החיפוש הניב 67 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: ברכת הגומל על טיסה

{ ARCHIVE_JUMP }
רוב פוסקי זמננו הורו שיש לברך ברכת הגומל לאחר טיסה במטוס, כמו שמבואר בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ב, סימן נט) ובשו”ת ציץ אליעזר (חלק יא, סימן יד). בשו”ת אגרות משה נימק שכל רגע של היות האדם במטוס הינו הצלה מסכנה (כמו בספינה, שכל רגע של היות האדם בספינה יש הצלה מסכנת הים), וכיון שלפעמים יש תקלות במטוס הרי ...
על ידי הלכה למעשה
05 פברואר 2018, 19:16
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברכת הגומל על טיסה
תגובות: 2
צפיות: 386

Re: ברכת הגומל על טיסה

{ ARCHIVE_JUMP }
רוב פוסקי זמננו הורו שיש לברך ברכת הגומל לאחר טיסה במטוס, כמו שמבואר בשו”ת אגרות משה (או”ח ח”ב, סימן נט) ובשו”ת ציץ אליעזר (חלק יא, סימן יד). בשו”ת אגרות משה נימק שכל רגע של היות האדם במטוס הינו הצלה מסכנה (כמו בספינה, שכל רגע של היות האדם בספינה יש הצלה מסכנת הים), וכיון שלפעמים יש תקלות במטוס הרי ...
על ידי הלכה למעשה
05 פברואר 2018, 19:16
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ברכת הגומל על טיסה
תגובות: 2
צפיות: 845

המדליק בבית המלון בחדרו, ובעל בית המלון לא מסכים

{ ARCHIVE_JUMP }
האם יצא ידי חובה, או שזה מצוה הבאה בעבירה?
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 19:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: המדליק בבית המלון בחדרו, ובעל בית המלון לא מסכים
תגובות: 1
צפיות: 129

המדליק בבית המלון בחדרו, ובעל בית המלון לא מסכים

{ ARCHIVE_JUMP }
האם יצא ידי חובה, או שזה מצוה הבאה בעבירה?
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 19:04
 
פורום: תורה ודעת
נושא: המדליק בבית המלון בחדרו, ובעל בית המלון לא מסכים
תגובות: 1
צפיות: 2171

הדלקת חנוכיה בחוץ ע"י אקווריום

{ ARCHIVE_JUMP }
הרי כשמדליק צריך לפתוח את דלת האקווריום ואז החנוכיה חשופה לרוח, ועתידה להתכבות תוך מחצית השעה
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:59
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הדלקת חנוכיה בחוץ ע"י אקווריום
תגובות: 1
צפיות: 203

הדלקת חנוכיה בחוץ ע"י אקווריום

{ ARCHIVE_JUMP }
הרי כשמדליק צריך לפתוח את דלת האקווריום ואז החנוכיה חשופה לרוח, ועתידה להתכבות תוך מחצית השעה
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הדלקת חנוכיה בחוץ ע"י אקווריום
תגובות: 1
צפיות: 2048

Re: טבילת כלים חשמליים

{ ARCHIVE_JUMP }
סברא זו שחיבור לחשמל מקרי חיבור לקרקע הובאה כבר בשו"ת חלקת יעקב (ברייש), ורוב הרבנים לא הסכימו לה, יעויין בשו"ת שבט הלוי ועוד, וגם הגרשז"א לא נהג כן להלכה. מה גם שאפילו אם נטען שהחיבור לחשמל עושהו חיבור לקרקע, עדיין לא נפטרנו מהמחלוקת הגדולה בכלי העשוי לחברה בקרקע אם מתבטלת מתורת כלי...
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 22
צפיות: 8345

Re: טבילת כלים חשמליים

{ ARCHIVE_JUMP }
סברא זו שחיבור לחשמל מקרי חיבור לקרקע הובאה כבר בשו"ת חלקת יעקב (ברייש), ורוב הרבנים לא הסכימו לה, יעויין בשו"ת שבט הלוי ועוד, וגם הגרשז"א לא נהג כן להלכה. מה גם שאפילו אם נטען שהחיבור לחשמל עושהו חיבור לקרקע, עדיין לא נפטרנו מהמחלוקת הגדולה בכלי העשוי לחברה בקרקע אם מתבטלת מתורת כלי...
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:48
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: טבילת כלים חשמליים
תגובות: 13
צפיות: 293

Re: חיזוק קשר ציצית בשבת

{ ARCHIVE_JUMP }
נשאלתי, האם מותר לחזק קשר ציצית בשבת. והשבתי, אמנם בשמירת שבת כהלכתה הורה להחמיר. אבל אני סובר לומר שאם הקשר נפרם מידי פעם, ממילא אין זה קשר של קיימא, ולכן מותר. והסכים עמי מו"צ מפורסם. אין לסמוך כלל על דברים אלו! בתשובה המקורית הופיע הכיתוב האדום, או שנוסף ע"י אחד המנהלים שעשה עצמו לפוסק...
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חיזוק קשר ציצית בשבת
תגובות: 13
צפיות: 7210

Re: חיזוק קשר ציצית בשבת

{ ARCHIVE_JUMP }
נשאלתי, האם מותר לחזק קשר ציצית בשבת. והשבתי, אמנם בשמירת שבת כהלכתה הורה להחמיר. אבל אני סובר לומר שאם הקשר נפרם מידי פעם, ממילא אין זה קשר של קיימא, ולכן מותר. והסכים עמי מו"צ מפורסם. אין לסמוך כלל על דברים אלו! בתשובה המקורית הופיע הכיתוב האדום, או שנוסף ע"י אחד המנהלים שעשה עצמו לפוסק...
על ידי הלכה למעשה
10 דצמבר 2015, 18:45
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: חיזוק קשר ציצית בשבת
תגובות: 13
צפיות: 355

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
זה לשון הגמ', פירוש הדבר שהעושה כן הוא עושה כהוגן, להבדיל מזה שהרי זה מגונה
על ידי הלכה למעשה
19 נובמבר 2015, 15:54
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 592

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
זה לשון הגמ', פירוש הדבר שהעושה כן הוא עושה כהוגן, להבדיל מזה שהרי זה מגונה
על ידי הלכה למעשה
19 נובמבר 2015, 15:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 5778

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
פשוט מאוד, זה רמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכה טו: "כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה, והעונה אחר ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות הרי זה משובח, כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון ואחר ברכה אחרונה של קריאת שמע של ערבית, וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה בה אמן אחר עצמו." המקור ל...
על ידי הלכה למעשה
16 נובמבר 2015, 17:03
 
פורום: תורה ודעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 5778

Re: 2 שאלות מי יודע

{ ARCHIVE_JUMP }
פשוט מאוד, זה רמב"ם הלכות ברכות פרק א' הלכה טו: "כל העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה, והעונה אחר ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות הרי זה משובח, כגון אחר בונה ירושלים בברכת המזון ואחר ברכה אחרונה של קריאת שמע של ערבית, וכן בסוף כל ברכה שהיא סוף ברכות אחרונות עונה בה אמן אחר עצמו." המקור ל...
על ידי הלכה למעשה
16 נובמבר 2015, 17:03
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: 2 שאלות מי יודע
תגובות: 17
צפיות: 592

Re: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה

{ ARCHIVE_JUMP }
לא הבנתי, איך בדיוק הגעת לאפיפיור?
על ידי הלכה למעשה
16 אפריל 2014, 15:33
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה
תגובות: 13
צפיות: 6984

Re: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה

{ ARCHIVE_JUMP }
אוי, זה ממש שטויות. כנראה אתה קשור לאחד המתחרים העלובים של שוטנשטיין, אם אתה נזקק לזוטות שכאלה.
על ידי הלכה למעשה
16 אפריל 2014, 01:09
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה
תגובות: 13
צפיות: 6984

יש איסור בפירורי חמץ הנמצאים בבית?

{ ARCHIVE_JUMP }
כידוע, ביעור חמץ הוא גם באופן של מפורר וזורה לרוח. אם כן, בפירורים אין איסור של חמץ אלא בכזית. האם בבדיקת חמץ אנו מחפשים פירורי לחם או כזית שלם? סביר להניח שגם אם יש פירורי לחם בבית, אין הם מצטרפים לכזית ואין בהם ממשות!
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: יש איסור בפירורי חמץ הנמצאים בבית?
תגובות: 1
צפיות: 1925

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

{ ARCHIVE_JUMP }
עיין שו"ת שמע שלמה להראשון לציון הגר"ש עמאר שליט"א, אורח חיים סימן י"ב: "ומ"ש בשם הגאון הגדול סבא דמשפטים מוהר"ש משאש [שליט"א] הרה"ר וראב"ד ירושלים תובב"א דמעדיף מצות מכונה, כבר קדמוהו מרבנן קדישי לקדושים אשר בארץ המה, וסברו דשל מכונה עדיף"...
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:31
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר
תגובות: 6
צפיות: 352

Re: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר

{ ARCHIVE_JUMP }
עיין שו"ת שמע שלמה להראשון לציון הגר"ש עמאר שליט"א, אורח חיים סימן י"ב: "ומ"ש בשם הגאון הגדול סבא דמשפטים מוהר"ש משאש [שליט"א] הרה"ר וראב"ד ירושלים תובב"א דמעדיף מצות מכונה, כבר קדמוהו מרבנן קדישי לקדושים אשר בארץ המה, וסברו דשל מכונה עדיף"...
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:31
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פוסקים המעדיפים מצות מכונה על מצות יד בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 4415

Re: בתורה בנביאים ובכתובים

{ ARCHIVE_JUMP }
יפה מאוד!
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: בתורה בנביאים ובכתובים
תגובות: 5
צפיות: 2510

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

{ ARCHIVE_JUMP }
חזק וברוך הרב ספרא! דברי פי חכם חן!
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:27
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?
תגובות: 77
צפיות: 2326

Re: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?

{ ARCHIVE_JUMP }
חזק וברוך הרב ספרא! דברי פי חכם חן!
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: האם כיסוי ראש של פאה נחשב להידור מצווה?
תגובות: 77
צפיות: 48782

Re: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה

{ ARCHIVE_JUMP }
מתיבתא מאוד מסורבל, וגם ברמה המקצועית לא מתקרב לשוטנשטיין
על ידי הלכה למעשה
13 אפריל 2014, 12:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זקוק בדחיפות לתלמוד בבלי צורת הדף להורדה
תגובות: 13
צפיות: 6984

הוצאת עין הרע בעופרת

{ ARCHIVE_JUMP }
בגליון האחרון של "בית הלל" תמה הרה"ג א. בר שלום שליט"א מנין המקור לנוהג להוציא עין הרע ע"י עופרת, ושואל את הקוראים אם מישהו ידוע לו. הנ"ל כותב שחיפש ולא מצא, וחושש שמקורו מהנצרות, אמנם ראה שאדמו"רים היו שולחים את חסידיהם להוציא עיה"ר בעופרת. כמו כן ידוע לי על ...
על ידי הלכה למעשה
25 מרץ 2014, 20:04
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הוצאת עין הרע בעופרת
תגובות: 7
צפיות: 5668

הוצאת עין הרע בעופרת

{ ARCHIVE_JUMP }
בגליון האחרון של "בית הלל" תמה הרה"ג א. בר שלום שליט"א מנין המקור לנוהג להוציא עין הרע ע"י עופרת, ושואל את הקוראים אם מישהו ידוע לו. הנ"ל כותב שחיפש ולא מצא, וחושש שמקורו מהנצרות, אמנם ראה שאדמו"רים היו שולחים את חסידיהם להוציא עיה"ר בעופרת. כמו כן ידוע לי על ...
על ידי הלכה למעשה
25 מרץ 2014, 20:04
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: הוצאת עין הרע בעופרת
תגובות: 6
צפיות: 135

קריאת המגילה ברמות ירושלים - י"ד או ט"ו?

{ ARCHIVE_JUMP }
[האשכול הקודם נמחק משום מה]

סליחה, טעות שלי.
י.ג.
על ידי הלכה למעשה
13 מרץ 2014, 18:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: קריאת המגילה ברמות ירושלים - י"ד או ט"ו?
תגובות: 4
צפיות: 3184

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. כתב במפורש להתיר בתשובה כתב יד, והובא ברמז דק בילקוט יוסף שובע שמחות הנ"ל. הרמז הוא כדי לא להרגיז אף אחד וכדי לא להוציא לגר"ע שם של מיקל יותר מדי או דתי לאומי. כשאני מביא לך כזה דבר, התגובה שלך בלי קשר בכלל "דעתו של הרב ידועה"... גם אם במקום אחר כתב על הצורך בגרביים, הרי זה במ...
על ידי הלכה למעשה
01 מרץ 2014, 20:18
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 22
צפיות: 488

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. כתב במפורש להתיר בתשובה כתב יד, והובא ברמז דק בילקוט יוסף שובע שמחות הנ"ל. הרמז הוא כדי לא להרגיז אף אחד וכדי לא להוציא לגר"ע שם של מיקל יותר מדי או דתי לאומי. כשאני מביא לך כזה דבר, התגובה שלך בלי קשר בכלל "דעתו של הרב ידועה"... גם אם במקום אחר כתב על הצורך בגרביים, הרי זה במ...
על ידי הלכה למעשה
01 מרץ 2014, 20:18
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 26
צפיות: 13305

Re: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה

{ ARCHIVE_JUMP }
א. הוראת הגר"מ פיינשטיין והגר"ע יוסף שוות לחלוטין, שניהם התירו ב' אצבעות והטעם לא ברור כלל ונסתר מכל הראשונים והאחרונים שהתירו רק שיער שחוץ לצמתה (דהיינו שלא בשטח הראש אלא יוצא החוצה מהכיסוי), כולל מהר"ם אלשקר שמביאים ראיה ממנו לכאורה, וכבר העירו בזה במילים חריפות וקשות מאוד על המקילי...
על ידי הלכה למעשה
01 מרץ 2014, 20:18
 
פורום: תורה ודעת
נושא: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה
תגובות: 8
צפיות: 4371

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. הסברתי לך שהמשנ"ב מקובל על רוב ככל הפוסקים ובראשם הנ"ל שהזכרת. אמנם אינני יודע מה כתב הגר"ש וואזנר בענין, אך דוקא הגר"ע יוסף שהזכרת, כתב במפורש להתיר וזה הובא ברמז דק ב"אוצר דינים לאשה ולבת" (פרק ס' אות ד' בהערה, מהדורת תשס"ה עמ' תשפ"ה): "ובתשובה כתב י...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 20:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 26
צפיות: 13305

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. הסברתי לך שהמשנ"ב מקובל על רוב ככל הפוסקים ובראשם הנ"ל שהזכרת. אמנם אינני יודע מה כתב הגר"ש וואזנר בענין, אך דוקא הגר"ע יוסף שהזכרת, כתב במפורש להתיר וזה הובא ברמז דק ב"אוצר דינים לאשה ולבת" (פרק ס' אות ד' בהערה, מהדורת תשס"ה עמ' תשפ"ה): "ובתשובה כתב י...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 20:41
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 22
צפיות: 488

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
מה אתה רוצה, אותו רב בלינק שהבאת ציטט מהגר"מ פיינשטיין וגם הסביר את דבריו שלא מדובר באורך טפח אלא בשטח של טפח. שטח זה הוא רק שתי אצבעות לרוחב, וכפי שהביא הגר"מ שם: "אבל הוא רק ערך ב' אצבעות בגובה שהפנים הוא ערך אורך ב' טפחים ויהיה בצרוף פחות מטפח ויותר אסורה". גם לא מובן מה הראיה...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 20:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה
תגובות: 8
צפיות: 4371

Re: אשכול שבירת המיתוסים - בתורה והלכה

{ ARCHIVE_JUMP }
אגב דעסקינן בנדון זה ובשבירת מיתוסים, ראיתי לאחד המחברים (והסכים עמו הגר"מ מאזוז) שכתב סברה ישרה, שאם המתפלל נמצא כבר בתוך ד אמות של אותו אחד שאחריו, מותר לו לפסוע, ואדרבה אם מחכה ולא פוסע גורם צער לאותו שלפניו ומפריע לו מאוד שכל רגע הוא מסובב את ראשו. אבל אם הוא רחוק מד' אמות וכשיפסע ג' פסיעות...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול שבירת המיתוסים - בתורה והלכה
תגובות: 54
צפיות: 25939

Re: אשכול שבירת המיתוסים - בתורה והלכה

{ ARCHIVE_JUMP }
אגב דעסקינן בנדון זה ובשבירת מיתוסים, ראיתי לאחד המחברים (והסכים עמו הגר"מ מאזוז) שכתב סברה ישרה, שאם המתפלל נמצא כבר בתוך ד אמות של אותו אחד שאחריו, מותר לו לפסוע, ואדרבה אם מחכה ולא פוסע גורם צער לאותו שלפניו ומפריע לו מאוד שכל רגע הוא מסובב את ראשו. אבל אם הוא רחוק מד' אמות וכשיפסע ג' פסיעות...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:20
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: אשכול שבירת המיתוסים - בתורה והלכה
תגובות: 52
צפיות: 1624

Re: ישיבה מעורבת בחתונות

{ ARCHIVE_JUMP }
עיין ביביע אומר לגבי ישיבה מעורבת בשבע ברכות וכו' ומשם בארה. אין שום איסור בישיבה מעורבת בשמחות, ואין זה דומה כלל לקיבוץ אנשים ונשים יחד שהזכיר הגר"מ שחובה שם ההפרדה. אלא שנהגו לאסור ואסור לפרוץ גדר בשום אופן, דמחזי כפריצות גמורה. ונהגו להקל בדרשות וכו' לשבת בנפרד ללא מחיצה ויש להם על מה לסמוך....
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:17
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ישיבה מעורבת בחתונות
תגובות: 8
צפיות: 3604

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. הרב וואזנר והגר"ע יוסף הם לא הפוסקים היחידים, ישנם עוד פוסקים רבים ונחשבים בציבור. ב. גם אליבא דשיטתם הלכה כמשנה ברורה, ומותר לאשה ללבוש חצאית המכסה את הברך בשעת ישיבה, והשאר יהיה מכוסה ע"י גרביים. כיון שגרביים הם בשום פנים ואופן לא כיסוי (וכמובן שא"א לכסות ידיים או רגליים עם משהו ...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:12
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 26
צפיות: 13305

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
א. הרב וואזנר והגר"ע יוסף הם לא הפוסקים היחידים, ישנם עוד פוסקים רבים ונחשבים בציבור. ב. גם אליבא דשיטתם הלכה כמשנה ברורה, ומותר לאשה ללבוש חצאית המכסה את הברך בשעת ישיבה, והשאר יהיה מכוסה ע"י גרביים. כיון שגרביים הם בשום פנים ואופן לא כיסוי (וכמובן שא"א לכסות ידיים או רגליים עם משהו ...
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:12
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 22
צפיות: 488

Re: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה

{ ARCHIVE_JUMP }
אף רב נחשב מהדתיים לאומיים לא התיר לגלות חלק מהראש יותר מהגר"מ פיינשטיין. מה שחלק מהם כתבו "טפח" הכוונה היא לטפח מרובע שהוא רוחב שתי אצבעות ולא יותר.
על ידי הלכה למעשה
27 פברואר 2014, 17:12
 
פורום: תורה ודעת
נושא: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה
תגובות: 8
צפיות: 4371

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
יש המון דברים לא ברורים בתגובה שלך, א. המשנה ברורה התיר ללכת בלי גרביים במקום שנהוג כך, ולא הרבנים הדתיים לאומיים. ב. הביאו כאן כמה וכמה רבנים מהמגזר החרדי שמתירים נהיגה לנשים. ג. לא ידוע לי על רב דתי לאומי שמתיר לכסות רק חלק מהראש, יש שסמכו על הגר"מ פיינשטיין והתירו בקושי שתי אצבעות אבל אף אחד...
על ידי הלכה למעשה
26 פברואר 2014, 15:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 26
צפיות: 13305

Re: נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
יש המון דברים לא ברורים בתגובה שלך, א. המשנה ברורה התיר ללכת בלי גרביים במקום שנהוג כך, ולא הרבנים הדתיים לאומיים. ב. הביאו כאן כמה וכמה רבנים מהמגזר החרדי שמתירים נהיגה לנשים. ג. לא ידוע לי על רב דתי לאומי שמתיר לכסות רק חלק מהראש, יש שסמכו על הגר"מ פיינשטיין והתירו בקושי שתי אצבעות אבל אף אחד...
על ידי הלכה למעשה
26 פברואר 2014, 15:01
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 22
צפיות: 488

גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה

{ ARCHIVE_JUMP }
חיים שיש בהם כתב:ומי שסומך על הרבנים הלאומיים בפסק הזה, יכול לסמוך עליהם גם בפסקים אחרים, כגון שדי בכיסוי חלק מהראש לאישה נשואה ועוד


לא ידוע לי על רב דתי לאומי שמתיר לכסות רק חלק מהראש, יש שסמכו על הגר"מ פיינשטיין והתירו בקושי שתי אצבעות אבל אף אחד לא מתיר לכסות רק חלק.
על ידי הלכה למעשה
26 פברואר 2014, 15:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: גילוי חלק משיער ראש האשה הנשואה
תגובות: 8
צפיות: 4371

Re: האם יש חובת כסדרן באבני האפוד

{ ARCHIVE_JUMP }
אכן לא מובן. וצ"ע
על ידי הלכה למעשה
26 פברואר 2014, 14:50
 
פורום: תורה ודעת
נושא: האם יש חובת כסדרן באבני האפוד
תגובות: 1
צפיות: 1090

מתי צריך להקל ומתי צריך להחמיר, ומהי הגישה הנכונה

{ ARCHIVE_JUMP }
בעקבות שרשור מעניין שראיתי עכשיו, ראיתי צורך להעלות זאת בפני הגולשים בני התורה כאן ולשאול. אני לא מתכוון לפטפוטים בעלמא אלא זוית תורנית הלכתית עם ראיות לכאן ולכאן.
על ידי הלכה למעשה
08 ינואר 2014, 14:23
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מתי צריך להקל ומתי צריך להחמיר, ומהי הגישה הנכונה
תגובות: 20
צפיות: 11179

Re: ברוך דיין האמת: הגאון האדיר רבי אפרים גרינבלאט זצ"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
אני מוחה על הזלזול שנשמע מדבריך. "מילדי שכונת זכרון משה" לא מצאת ניסוח יותר מזלזל? "כל התשובות שהשיבו לו גדולי הפוסקים" רוב התשובות בספריו הן תשובות שכתב בעצמו "היה הכתובת לשאלות של בני התורה שרצו לדעת דעת רבי משה" הוא היה הכתובת לאלפי בני תורה שביקשו לדעת את דעתו בהלכה...
על ידי הלכה למעשה
03 ינואר 2014, 14:53
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברוך דיין האמת: הגאון האדיר רבי אפרים גרינבלאט זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 2987

ברוך דיין האמת: הגאון האדיר רבי אפרים גרינבלאט זצ"ל

{ ARCHIVE_JUMP }
מגדולי הפוסקים בדורינו, בעל מח"ס "רבבות אפרים", עם אלפי תשובות בהלכה לכל רחבי תבל. וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. חבל על דאבדין!
על ידי הלכה למעשה
03 ינואר 2014, 11:28
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: ברוך דיין האמת: הגאון האדיר רבי אפרים גרינבלאט זצ"ל
תגובות: 12
צפיות: 2987

Re: שמיעת שירים בזמן הזה והמסתעף

{ ARCHIVE_JUMP }
מי שחושב שזו מחלוקת בין אשכנזים לספרדים, מוזמן לפרט ולנמק כיצד הגיע למסקנה הזאת. אני לא חושב כך, לאור כל הנ"ל.
על ידי הלכה למעשה
28 דצמבר 2013, 23:56
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמיעת שירים בזמן הזה והמסתעף
תגובות: 11
צפיות: 4389

Re: הלבוש וה"שרידי אש" לגבי ישיבה מעורבת בחתונות ודבריהם לזמ

{ ARCHIVE_JUMP }
בין החרדים לדבר ה' פשט המנהג להפריד גברים ונשים ומי שאינו עושה כן הרי הוא פורץ גדר ואוי לנפשו.

אבל המזדמן לאירוע שיושבים בו גברים ונשים (ללא ריקודים ח"ו!) פסק הגאון העצום הרב שלום משאש בשו"ת שמש ומגן חלק ב (או ג', אינני זוכר כעת) שיעלים עין מפני דרכי שלום ולא יוכיחם כי מעיקר הדין מותר.
על ידי הלכה למעשה
26 דצמבר 2013, 10:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: ישיבה מעורבת בחתונות
תגובות: 8
צפיות: 3604

Re: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור

{ ARCHIVE_JUMP }
כולנו נודה פה אחד שהעוון הגדול לכל הנ"ל הוא העוון החמור ביותר שהוא 'ביטול תורה' מי שקצת אמיתי יודה בזה, ויותר מזה לא צריך, ולזה לא נברא ולא יברא סינון. ואידך זיל גמור. עיין בתגובתי הנ"ל שיש פרטי דינים בזה ואם אברך לומד כל היום ורוצה קצת להתאוורר באינטרנט (שלא הוי בגדר מכור) באתרים כשרים, ...
על ידי הלכה למעשה
26 דצמבר 2013, 10:31
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור
תגובות: 13
צפיות: 3529

Re: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור

{ ARCHIVE_JUMP }
עד שאתם מדברים על אינטרנט תדברו על עצם החזקת מחשב !!! כל גדולי הרבנים הוציאו מכתב חריף מאוד בשנת תשנ"ג על איסור החזקת dvd בבית !!! החזקת dvd אינה דומה כלל להחזקת מחשב ויש לחלק ביניהם. מחשב נועד בעיקר לצרכי עבודה ואולי יש להקל בימי בין הזמנים להשתחרר מהלחץ על ידי צפיה בסרט נקי (וענין בפני עצמו ...
על ידי הלכה למעשה
26 דצמבר 2013, 10:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור
תגובות: 13
צפיות: 3529

שמיעת שירים בזמן הזה והמסתעף

{ ARCHIVE_JUMP }
ידוע שההלכה בענין זה עמומה. ונלע"ד לחלק כך: א. שמיעת כלי זמר ממש יש בה שמחה גדולה והוא מה שאסרו בזמן הזה אחר חורבן בית המקדש, והתירו רק שירות ותשבחות לה' וסעודות מצווה וכו'. ולפי זה ערבי שירה שאינם כוללים שירות ותשבחות, יש לאסור. והוא מה שאסרו בבין המצרים ולאבל בתוך שנה ראשונה. ב. שמיעת שירים מ...
על ידי הלכה למעשה
25 דצמבר 2013, 13:49
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמיעת שירים בזמן הזה והמסתעף
תגובות: 11
צפיות: 4389

Re: אשכול הספרים - תשע"ד

{ ARCHIVE_JUMP }
יש לציין שזה ספר הזוי, שרוב רבני ודייני ישראל ידחו בקש. ואף הוא מרבה ממזרים בישראל...
על ידי הלכה למעשה
25 דצמבר 2013, 13:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול הספרים - תשע"ד
תגובות: 36
צפיות: 16556

נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
מי מתיר ומי אוסר?
על ידי הלכה למעשה
24 דצמבר 2013, 12:00
 
פורום: חרדים לדעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 22
צפיות: 488

נהיגה לנשים

{ ARCHIVE_JUMP }
מי מתיר ומי אוסר?
על ידי הלכה למעשה
24 דצמבר 2013, 12:00
 
פורום: תורה ודעת
נושא: נהיגה לנשים
תגובות: 26
צפיות: 13305

Re: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים

{ ARCHIVE_JUMP }
אולי. אבל הבנת מה המסקנה שלו? המפליא שגם ילקוט יוסף נמנע מלציין מה מסקנתו, ורק שולח לשם.
על ידי הלכה למעשה
22 דצמבר 2013, 22:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים
תגובות: 8
צפיות: 4281

Re: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים

{ ARCHIVE_JUMP }
הקטע העוסק בעשבי תבלין וכלאי זרעים.
על ידי הלכה למעשה
22 דצמבר 2013, 21:28
 
פורום: תורה ודעת
נושא: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים
תגובות: 8
צפיות: 4281

Re: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים

{ ARCHIVE_JUMP }
בהמשך לאשכול שפתחתי בנושא

viewtopic.php?f=9&t=3539

כמדומני שילקוט יוסף (כרך מצוות התלויות בארץ ח"ב) ציין ל"דרך אמונה" שמדבר בזה, אם אפשר להביא צילום מהקטע המדובר.
על ידי הלכה למעשה
22 דצמבר 2013, 21:05
 
פורום: תורה ודעת
נושא: בקשת קטעים מספרים דיגיטלים
תגובות: 8
צפיות: 4281

כלאי זרעים בעשבי תבלין

{ ARCHIVE_JUMP }
דברים שאין נהוג לאוכלם כגון זעתר שהוא תבלין או נענע שמניחים בכוס התה, האם שייך בזה כלאי זרעים? וכמה יש להרחיק?
על ידי הלכה למעשה
22 דצמבר 2013, 21:02
 
פורום: תורה ודעת
נושא: כלאי זרעים בעשבי תבלין
תגובות: 2
צפיות: 1118

Re: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור

{ ARCHIVE_JUMP }
לפני שמדברים כאן על גזירות, מבחינת ההלכה אין שום אפשרות לאף אחד לגזור גזירה בימינו. סמכות ההלכה לגזור גזירה היתה בזמן חז"ל בלבד!

לדעתי יש לאסור אינטרנט פרוץ ממש כשיש גישה לתועבות. ויש לכך נימוקים בהלכה. אבל יהיה קשה למצוא נימוקים בהלכה לאסור אינטרנט מסונן, אפילו עם סינון כל דהו.
על ידי הלכה למעשה
22 דצמבר 2013, 20:56
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מחשב או סלולרי מסונן, מהיכי תיתי לאסור
תגובות: 13
צפיות: 3529

Re: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב יאיר שליט"א, כיוונת לאמת. הרב יוני הנ"ל פירסם תגובה בפייסבוק שלו ושם הביא את הנימוקים לפסק שלו: "(1) כבר נפסק שהכל חולים אצל צינה, ומפני זה התירו אמירה לנוכרי בשבת להדליק את החימום, אף שעל פי רוב אין מתירים אמירה ישירה. מכל מקום, בקור העז ששרר בחוץ הנחתי שאפשר לחשוב את בני ביתי כח...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 17:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי
תגובות: 6
צפיות: 3039

Re: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, באתר 'כיפה': בהרבה בתים יש רשת אלחוטית שמאפשרת לגלוש מכל מקום בבית בלי כבלים. אפשר לחסום את הרשת בקוד אישי אבל לא כולם עושים זאת. האם העובדה שבעל הרשת לא חסם את הרשת מתירה לשכנים שלו לגלוש ברשת? השאלה היא לא רק לשכנים. לפעמים אדם נוסע באוטובוס או ברכב פרטי עם המחשב הניי...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi
תגובות: 24
צפיות: 5483

Re: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב דרור ברמה באתר Ynet: שאלה: האם מותר לגלוש על גבי רשת אינטרנט אלחוטית פרטית, ללא בקשת אישור? תשובה: יש כלל שראוי להקדים לכל דיון בענייני ממונות: "ואהבת לרעך כמוך". בכל התנהגות כלפי השני, השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו אם היה נוח לו אם היו עושים זאת גם לו. אם זה דבר שהוא לא היה ר...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:53
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi
תגובות: 24
צפיות: 5483

Re: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi

{ ARCHIVE_JUMP }
הרב ניר אביב באתר 'ישיבה': "יש באפשרותי לקלוט אינטרנט אלחוטי במחשב ביתי (ברדיוס של 200 מטרים) מכל אחד מהשכנים המשתמשים ב"ראוטר אלחוטי" ע"י הוספת חלק ל-usb, שנמכר בכל חנות למחשבים באופן חוקי. שאלותיי הם: א. מאחר והאנטנה קולטת את האינטרנט לתוך ביתי מאליה, ללא פריצת גדר שהיא, האם ה...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:51
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi
תגובות: 24
צפיות: 5483

Re: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi

{ ARCHIVE_JUMP }
שנה כותרת: זה (שלא נועל את הרשת האלחוטית אף שנצרך לצרכי עבודה) מחטיא (את הרבים) וזה (השכן וכו') נחסר (מתורה ויר"ש) אם האינטרנט אינו מסונן, בוודאי מחטיא את הרבים ועוון הרבים תלוי בו. אבל אם מסונן, אדרבה יכול להיות בזה זיכוי הרבים. ולגופו של ענין חשבתי לפסוק כך: אם הרשת מוגנת, בוודאי אסור לפרוץ ...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:51
 
פורום: תורה ודעת
נושא: זה נהנה וזה לא חסר ב-wifi
תגובות: 24
צפיות: 5483

Re: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי

{ ARCHIVE_JUMP }
http://www.forum.ladaat.info/viewtopic.php?f=1&t=3461 יישר כח, ציטוט מתגובה של 'קו זכות': שולחן ערוך סוף סי' רע"ו הכל חולים אצל צינה בזמן שהקור גדול. וקטנים חולים אצל צינה בכל גווני. כל מלאכה בשבת לצורך חולה שאם היא איסור דאו' מותר רק ע"י גוי, ורק בדרבנן מותר ע"י שינו י (שו"...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי
תגובות: 6
צפיות: 3039

Re: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי

{ ARCHIVE_JUMP }
הר"ר יוסף משדי בקובץ אליבא דהלכתא: "בתחילת יצור החשמל חשבו שהאש הולכת בתוך חוטי החשמל, ולכן החשיבו כל הדלקה כהדלקת האש לכל דבר וכן כיבוי. אולם לאחר מכן נודע שאינו כן, אלא הוא זרם.. ונתחבטו מהו האיסור בזה... ובשלמא אם גורם להוציא ניצוצות אש כמו נסיעה ברכב, או שמדליק גוף חימום לוהט כמו תנור ...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:36
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי
תגובות: 6
צפיות: 3039

הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי

{ ARCHIVE_JUMP }
קודם כל, יישר כח לבעלי האתר על פתיחת פורום מיוחד לדיונים הלכתיים. עלו והצליחו. וכעת לשאלה שלי: הרב יוני רוזנצוויג, מרבני אחת הישיבות באפרת אשר בגוש עציון, פירסם כעת פסק הלכה המתיר להרים מפסק חשמל ראשי שנפל, ע"י שינוי, בשעת הקור. בכתבה לא מפורט הרבה, וכך נאמר: "הכל חולים אצל צינה", יחד...
על ידי הלכה למעשה
18 דצמבר 2013, 02:24
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הרמת מפסק חשמל ראשי בשבת בשעת הצורך ע"י שינוי
תגובות: 6
צפיות: 3039

חזור לחיפוש מתקדם