החיפוש הניב 27 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

{ ARCHIVE_JUMP }
ולכן לסיכום ברור שעדיף מצות יד אספר לכם סיפור ממקור ראשון ששמעתי בדור שלנו שהיה יהודי שהיה נוהג כנראה כמנהג אבותיו (ולא סבותיו!! וד"ל) לאכול מצות מכונה שנה אחת באמצע החג הוא תופס שהוא אוכל מצות אבל של חמץ (תסמרנה שערות ראש!!!!!!ה"י ויצילנו!!!!) וברור לכל על מה ואיךך יצא המכשול איפה מצאנו ש...
על ידי ביתרי
16 אוגוסט 2018, 20:46
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 4199

Re: תשובות לשאלת הבית יוסף

{ ARCHIVE_JUMP }
כתבתי כבר בלדעת הקודם שלא זכיתי להבין את הקושיא ואע"פ שצריכה להיות לי אמונת צדיקים שהמאירי והתוס' רא"ש והב"י ידעו מה שהקשו אני לא מתחיל להבין מה קשה ומה צריך לתרץ זה שביום אחד היה די שמן נראה כחשבונאות קטנונית דיברתי עם כמה ת"ח חשובים ואיש לא הצליח להסביר ת'קושיא או לשכנע אותי ש...
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 23:25
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: תשובות לשאלת הבית יוסף
תגובות: 10
צפיות: 210

Re: תשובות לשאלת הבית יוסף

{ ARCHIVE_JUMP }
כתבתי כבר בלדעת הקודם שלא זכיתי להבין את הקושיא ואע"פ שצריכה להיות לי אמונת צדיקים שהמאירי והתוס' רא"ש והב"י ידעו מה שהקשו אני לא מתחיל להבין מה קשה ומה צריך לתרץ זה שביום אחד היה די שמן נראה כחשבונאות קטנונית דיברתי עם כמה ת"ח חשובים ואיש לא הצליח להסביר ת'קושיא או לשכנע אותי ש...
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 23:25
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תשובות לשאלת הבית יוסף
תגובות: 10
צפיות: 4278

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
הד"ח אמר שבתחילה ניסה לתקן את העולם ואח"כ ניסה את עירו ואח"כ ראה שגם את ביתו ועצמו יש לו עדיין לתקן

ומי אנו שנחזיק מעצמינו לתקן אחרים!!!
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 22:53
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
הד"ח אמר שבתחילה ניסה לתקן את העולם ואח"כ ניסה את עירו ואח"כ ראה שגם את ביתו ועצמו יש לו עדיין לתקן

ומי אנו שנחזיק מעצמינו לתקן אחרים!!!
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 22:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
האם ידוע למישהו מקור וכד'

האם בביהמ"ק לאחר נס חנוכה הדליקו חנוכיה (כמו שמדליקים בימינו בביהכ"נ)

ע"פ סברא נראה שלא היו מדליקים מאחר וזה חובת בית (או על אדם)
ובביהכ"נ תיקנו אח"כ בזמן הראשונים לעמי הארץ או לאלו שאין להם בית

עכ"פ שאלתי האם מישהו יודע אם מדברים על זה??
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 22:50
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 553

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
האם ידוע למישהו מקור וכד'

האם בביהמ"ק לאחר נס חנוכה הדליקו חנוכיה (כמו שמדליקים בימינו בביהכ"נ)

ע"פ סברא נראה שלא היו מדליקים מאחר וזה חובת בית (או על אדם)
ובביהכ"נ תיקנו אח"כ בזמן הראשונים לעמי הארץ או לאלו שאין להם בית

עכ"פ שאלתי האם מישהו יודע אם מדברים על זה??
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 22:50
 
פורום: תורה ודעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 5601

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
מי יודע מה הטעם שרק ל"ועל הניסים" ורק בברכת המזון תיקנו שיש תקנה למי ששכח להזכיר במקומו שיזכירו וישלים אח"כ שלא מצאנו כמהו
כגון בתפילה להשלים בשומע התפילה
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 14:07
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 553

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
מי יודע מה הטעם שרק ל"ועל הניסים" ורק בברכת המזון תיקנו שיש תקנה למי ששכח להזכיר במקומו שיזכירו וישלים אח"כ שלא מצאנו כמהו
כגון בתפילה להשלים בשומע התפילה
על ידי ביתרי
18 דצמבר 2017, 14:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 5601

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

{ ARCHIVE_JUMP }
שש משזר כתב:שמעתי שכאשר פתחו בירושלים מאפייה חדשה של מצות יד, ביקר בו הגר"פ עפשטיין ונהנה לראות את החומרות שנהיגו שם. לאחמ"כ הפטיר כלפיהם: זה כבר 'כמעט' דומה בחשיבותו למצות מכונה...

אבל מה נעשה שאנחנו רוצים להדמות לחומרות אבותינו וזקניניו ולא לחומרות חדשות!
על ידי ביתרי
11 דצמבר 2017, 18:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר
תגובות: 6
צפיות: 292

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

{ ARCHIVE_JUMP }
שש משזר כתב:שמעתי שכאשר פתחו בירושלים מאפייה חדשה של מצות יד, ביקר בו הגר"פ עפשטיין ונהנה לראות את החומרות שנהיגו שם. לאחמ"כ הפטיר כלפיהם: זה כבר 'כמעט' דומה בחשיבותו למצות מכונה...

אבל מה נעשה שאנחנו רוצים להדמות לחומרות אבותינו וזקניניו ולא לחומרות חדשות!
על ידי ביתרי
11 דצמבר 2017, 18:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 4199

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
ומי יודע למה בשבת אומרים ושמרו לאחר השכבינו ?
על ידי ביתרי
11 דצמבר 2017, 18:39
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 553

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
ומי יודע למה בשבת אומרים ושמרו לאחר השכבינו ?
על ידי ביתרי
11 דצמבר 2017, 18:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 5601

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ואין יותר מה להתווכוח עם מה שמוסכם על רוב פוסקי דורינו וכו' וד"ל..
על ידי ביתרי
06 דצמבר 2017, 12:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ואין יותר מה להתווכוח עם מה שמוסכם על רוב פוסקי דורינו וכו' וד"ל..
על ידי ביתרי
06 דצמבר 2017, 12:54
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
על האמת אין מה להגיב

ואין שום ענין ומקור למחות ע"י צעקות וכו'

ולגובב כמה מדרשים ולעשות מזה מקור ומנהג זה אינו מקור
על ידי ביתרי
06 דצמבר 2017, 12:52
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
על האמת אין מה להגיב

ואין שום ענין ומקור למחות ע"י צעקות וכו'

ולגובב כמה מדרשים ולעשות מזה מקור ומנהג זה אינו מקור
על ידי ביתרי
06 דצמבר 2017, 12:52
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ליאיר תודה על התגובה אבל שם לב שאפילו לפי מה שצותת מהמדרשים משמע בפירוש שרק באופן שמועיל המחאה יש חיוב דהיינו תוכחה כמו שכתוב שלפניך גלוי וידוע ולא לפניהם פירושו של דבר שהיה להם לחשוש שהיה מועיל אבל בצורה שלנו לצעוק על חילוני שנוסע בשבת אין זה מועיל ואין שום גרם של ספק שהוא יעצור ומיד ירד :) ב. פסק ...
על ידי ביתרי
05 דצמבר 2017, 22:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ליאיר תודה על התגובה אבל שם לב שאפילו לפי מה שצותת מהמדרשים משמע בפירוש שרק באופן שמועיל המחאה יש חיוב דהיינו תוכחה כמו שכתוב שלפניך גלוי וידוע ולא לפניהם פירושו של דבר שהיה להם לחשוש שהיה מועיל אבל בצורה שלנו לצעוק על חילוני שנוסע בשבת אין זה מועיל ואין שום גרם של ספק שהוא יעצור ומיד ירד :) ב. פסק ...
על ידי ביתרי
05 דצמבר 2017, 22:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ליאיר זה לא מקור !

ברור שלצדיגים שאין לנו השגה מדקדקים כחוט השערה
ועוד מי אמר שזה לא היה מועיל וא"כ זה היה מצוות תוכחה ודו"ק
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 13:06
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
ליאיר זה לא מקור !

ברור שלצדיגים שאין לנו השגה מדקדקים כחוט השערה
ועוד מי אמר שזה לא היה מועיל וא"כ זה היה מצוות תוכחה ודו"ק
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 13:06
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

תוכנה לזמני היום

{ ARCHIVE_JUMP }
היודע היכן רוכשים או שאפשר לקבל תוכנה לזמני היום
עם אפשרות לשינויים וכו'
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 12:48
 
פורום: פורום מחשבים
נושא: תוכנה לזמני היום
תגובות: 2
צפיות: 703

Re: מקור הסגולה לאפות היום חלה בצורת מפתח

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן מובא באוהב ישראל
פעמיים בפנים בשבת אחר הפסח ובלוקטים
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 12:43
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור הסגולה לאפות היום חלה בצורת מפתח
תגובות: 4
צפיות: 2771

Re: מקור הסגולה לאפות היום חלה בצורת מפתח

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן מובא באוהב ישראל
פעמיים בפנים בשבת אחר הפסח ובלוקטים
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 12:43
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: מקור הסגולה לאפות היום חלה בצורת מפתח
תגובות: 4
צפיות: 257

Re: העתקת שירים

{ ARCHIVE_JUMP }
משל למה הדבר דומה לכפר נידח שאין באמתחתם כל חידוש או כל חדשנות ויהי היום בא אדם מלומד מהעיר הגדולה ובאמתחתו אוצר יקר שיועיל לכל אנשי הכפר שלנו מיד עם חשיכה מחוסר ראות איש את רעהו "אש" הוא הדבר שיש אצלו, העמיד דוכן ברחובה של עיר ועליו פתילות עם שמן, עששיות, נרות, - כל דבר ומחירו. ומאחורי הד...
על ידי ביתרי
13 נובמבר 2017, 12:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: העתקת שירים
תגובות: 8
צפיות: 4285

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
מחאה היא המצאה אין כזה מצווה בכל התורה כולה!!!!
רק חובת תוכה הוכחה דהיינו להוכיח שיפרוש
(מצאנו על חכמים שמתוך שלא מיחו יפורש הדבר כהיתר דהיינו מעשה רב)
אבל על דבר ידוע שאסור כגון חילול שבת בפרהסיה אין שום ענין למחות רק להוכיח!!!!
על ידי ביתרי
07 נובמבר 2017, 20:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 4002

Re: חובת מחאה לחיזוק הדת

{ ARCHIVE_JUMP }
מחאה היא המצאה אין כזה מצווה בכל התורה כולה!!!!
רק חובת תוכה הוכחה דהיינו להוכיח שיפרוש
(מצאנו על חכמים שמתוך שלא מיחו יפורש הדבר כהיתר דהיינו מעשה רב)
אבל על דבר ידוע שאסור כגון חילול שבת בפרהסיה אין שום ענין למחות רק להוכיח!!!!
על ידי ביתרי
07 נובמבר 2017, 20:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חובת מחאה לחיזוק הדת
תגובות: 19
צפיות: 559

חזור לחיפוש מתקדם