידי לוי
07 יוני 2017, 14:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אולי צריך לעשות משהו...
תגובות: 30
צפיות: 7539

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

{ ARCHIVE_JUMP }
זעיר שם כתב:עדיין השאירו לך אפשרות בפרטי

איני מעוניין כלל לכתוב מנושא הזה (למרות שיש לי הרבה חומר על זה), וכבר כתבתי שאין בזה תועלת לשני הצדדים,
אמנם כשכותבים כאן בפרהסיא (לא בפרטי), אז אני כותב את תגובתי...
ושלום על ישראל.
על ידי לוי
01 יוני 2017, 14:38
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

{ ARCHIVE_JUMP }
זעיר שם כתב:לוי, אם היה לך לא היית חושב על כללי הפורום כפי שכבר הוכחת כאן, וכבר מחקו לך פנינים יקרים.

היא הנותנת.
התירוץ נמצא בתגובתך - אם תתבונן מה שכתבת.
על ידי לוי
01 יוני 2017, 14:21
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:כבר ביקשתי ממנו שיגלה את זה באופן שמותר ע"פ ההלכה וע"פ כללי הפורום. בינתיים לא זכינו..

מה אעשה, עדיין לא נשתנה כללי הפורום.
על ידי לוי
01 יוני 2017, 13:33
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

{ ARCHIVE_JUMP }
זעיר שם כתב:גם את לוי

:lol::
על ידי לוי
30 מאי 2017, 01:35
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: מסע הקודש של אדמו"ר מבעלזא שליט"א

{ ARCHIVE_JUMP }
לא אנסה לשכנע אותך היות והוכח שאתה מושפע מדעות קדומות, וכידוע כל דבר שייך לפרשן, רק לחברים הקוראים שימו לב, הם עמדו כל השנים כעצם בגרון, דרשו וכתבו בבוז על קדושי עליון, השפילו דעת תורה כעפר ואפר , במצב שלא היה שייך להתעלם כפי שגם אתה יודע כנ"ל, ועדיין אין סיבה ליכנס לויכוח? ועוד מה שהסיבה פשוט...
על ידי לוי
29 מאי 2017, 13:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: מסע קודש 'ימי אורה' של כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א

{ ARCHIVE_JUMP }
נתבטלה תורת הבעש"ט - לא ברור אם הדברי יואל אמר כך, מה שהוא כן אמר שהחסידויות של היום אין להם ענין עם הבעש"ט, ובזה כו"ע מודים, תשאל לכל חסיד ברחוב כמה דברי תורה הוא יכול להגיד לך מהבעש"ט, נראה כמה יצליחו בזה, מה שהדברי יואל אמר מוסכם על כולם, ואני לא מבין מה כל הרעש כן כתוב בספר ...
על ידי לוי
29 מאי 2017, 00:49
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מסע קודש 'ימי אורה' של כ"ק האדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א
תגובות: 31
צפיות: 7354

Re: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)

{ ARCHIVE_JUMP }
גם אני מצטרף לנעול (לא היה צריכים לפתוח מלכתחילה) הנושא של בעלזא, אני בדרך כלל איני מתערב בדברים כאלו, זה לא המקצוע שלי... אמנם, אחרי שראיתי שכמה כתבו כאן כל האשמה על העדה החרדית, כדי להצדיק את עצמם כרגיל, רציתי לומר ש "כל מטבע יש לו שני צדדים" , ואין להאמין לצד אחד בלי לשמוע גם את הצד השנ...
על ידי לוי
26 מאי 2017, 01:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: בחצרות חסידים (נוסטלגיה)
תגובות: 173
צפיות: 50031

Re: ל"ג בעומר

{ ARCHIVE_JUMP }
המזג אויר בל"ג בעומר במירון תהיה 34 מעלות,
להנוסעים להכין הרבה מים, ולא לסמוך על ח"י רוטל מיץ ענבים.... המייבש...
על ידי לוי
08 מאי 2017, 16:01
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 43095

Re: ל"ג בעומר

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:כן, כמובן שזה לא עולה, הרי המדינה משלמת את זה, וא"כ זה כאילו אף אחד לא מימן את זה ויותר, זה בכלל לא עלה...

חבר יקר, כמה לפי דעתך המדינה משלם להדרך מהדרין? (אם אתה יודע בכלל מה זה הדרך מהדרין),
על ידי לוי
08 מאי 2017, 15:43
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 43095

Re: ל"ג בעומר

{ ARCHIVE_JUMP }
ישיביש כתב:מי מתקין את הפרנצעס'? הרמקולים? הכשרת השטח? הדרך מהדרין?
ה 15 מליון הולכים כידוע עבור בקבוקי קולה לשוטרים...

ואתה עוד מאמין שה-15 מליון הולך להנ"ל,
כמה עולה הדרך מהדרין? מה זה בכלל הדרך מהדרין?
אחרי שתברר תבחן שזה עולה 0, אלא המליונים הולכים ל..........
על ידי לוי
08 מאי 2017, 14:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ל"ג בעומר
תגובות: 141
צפיות: 43095

Re: גליונות "דברות קודש" תו״א

{ ARCHIVE_JUMP }
תנסה לכתוב להם במייל marechtt וג'ימייל.
על ידי לוי
28 מרץ 2017, 15:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: גליונות "דברות קודש" תו״א
תגובות: 7
צפיות: 1255

Re: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה

{ ARCHIVE_JUMP }
אריה ענק משער האריות כתב:קשה לכם לעלות לשידור? כתבו כאן את התשובה ואני יענה עבורכם ונתחלק בפרס...

אריה, למה אני לא יכול לכתוב לך בפרטי?
על ידי לוי
26 מרץ 2017, 15:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה
תגובות: 39
צפיות: 9814

Re: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה

{ ARCHIVE_JUMP }
פך שמן כתב:אני מחכה כבר יותר משעה ועשרים דקות
זוועה!!!!!

בבקשה תרגיע!
למרות שבטוח בעצמך שאתה יודע התשובה, תזהר שלא תהיה לך אכזבה גדולה...

נ.ב. גם אני בטוח כ-100% שאני יודע התשובה, אבל אין לי עצבים לחכות בשביל הפרס קטן כזה.
על ידי לוי
26 מרץ 2017, 15:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פרס 10,000 ש"ח במזומן לפותר החידה הפשוטה
תגובות: 39
צפיות: 9814

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
נחיתת חירום בדרך לליזענסק לציון הקדוש של רבי ר' אלימלך זי"ע היום כ"א אדר, במהלך טיסה מלונדון לציון הקדוש, התחוללה דרמה כאשר המטוס נקלע למצב חירום, והטייס הודיע לנוסעים המבוהלים כי הוא נאלץ לנחות נחיתת חירות באמסטרדם. הטסים התבקשו לחבוש מסיכות חמצן, דבר שהעלה את רף המתח והפחד מפני הלא נודע...
על ידי לוי
19 מרץ 2017, 17:29
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
ר' משולש, ישנת בלילה?

נראה לי שכותרת האשכול "ובמי הן פוגעות" - נאמר עליך...
בלעדיך אף אחד כאן לא יודע ולא מעוניין מהם. שבת שלום.
על ידי לוי
17 מרץ 2017, 14:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

{ ARCHIVE_JUMP }
משולש כתב:אז למה הם שורפים פחים ורבים עם שיקצעס?

תשאל אותם,
אבל זה לא הוראת רבותיהם (גם אתה יודע זאת).
על ידי לוי
15 מרץ 2017, 18:13
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 533
צפיות: 370651

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

{ ARCHIVE_JUMP }
משולש כתב:הנרדפים המסכנים שבס"ה מקיימים הוראת רבם שאמר לשרוף פחים ולהתעמת בצמתים עם שיקצעס.

לא ראיתי בהמכתב הקול קורא שאמר לשרוף פחים וכדו'.
על ידי לוי
15 מרץ 2017, 15:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 533
צפיות: 370651

Re: מה חושב דוד המלך על לקיחת הלוואה

{ ARCHIVE_JUMP }
cat-1165ca7eb84d60c9eff21386d3e601ee.gif
cat-1165ca7eb84d60c9eff21386d3e601ee.gif (108.87 KiB) נצפה 1069 פעמים
על ידי לוי
12 מרץ 2017, 09:31
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה חושב דוד המלך על לקיחת הלוואה
תגובות: 2
צפיות: 1086

Re: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אח

{ ARCHIVE_JUMP }
גוי מחלק כרטיסי "שומרים"...

P-004-1.jpg
P-004-1.jpg (53.82 KiB) נצפה 42206 פעמים

P-004-2.jpg
P-004-2.jpg (56.62 KiB) נצפה 42206 פעמים
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 16:45
 
פורום: פורום מחשבים
נושא: אשכול מודעות למלחמה בפגעי הטכנולוגיה ומודעות מעניינות אחרות
תגובות: 1319
צפיות: 526417

Re: אשכול ברוך דין האמת

{ ARCHIVE_JUMP }
קיסם שיניים כתב:אין גם הוכחה שלא. גיי ווייס.

אני בן 124 שנה,
אין לך הוכחה שלא...
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 16:33
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 873
צפיות: 814839

Re: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***

{ ARCHIVE_JUMP }
קיסם שיניים כתב:ראיתי בעיני

אין אדם משים עצמו רשע...
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 16:29
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***
תגובות: 22
צפיות: 9000

Re: ^*^ אינתיפאדה שלישית ^*^

{ ARCHIVE_JUMP }
שיך כתב:העניק לערבי טרמפ

טיפש!
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 16:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ^*^ אינתיפאדה שלישית ^*^
תגובות: 1388
צפיות: 1401503

Re: אשכול ברוך דין האמת

{ ARCHIVE_JUMP }
אריה ענק משער האריות כתב:בן 117 בפטירתו

מסתברא שאינו נכון שהיה בן 117, אין שום הוכחה ואין לו תעודת לידה.
על ידי לוי
07 מרץ 2017, 16:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול ברוך דין האמת
תגובות: 873
צפיות: 814839

Re: חוברת חדשה של הרב טאו על הצבא בעית עירוב נשים

{ ARCHIVE_JUMP }
מה לנו ולרב של מזרחי?
ומה גילוי לנו החוברת הלזו, חוץ מציונות ודברי כיעור בענין טומאת הצבא,
ולפותח האשכול: כלך לך למחניך ועזוב אותנו למנוחות.
על ידי לוי
05 מרץ 2017, 14:44
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חוברת חדשה של הרב טאו על הצבא בעית עירוב נשים
תגובות: 12
צפיות: 2685

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
לאור ההפגנות של העדה השבת שגררו הרבה חילולי שבת מצד משטרת ישראל, האם באמת זה "גלאט" על פי הלכה, וגם אם כן, איך מכבים אש ע"י נפט? איך משתיקים חילול שבת אחד ע"י גרימת חילול שבת אחר? אני שואל באמת כי אני רוצה לקבל תשובה. א. הגדולי ישראל שאמרו לצאת להפגין על חילול שבת, בוודאי ידעו מ...
על ידי לוי
05 מרץ 2017, 14:32
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
שיך כתב:מנהל תלמודי התורה 'תפארת יעקב' של 'הפלג הירושלמי', הרב אליהו טומבק, נעצר בעת ששב מגיוס כספים בחו"ל לטובת המוסדות, החשד: הלבנת הון

כפול:
viewtopic.php?p=343825#p343825
על ידי לוי
01 מרץ 2017, 13:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לה"ק ויש להבדיל עברית ופה אנו כותבים/מדברים בעיקר בשפה העברית. לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש (ספרי). באמת שלא הבנתי מה אתה רוצה. (בזמנם לא היתה כלל עברית. וסתם לדוגמא המילה 'עכשיו' היא מילה בעברית ולא בלה"ק וגם התלמוד (וספרא דצניעותא שכתב יעקב אע"...
על ידי לוי
01 מרץ 2017, 04:00
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3144

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:יש לה"ק ויש להבדיל עברית ופה אנו כותבים/מדברים בעיקר בשפה העברית.

לדבר בם, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עמו לשון הקודש (ספרי).
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 19:36
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3144

Re: משנכנס אדר....

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב: :P *

:!: *
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 19:26
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 76
צפיות: 22223

Re: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש

{ ARCHIVE_JUMP }
אריה ענק משער האריות כתב:הערב תיערך שמחת ה"תנאים" לנין מרן בעל השבט הלוי זצוק"ל

'נין' זה 'בן', - וצ"ל 'בן הנכד'.
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 19:22
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: לוח מודעות לשמחות בחצרות הקודש
תגובות: 11
צפיות: 3144

Re: הדולר יורד יורד.......

{ ARCHIVE_JUMP }
0082.jpg
0082.jpg (14.5 KiB) נצפה 2813 פעמים
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 19:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדולר יורד יורד.......
תגובות: 7
צפיות: 3357

Re: אסון בביתר

{ ARCHIVE_JUMP }
וואו הגזמתם שניכם לגמרי אני בשוק גמור אתם נשמעים כמו שתי אנשים אומללים ומסכנים צר לי על חייכם האישיים ח ח ח, חבל עליך לצער בחנם... אמנם מכיר אני את השוק עם הבעיות הללו היטב היטב, הן בארץ והן בחו"ל, אחרי שאני עסוק בזה יותר משלושים שנה, אני רק מאחל לך שאף פעם לא תדע גם אחוז אחד ממה שאני יודע, ור...
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 01:26
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 18381

Re: משנכנס אדר....

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:רבי יונתן אייבשיץ' כשהיה קטן וחזר מהחיידר כשהוא כולו שמח שאלה אותו אימו מה קרה? ענה לה יונתן: למדנו משנכנס אדר מרבים* בשמחה

מרבין*
על ידי לוי
28 פברואר 2017, 01:10
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 76
צפיות: 22223

Re: אסון בביתר

{ ARCHIVE_JUMP }
זרעא דיוסף כתב:זה שלפעמים אשה דורשת מבעלה לא אומר שהבעיה מתחילה בה........

אני רואה שב"ה אין לך מושג כלל מבעיות של שלום בית,
תמשיך בכולל/בעבודה ויבושם לך, ואל תתערב בדברים שאין תחומך.
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 19:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 18381

Re: אסון בביתר

{ ARCHIVE_JUMP }
יהודי משונה כתב:יש הרבה מטפלי שלום בית ,
אם אתה צריך ,
לא זו הדרך ,
לכתוב ככה בפרהסיה שיש בעיה עם הנשים כללי ,
חבל , להשמיץ חצי העולם

אני בין העוסקים בשלום בית,
לא אמרתי שחצי העולם יש בעיות, אבל לצערנו המספר גדול מאוד מאוד!
98% הבעיה היא בהנשים, ורק 2% היא באנשים.
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 18:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 18381

Re: הדולר יורד יורד.......

{ ARCHIVE_JUMP }
0082.jpg
0082.jpg (15.63 KiB) נצפה 2942 פעמים
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 16:13
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדולר יורד יורד.......
תגובות: 7
צפיות: 3357

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

{ ARCHIVE_JUMP }
משולש כתב:אכן, אסור להנות מלשון הרע לתועלת, אבל אין זה פוטר מלומר אותו. וצריך להתאמץ להתגבר על התאווה בזה.

ואם אין יכול/רוצה להתגבר על התאווה הזה "שלא ליהנות", מותר לספר לשון הרע? (כמובן "לתועלת"...)
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 16:11
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 533
צפיות: 370651

Re: אסון בביתר

{ ARCHIVE_JUMP }
חרדי חרדי כתב:חברים יקרים בואו נעשה לכם סדר...........

במקום לעשות סדר....וכו',
אולי כבר הגיע הזמן להזהיר את הנשים שלא יענו ויטרדו את בעליהן כל כך!
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 15:58
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אסון בביתר
תגובות: 63
צפיות: 18381

Re: חובה להכנס, צביעות גלויה

{ ARCHIVE_JUMP }
פך שמן כתב:צריך לעשות שאלת רב אם מותר להנות מוידאו שכזה?

וליהנות מ"לשון הרע" מתוקה כזה אין צריך לעשות שאלת רב?
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 15:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובה להכנס, צביעות גלויה
תגובות: 533
צפיות: 370651

Re: משנכנס אדר....

{ ARCHIVE_JUMP }
מישהו מיוחד כתב:משנכנס אדם* מרבים בשמחה....

*
על ידי לוי
27 פברואר 2017, 09:14
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: משנכנס אדר....
תגובות: 76
צפיות: 22223

Re: מאמרים מתוך הספר "קוטף סיפור"

{ ARCHIVE_JUMP }
קודש כתב:יותר נוח לקרוא עם רווחים
במקום טקסט צפוף


יותר

נוח

לקרוא

עם


ר ו ו ח י ם

במקום
טקסטצפוף


(שי צנוע למי שאוהב ר ו ו ח י ם)
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 23:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מאמרים מתוך הספר "קוטף סיפור"
תגובות: 14
צפיות: 3984

Re: חידות - ביוגרפיה

{ ARCHIVE_JUMP }
מיהו המחבר של ספר "מגיני ארץ"?
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 13:02
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות - ביוגרפיה
תגובות: 25
צפיות: 6926

Re: חידות - ביוגרפיה

{ ARCHIVE_JUMP }
מישהו מיוחד כתב:מה הקשר בין הספרים דלהלן:
1. שו''ת יהודה יעלה.
2. שו''ת יאודה יעלה.
3. שו''ת מהר''י אסאד.

מחבר אחד, וג' שמות נקראו לו.
על ידי לוי
26 פברואר 2017, 12:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות - ביוגרפיה
תגובות: 25
צפיות: 6926

Re: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)

{ ARCHIVE_JUMP }
מה הקשר בין מחאה לכלבים וחזירים? ההלכה שנפסקה היא שמכל דבר אפשר לעשות לחי [לעירוב חצרות או מבואות], גם מטיט שמעמידים ברוחב כמו לחי של עץ וכל חומר אחר, אבל בנעשה מטיט צריכים להשגיח היות ועשוי לימחות בחלקם התחתון ג' טפחים ויותר, כאשר עוברים ומתחככים בזה כלבים וחזירים. ואם זה נמחה ע"י כלבים וחזיר...
על ידי לוי
24 פברואר 2017, 03:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חידות ושאלות בקיאות (תורניות)
תגובות: 631
צפיות: 244412

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:לא.

הגאליציינער'ס ידועים לקמצנים...
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 17:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:ואם כן האם יחייבו גם על אמבולנס, משטרה וכו'? בקיצור כמה ש"ח בערך יחייבו?

אנא לא להתעצב ולא לדאוג,
בטוח אני בעז"ה שכל החברים כאן ישתתפו במגבית חרום עבור המנהל שלנו,
אני תורם 100 ש"ח.
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 15:34
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: אשכול בעניני גור והמסתעף

{ ARCHIVE_JUMP }
גם בגור יש קנאים?

0009.jpg
0009.jpg (6 KiB) נצפה 36497 פעמים
על ידי לוי
23 פברואר 2017, 13:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול בעניני גור והמסתעף
תגובות: 344
צפיות: 173208

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
זהירות "גנב החמקן" תושב בת ים בשנות ה-60 לחייו, נהג לפרוץ באופן קבוע לעשרות דירות בעיר בני ברק, ונעצר לאחר פעילות מאומצת של מתנדבי "השומרים" בשיתוף עם יחידת הבילוש של משטרת מרחב דן. מדובר באדם חמקמק ועל כן פעלו עשרות ממתנדבי הארגון במשך תקופה ארוכה, בחשיבה מרובה בכדי להביא לתפיס...
על ידי לוי
22 פברואר 2017, 14:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:היום זכיתי לביקור בית גם מ'הצלה', גם ממגן דוד אדום, גם מהמשטרה וגם ממכבי האש...

נראה מי ינחש מה קרה...

הילד שיחק עם הטלפון ולחץ על הזכרונות של המספרים הנ"ל.
על ידי לוי
22 פברואר 2017, 12:08
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: מי אתה? ומה שמך?

{ ARCHIVE_JUMP }
יהודי משונה כתב:האם הגעת כבר לגיל 50?

בקרוב החתונה לנכדי היקר בשעטו"מ.
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 19:42
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי אתה? ומה שמך?
תגובות: 416
צפיות: 151418

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
משולש כתב:אני זכיתי פעם ב 10.000 הודעות בפורום לדעת.

חצי מהזכויות תן לפלג - בלי הם לא היית מגיע לחצי...
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 13:32
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
עויבד כתב:מאיפה לך כל הפרטים הללו?

איזה פרטים?
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 00:51
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: מי אתה? ומה שמך?

{ ARCHIVE_JUMP }
כנראה שאני הכי מבוגר מכל החברים, לא תאמינו.
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 00:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מי אתה? ומה שמך?
תגובות: 416
צפיות: 151418

Re: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו

{ ARCHIVE_JUMP }
אחד ויחיד כתב:הכרטיס הזוכה !!!

ללמדך שכדי לנסות המזל מספיק לקנות כרטיס אחד, המינימום של שני שורות,
ולא כאלו הקונים הרבה מספרים ומוציאים על זה הרבה כסף ללא יועיל,
כדוגמא כאן, שגם אם היה קונה רק המינימום של שני שורות הראשונות, היה ג"כ זוכה.

(מספר הזוכה: 6 8 14 19 20 37 ומספר החזק 5)
על ידי לוי
21 פברואר 2017, 00:43
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זוג חרדי זכה ב-12 וחצי מיליון ש"ח בהגרלת הלוטו
תגובות: 67
צפיות: 22887

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
שיך כתב:הסקר נערך בקרב 410 בתי אב,

מבין כל המשיבים ששמעו על תופעת השיימינג לחיילים - 89% מגנים אותה.

מן הממצאים עולה, שגם אם רוב גדול מהמגזר החרדי אינו מוכן שבניו ישרתו בצבא, רוב המגזר מתנגד לביוש חיילים חרדים המתגייסים לצבא.

לפי החשבון זה יוצא שהרוב המה בס"ה 365 איש...
על ידי לוי
19 פברואר 2017, 13:10
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
פך שמן כתב:תגיד לי, אתה מוכן להפסיק לזלזל באינטלגנציה של חברי הפורום,

לא להשתולל בבקשה, לכל אחד זכות הדיבור.
על ידי לוי
19 פברואר 2017, 12:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***

{ ARCHIVE_JUMP }
אחד ויחיד כתב:זה לא הוא אני נשבע לך שזה מקורבים

ח"ו אסור לשבע!

ולענינו, זה היה בשבע ברכות, לא בחתונה (בחתונה כן מביאים את הכלה באולם אנשים), וכמנהג אצל כמה אדמורי"ם שרוקדין מצוה טאנץ לפעמים גם בשבע ברכות, ולפי שהמקום היה צר ולא יכולים לעשות איזה מחיצה, לכן.
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 20:57
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: *** מצווה טאנץ על טהרת הקודש ***
תגובות: 22
צפיות: 9000

Re: מופת המזוזה שמכה גלים!!

{ ARCHIVE_JUMP }
גאליציינער כתב:נראה לי שגם אתה - עויבד וגם אתה - לוי לא קלטו את העוקץ...

אתה לא קלט שאנו קלטו.

(לא מתאים לגאליציינער קאפ...)
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 19:55
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מופת המזוזה שמכה גלים!!
תגובות: 19
צפיות: 5911

Re: מה פירוש התיבה ''כולל''......

{ ARCHIVE_JUMP }
טעות הדפום כתב:פעם אנשים הגיעו לארץ ישראל באחרית ימיהם כדי למות בה וחלקם איתרעו מזלם וחיו יותר ממה שציפו ונגמר להם הכסף וכשעשו מגביות למשפחות צעירות זה כלל גם לתת לישישים "כולל' הזקנים.

זה 'טעות הדפוס'...
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 14:10
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מה פירוש התיבה ''כולל''......
תגובות: 15
צפיות: 4336

Re: מופת המזוזה שמכה גלים!!

{ ARCHIVE_JUMP }
פעם היה איזה ילד שדיבר הרבה שקרים, אביו שאל לאיזה רב מה עושים לזה, הרב אמר לו שיבדוק את המזוזות,
ואכן מצאו שבמזוזה היה חסר בסוף הקריאת שמע המילה האחרון "אמת"...
לץ!
על ידי לוי
16 פברואר 2017, 14:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מופת המזוזה שמכה גלים!!
תגובות: 19
צפיות: 5911

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
מענין לענין באותו ענין. מלים שהמשמעות שלהם בעברית שונה מהמשמעות המקורית -דהיינו בתנ"ך ובחז"ל. לדוגמא המילה "כלום" בלשון חז"ל משמעותו "משהו". ובלשון דהיום משמעותו "אין". בהמשך מקוה להביא עוד דוגמאות נא לא לחרוג מנושא האשכול, בענין מלים בלשון עברית יש אשכו...
על ידי לוי
15 פברואר 2017, 01:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: האם כל תושבי חו''ל צריכים לעלות לארץ ישראל...

{ ARCHIVE_JUMP }
עטרת תפארת כתב:בעירי (חו"ל) נבנים בימים אלו כמה וכמה בנייני מוסדות תורה גדולים.......

תגיד להם שחבל על הזמן...
על ידי לוי
15 פברואר 2017, 00:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: האם כל תושבי חו''ל צריכים לעלות לארץ ישראל...
תגובות: 12
צפיות: 2811

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
עויבד כתב:נדה = זה אותו דבר הלא כן?!

לא,
אשה נדה - לשון נדודה ומרוחקת מבעלה,
מי נדה - מי הזייה, לשון זריקה.
על ידי לוי
15 פברואר 2017, 00:41
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: זאנוויל

{ ARCHIVE_JUMP }
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 17:34
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: זאנוויל
תגובות: 13
צפיות: 4699

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
עולה = והקרבתם עולה, אף לא פעלו עולה.
נדה = ואל אשה נדה, מי נדה לא זורק עליו.
ארבה = ארבה את זרעך, מביא מחר ארבה.
שור = כי שור נגח הוא, בין קדש ובין שור.
גבר = לא ילבוש גבר, כי גבר עלינו.
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 15:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:על
פני
וכו'

?
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 15:02
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
הגוי שהסתבך עם שלטונות-המס רשם דירתו על שם שכנו היהודי שאלה מקורית שהגיעה לשולחנו של הגאון רבי יצחק זילבשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן בבני ברק, מעלה תובנה מקורית עם מסקנה ברורה שנוגעת גם לעסקאות כאלו בארץ ישראל הסיפור הבא נוגע לתרגילי מס שאנשים עושים מעת לעת ומעורר גם שאלות הלכתיות. אחד מהם ה...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 13:37
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?

{ ARCHIVE_JUMP }
המשטרה פיזרה הפגנה נגד חנות שמוכרת טלפונים לא כשרים לראשונה משטרת ישראל מתערבת בנושא מכירת טלפונים לא כשרים בריכוזים החרדיים. אתמול (ב') התקהלו ברחוב רבי עקיבא בבני ברק קבוצה של אנשים בכניסה לחנות שעוסקת בממכר פלאפונים. המתקהלים חסמו את הכניסה לחנות לממכר פלאפונים וחילקו מנשרים שמטרתם למנוע רכישת פ...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 13:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הפגנות - את מי הן משרתות ובמי הן פוגעות?
תגובות: 1216
צפיות: 560437

Re: חדשות - האשכול המרכזי

{ ARCHIVE_JUMP }
עבר בקריאה ראשונה • פקודת העיתונות תבוטל סופית הכנסת אישרה את הצעת החוק הממשלתית שתבטל את פקודת העיתונות. לאחר אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית יוכל כל אדם להוציא לאור עיתון מבלי צורך בהיתר מיוחד ממשרד הפנים. תם עידן. הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה הצעת חוק לביטול פקודת העיתונות. אותה פקודה שמקורה ...
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 13:25
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חדשות - האשכול המרכזי
תגובות: 2934
צפיות: 2276385

Re: ** העתירו בתפילה לרפואת רשכבה"ג **

{ ARCHIVE_JUMP }
אני פה כתב:חסדי השם: מרן הגראי״ל שטינמן שוחרר לביתו • ״הציבור נקרא להמשיך להתפלל״


פך שמן כתב:אני כבר מתחיל להאמין ששלחו את מרן הגראי"ל מביתו כיון שהיו צריכים לשפץ את הבית

איך היה ההתרגשות של מרן על השיפוצים?
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 13:23
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ** העתירו בתפילה לרפואת רשכבה"ג **
תגובות: 90
צפיות: 47752

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
אחר = אחר הדברים האלה, בן אחר.
מתי = אקברה את מתי, עד מתי, מתי מספר.
ימים = שבעת ימים, וכחול ימים.
מטה = ויבלע מטה אהרן, וישבת על מטה,
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 02:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
כפר = כפר נפש, מבית ומחוץ בכפר.
דבר = דבר אל אהרן, כי יהיה להם דבר, דבר כבד מאוד.
חלב = 1) ארץ זבת חלב, 2) כל חלב וכל דם, 3) ואכלו את חלב הארץ.
על ידי לוי
14 פברואר 2017, 00:37
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שני משמעות

{ ARCHIVE_JUMP }
שני = שני נעריו, שני חיי שרה.
אמה = שלשים אמה, את אביה ואת אמה.
עשו - כן עשו, ויבא עשו.
שבע = שבע שנים, שבע גדול.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 21:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שני משמעות

{ ARCHIVE_JUMP }
המן = אכלו את המן, שם של איש.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 18:43
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שני משמעות

{ ARCHIVE_JUMP }
אשר = אשר נתן לשכוי, שם של אדם.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 18:40
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: מילים עם שני משמעות

{ ARCHIVE_JUMP }
עויבד כתב:נתן (נתן צדקה, שם של איש)

הם משמעות אחת, השם 'נתן' הוא מלשון נתן צדקה,
כמו השם 'יוסף' הוא מלשון 'יוסף ה' לי בן אחר'.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 18:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

{ ARCHIVE_JUMP }
האמת לאמיתה כתב:או לכהפ"ח לתקנון הפורום הדורש כתיבה מכובדת לרבנים??

מי שהוא יוצא נגד כל הרבנים אינו רב, ואסור לכבדו.
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 18:05
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 62943

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

{ ARCHIVE_JUMP }
האמת לאמיתה כתב:לוי
זה אותו אחד

ומי זה החסיד בתמונה?
viewtopic.php?p=339883#p339883
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:49
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 62943

מילים עם שתי משמעויות

{ ARCHIVE_JUMP }
יש הרבה מילים בלשה"ק (כשהם ללא ניקוד) שאפשר לפרשן בשתי משמעויות, או יותר. כוונתי אינו על לשון עבר ולשון הוה (כמו מלך מלך), אלא שיש להם משמעות אחרת לגמרי, כדלהלן: בחול = ביום חול, ובחול הים. חיל = חיל צבא, רכוש. מי = מי הוא זה, מי כנרת. שש = ששה, שש וארגמן. עמו = אתו, עמו ישראל. ויברך = ויברך או...
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:30
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מילים עם שתי משמעויות
תגובות: 32
צפיות: 8473

Re: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד...

{ ARCHIVE_JUMP }
האמת לאמיתה כתב:זכיתי להכיר קצת את הרה"ג רבי יצחק ברנד שליט"א
ע"י האתר http://www.rabbibrand.022.co.il

זה ברנד אחר, הנה התמונה שלו:

0003.jpg
0003.jpg (20.17 KiB) נצפה 28945 פעמים
על ידי לוי
13 פברואר 2017, 17:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: עלון בריתי יצחק - הרב יצחק ברנד... (הר הבית, תכלת)
תגובות: 172
צפיות: 62943
הבא

חזור לחיפוש מתקדם