החיפוש הניב 5997 תוצאות

חזור לחיפוש מתקדם

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
גידי כתב:
1010 כתב:חידה ה' - רימה / נמלה בלשון זכר, בפרשתינו

חידה ו' - תשעה פרשיות מן התורה הכתובות בפרשתינו.

חידה ז' חלק משמו של אחד התנאים המוזכרים בפרקי אבות, שכתוב בפרשתינו

חידה ז'
בן הא
הא לכם זרע וזרעתם

נכון!
על ידי 1010
14 דצמבר 2018, 11:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
הבול בפני עצמו שווה כסף ואפשר למכרו בשוק בסכום של מאה אלף ש"ח.
הנזק שגרם לו בקריעה הוא נזק ישיר, הריווח שנגרם לו מכך הוא נזק עקיף, ומשכך על ההיזק חייב לשלם משום שעשה בידיים והריווח שהיה רק גרמא אינו מתייחס אליו.
על ידי 1010
14 דצמבר 2018, 11:10
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
ראה בהודעתי שגם כתבתי שהוא היה חילוני.
viewtopic.php?p=475183#p475183
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 23:50
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 62
צפיות: 1708

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
אתה מתווכח עם מציאות.
וזה עובר את גבול הטעם הטוב.
כתבת משהו, מותר להעיר על דבריך ולא להסכים עם חלקן.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 23:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 62
צפיות: 1708

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
האדמו"ר מחב"ד זה יהיה בסדר אם נכנה אותו האדמו"ר הדוקטור...הבאת מאיזה אדמו"ר זניח ולא מוכר..ואתה ממשיך להתוכח בעקשנות כאילו זה נהוג וקיים.. לגבי הרה"ח תבדוק ותמצא בחיפוש פשוט ברשת בכל המילונים שמציעים ראשי תיבות. אם לא תמצא אתן לך קישור. זה שאתה לא הכרת אותו אינו אומר שהוא ז...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 23:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 62
צפיות: 1708

Re: תוארים ביהדות

{ ARCHIVE_JUMP }
כתבת שרב אמיתי אינו דוקטור, והרמב"ם כן היה דוקטור, וכמו כן ידוע על הרב חיים דוד דוקטור שהיה חילוני ורופא ונתקרב לשמירת תורה ומצוות ע"י החסידיות ואח"כ היה לאדמו"ר ונקרא האדמו"ר רבי חיים דוד דוקטור. לגבי הרב הראשי, אם לא מצינו בימי חז"ל ובימינו אנו כן מוצאים עדיין זה לא ...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 23:17
 
פורום: תורה ודעת
נושא: תוארים ביהדות
תגובות: 62
צפיות: 1708

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
מה זה משנה, עכ"פ יש לך כאן תירוץ לקושית הרמב"ן. מדברי המדרש תנחומא ופרקי ר"א שהעלתי בלשונם. מבואר שיוסף לא נכלל בחרם ועל כן לא יועיל לתרץ. והאם הרמב"ן פירש כדברי המושב זקנים שהוא חידוש ולא הפשטות בהבנת דברי חז"ל במדרש לא בטוח. בפרט שהרמב"ן לא כתב כדברי המושב זקנים. לא ...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 22:30
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
מה זה משנה, עכ"פ יש לך כאן תירוץ לקושית הרמב"ן.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 22:15
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:אני מחפש לראות את המקור שהאחים כולל יוסף הטילו חרם שלא לספר ליעקב.

מושב זקנים לבעלי התוס':
ועי"ל בשעת החרם שתפו את יוסף שלא לגלות את הדבר, ואף כי היה מוכרח שלא היה מוחה בם, היה נכלל בכללם עמהם, ולפיכך המתין עד שבאו כולם והתירו החרם בהסכמת כולם וכו'
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
"עמדו מכרוהו בעשרים כסף לכל אחד מהם שני כסף לקנות מנעלים לרגליהם, וכי תעלה על דעתך שנער יפה כמותו נמכר בעשרים כסף, אלא כיון שהושלך לבור מתוך פחד נחשים ועקרבים שבו נשתנה זיו פניו וברח ממנו דמו ונעשו פניו ירוקות לפיכך מכרוהו בעשרים כסף בעבור נעלים, אמרו נחרים בינינו שלא יגיד אחד ממנו ליעקב אבינו...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:52
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
ועל כך נאמר במדרש דברים שלא נמסרו למשה נמסרו לרבי עקיבא, והיה מבחינה מסוימת גדול ממשה רבינו.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:במצב כזה היא פטורה ממצות עשה של כיבוד הורים. למה היא פטורה תתלה בסיבה שתתלה.

אז אמרתי לך שאם תחפש מצבים היא יכולה להיות פטורה מעוד הרבה מצוות, ובמצב של פיקוח נפש היא פטורה מהרבה מצוות.
לא זו כוונת המשורר...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:46
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
ויאיר שכחת לציין את ההמשך, שנאמר על ר' עקיבא שיצאה נשמתו באחד, וזה מרמז על כך שנשמתו יצאה בשביל ה"אחד" שהוא יחידו של עולם.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:במקרה שסותר האישה פטורה. ובכה"ג זה עונה לשאלה.

אז אין זה מצוה שהאישה פטורה, אלא שיש מצוה שגובר על כך, וכמו שרש"י אומר שאם אביו אומר לו לחלל שבת אסור לשמוע בקולו, אז גם לזכרים יש אופנים שאינו נוהג מצות כיבוד אב.

השאלה היתה מאיזה מצוות פטורות הנשים.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: הזיק אחד חייב שניים?

{ ARCHIVE_JUMP }
אתקן דבריך, שדברינו אמורים כשאין אפשרות למצוא עגיל או נעל "בודד" דומה.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:37
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הזיק אחד חייב שניים?
תגובות: 13
צפיות: 629

Re: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה

{ ARCHIVE_JUMP }
שמעתי פעם שבעת המכירה השביעו האחים בחרם את מי שיספר לאבא וכללו את יוסף בחרם, ומשכך חשש לומר לאביו.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:17
 
פורום: תורה ודעת
נושא: פרשת ויגש - שאלות הערות וחידושים בפרשה
תגובות: 43
צפיות: 1171

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
אחרי נישואין החיי אדם כותב שהאישה אינה מחוייבת בכבוד הוריה אלא בכבוד בעלה. גברים מצויים שלא להקיף את פאות ראשם. ונשים פטורת. במקרה שכבוד הוריה אינו סותר את כבוד בעלה הוא כבר גם לא מחויבת בזה. נניח שבעלה נשא לחודשיים אל עבר הים, ואביה מבקש ממנה שתשקהו מים האם מחויבת להביא לו או לא? ולגבי השארת פאות ...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 21:14
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
מה הפירוש השארת פאות?
וגם כיבוד הורים אחר נישואיה אינה פטורה, רק שדברי בעלה גוברים על כך אבל לא נפטרה מהמצוה.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 20:56
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: הזיק אחד חייב שניים?

{ ARCHIVE_JUMP }
אם זה גרמא מדוע לא ישלם לו לפי המחיר שקנה זוג במאתיים ש"ח. זוג אחד במאה. ומה שלא יועיל לו המאה ש"ח לרכוש נעל אחת שאין בנמצא זו כבר גרמא?? ואלא על כרחך הטענה כיון שלא יועיל המאה לכן אנו שמים אחרת, אבל אם גם בשומה הזו אין בכדי להשלים את הנזק מדוע שלא ישלם לו את כל הנזק. אי אפשר לחייב [בדיני...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 20:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הזיק אחד חייב שניים?
תגובות: 13
צפיות: 629

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
פריה ורבייה פדיון הבן מלחמת עמלק,השארת פאות כיבוד הורים אחר נישואיה מחצית השקל, בל תקיף, ובל תשחית, ובל יטמא כהן למתים. כל אחת מהן מצות עשה שלא הזמן גרמה ואין הנשים חייבות. לא זכרתי את כל שאר המצוות, אני אכן התכוונתי ללאווין של בל תקיף ובל תשחית ובל יטמא למתים.[לא מובן למה כתבת שזה מ"ע ולמה הת...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 20:45
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: הזיק אחד חייב שניים?

{ ARCHIVE_JUMP }
נכון שנמצא ניזוק, אבל הוא לא חייב לשלם לו יותר ממה שהזיק ממש.
זה שהוא לא יכול להשתמש בנעל השנייה זה כבר גרמא.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 20:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הזיק אחד חייב שניים?
תגובות: 13
צפיות: 629

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
לא, אני מדבר על מצות פשוטות מתרי"ג מצוות.
ולכו"ע הם ממנין המצוות.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 18:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: הזיק אחד חייב שניים?

{ ARCHIVE_JUMP }
לא הבנתי מה הרווחת בזה. מצד אחד לפי החשבון הפשוט אם שני נעלים שוות מאתיים, הרי שכל נעל שווה מאה. אלא שאין בנמצא נעל אחת, ועל כן יש צד שישלם לו מחיר שני נעלים. לדבריך מה הענין 'לשום' את הפער ביניהם, הלא בתכל'ס אין לו אפשרות לקנות בזה שני נעלים. ולא יועיל מה שיביא לו יותר ממאה ש"ח בגלל השומה. כל...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 18:00
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הזיק אחד חייב שניים?
תגובות: 13
צפיות: 629

Re: חידות מענינות

{ ARCHIVE_JUMP }
נשים פטורות מלקיים מצוות עשה שהזמן גרמא.
מאיזה עוד מצוות מתרי"ג מצוות הן פטורות על אף שאין זה עונה לכלל הנ"ל.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 17:58
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות מענינות
תגובות: 143
צפיות: 5514

Re: הזיק אחד חייב שניים?

{ ARCHIVE_JUMP }
דומני שחייב לשום מה ההבדל בשווי בין נעל אחת לזוג נעליים [שהוא יותר מ50%] ולשלם את ההפרש הזה.
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 00:20
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הזיק אחד חייב שניים?
תגובות: 13
צפיות: 629

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
ודאי שבמקרה כזה לא יצטרך לשלם (100,000 ש"ח) כי לא גרם לו שום נזק בוודאי שהוא גרם לו נזק, הוא קרע לו בול של 100,000 ש"ח. נניח שהיה שני בולים כאלו אחד לראובן ואחד לשמעון, וראובן היה חייב שלמעון 150,000 ש"ח, ובא ראובן וקרע את הבול לש עצמו כך שערך הבול של שמעון עלה בעוד 100,000 ש"ח ...
על ידי 1010
13 דצמבר 2018, 00:19
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
תוארים מסוימים הם סך הכל אבסורד בתפארתו. וכבר אמרו חז"ל כל הרודף אחר הכבוד וכו'.. כנראה שגם התוארים יעידו על כך.. הרב הד"ר סוג של אבסורד. רב אמיתי אינו ד"ר נקודה! לכאורה יש רבנים שהם גם דוקטורים, ונלך לעבר הרחוק - הרמב"ם. הרב החשוב סוג של אבסורד. סתם רב הוא לא חשוב..? לא ראיתי כ...
על ידי 1010
12 דצמבר 2018, 21:32
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
אנשים מפרשים שלמחות הכוונה למחות מהזיכרון. ולכן בא הפרדוקס המשונה הזה. כמו"כ ידועה שאלת הכופרים האם הקב"ה יכול לייצר אבן שמקשלה כ"כ גבוה עד כדי כך שאינו יכול להרימה. כאשר רצונם להראות כביכול הקב"ה מוגבל ואינו יכול לברוא משהו או להרים משהו כבד. והאמת הוא ששאלה זה אינה יותר ממשחק מ...
על ידי 1010
12 דצמבר 2018, 21:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
גם מה שכונה כאן פרדוקס לגבי מצוות מחיית עמלק היא כפירה במלוא מובן המילה.
[איני תוקף את חזקי שרק העתיקם, אלא את הכותבים שהם לכאורה חילוניים]
אפשר לשאול שאלה איך זה מסתדר וכדו', אבל "אסור" לכתוב מצוה מדאורייתא בצורה של פרדוקס, זה מסוג השאלות של הכופרים.
על ידי 1010
12 דצמבר 2018, 20:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: מצא את האבסורד!

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי נהניתי מכך שהפרכת את חלק מהפרדוקסים המשונים.
נחמד מאוד להביא את זה וגם לעסוק בכך, אבל יש לשים לב ולא לעבור את הגבול.
אסור לכתוב איך יתכן נבל ברשות התורה וכו', כי זה פירכא על דברי רש"י.
אפשר להציע זאת בצורה של שאלה או קושיא, אבל לא להציג זאת בצורה של פירכא, אסור להתלוצץ מדברי תורה.
על ידי 1010
12 דצמבר 2018, 18:22
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול האבסורד והפרדוקס
תגובות: 98
צפיות: 3075

Re: אשכול הפרדוקסים

{ ARCHIVE_JUMP }
וכמו שאמרו בחסידות מסוימת שיש להם קפידא שלא להקפיד, וגם על קפידא זו לא הקפידו בכל כוחם.
על ידי 1010
11 דצמבר 2018, 18:04
 
פורום: תורה ודעת
נושא: אשכול הפרדוקסים
תגובות: 19
צפיות: 680

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
בכל אופן, כל הכבוד ליאיר על התשובה הנכונה והמקיפה.
על ידי 1010
11 דצמבר 2018, 00:59
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: על קוסם ותוכי - מה המסר?

{ ARCHIVE_JUMP }
1. שלפעמים האיש שנראה לכם הכי חכם ומגלה את כל הסודות שאינכם יודעים, הרי שחסר לו השכל הבסיסי.
2. זה עונשו של בדאי, אפי' אומר אמת אין שומעין לו, ועונשו של הקוסם הוא שאפי' קורה לו אסון בטוחים שזה טריק...
3. שהתוכי בכח הרצון שלו לגלות את הטריק שרד את מימי הים ובגלים השוצפים, אחרת היה נאבד ונטבע מזמן.
על ידי 1010
11 דצמבר 2018, 00:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: על קוסם ותוכי - מה המסר?
תגובות: 6
צפיות: 368

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:ממש לא. על הניסים חוזרים ואומרים בברכת מודים לא בברכת רצה.

נכון, טעות שלי.
על ידי 1010
11 דצמבר 2018, 00:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
הציבור לא שם לב לפרטים הקטנים, הם לא חשובים שהמנהג של הסופגניות מקורו בענין השמן, ולכן לא משנה להם איך הסופגניות עשויות.
אם מחר יצא לציבור שוחרי הבריאות סופגניות ללא שמן, הרי שכולם ישישו וירוצו לקנות זאת.
על ידי 1010
11 דצמבר 2018, 00:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
כן
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:38
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
נראה לך שיש תשובה אחרת? ברור שההבדל זה רק במחיר ולא משהו אחר. נו באמת. צריך לפרוט לך על מי נסובה השאלה? וכי עלה בדעתך על המאפיות? שאלתנו מתיחסת לצרכנים שצורכים מהמאפיות סופגניות ספוגות בשמן קנולה במקום שיאכלו שמן זית בטיבול או שיאפו בביתיהם משמן זית. אם תגדיל ראש ידידי לא תצטרך להתלוצץ מאחד האחרוני...
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:37
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
יש חילוק בין ברכה שהיא אחת מהמרכיבים של התפילה [דרך אגב מה שכתבת שים שלום, זה אינו, שכן אם סיים אותה חוזר מהתחלה, וכוונתך לברכת מודים] ולכן כשחוזר ואומר רצה אם יסיים בלי לומר את הברכות הבאות אחריו הרי זה כהקדים אחת לשניה, ובין תוספת שמוסיפים בתפילה בזמנים מסוימים, הגם שחזר, אבל סוף סוף אמר אותה, וב...
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
נראה לך שיש תשובה אחרת?
ברור שההבדל זה רק במחיר ולא משהו אחר.
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:21
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
יש תירוץ בשם אחד האחרונים שאומר שהמע"מ על שמן קנולה נמוך משמעותית מהמע"מ על שמן זית.
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:17
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
ברגע שצריך לחזור הוא גם חייב לומר שים שלום אפי' שכבר אמר שים שלום.
התפילה של ועל הניסים היא גם חלק מהתפילה ואם כאשר חוזר לברכת רצה צריך להתפלל הכל שוב הרי שצריך גם לומר ועל הניסם.
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 23:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
לכאו' חייב לומר, כי אם מצד הדין הוא חייב לחזור ולהתפלל מחמת שלא אמר יעלה ויבוא, הרי שתפילתו הראשונה לא עלתה לו, והוא חייב להתפלל שוב וכאשר מתפללים בחנוכה יש חיוב להזכיר ועל הניסים, וזה שאמר מקודם אינו שום צד כאן, כי הרי תפילתו ההוא לא עלתה בידו.
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 22:58
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:
1010 כתב:חידה ו' - תשעה פרשיות מן התורה הכתובות בפרשתינו.

וירא, ויצא, וישב, (וישלח), ויגש, ויחי, שמות, ויקרא, (אמר)

וישלח אכן במנין, אמור לא, אבל פרשת אחרי כן במנין וכן שלח.
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 22:55
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
הפנתי את הודעתי האחרונה לבעל החידה לא לך יאיר המלומד ותודה לך על המידע המדוייק. מצפים לשמוע ממך פתרונות גם לשאר החידות. אכן התכוונתי יותר לענין של רימה ותולעה, המילה נמלה רק הבאתי לתוספת נופך, ואכן אתה צודק שלכאו' לא היה כאן מקומה, ופשוט ומובן הדבר למה לא כתבתי תולעת, כי לא רציתי שיבינו מיד במה מדו...
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 22:53
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה ז יש ללא סוף במסכת אבות. יוסף בן יועזר יהודה, שמעון, יעקב ועוד כמה וכמה משמות השבטים ונכדיהם. נמלה רימה בלשון זכר. תתפלא לשמוע שבלשון זכר אומרים נמל אם כי לא מצוי. בכל אופן לא נמצא בפרשה. ואם כונתך לרים הרי שמצוי כמה וכמה פעמים בסוף מילים, ומן הסתם לא לזה כוונתך. ואולי כונתך למילה 'תולע' בפרשה...
על ידי 1010
10 דצמבר 2018, 15:12
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: לחן של גויים או מומרים

{ ARCHIVE_JUMP }
חושבני שמדובר כאן על מילות השירים ולא על המנגינה.
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 18:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: לחן של גויים או מומרים
תגובות: 14
צפיות: 578

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה ה' - רימה / נמלה בלשון זכר, בפרשתינו

חידה ו' - תשעה פרשיות מן התורה הכתובות בפרשתינו.

חידה ז' חלק משמו של אחד התנאים המוזכרים בפרקי אבות, שכתוב בפרשתינו
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 18:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
מסתמא זה מטבעות שוקולד, עושה רושם של עוגה טעימה...
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 01:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
מה שכתבו לעיל שמנהג חב"ד לתת מעות לילדים ביום חמישי [ויקישיבה] לא מדויק. וראיתי שבחב"ד נוהגים לתת בכל ערב מערבי החנוכה וביום הרביעי והחמישי מעניקים סכום גדול יותר. כמו כן בפשטות אין חילוק בין מתן מעות לפרסים, לפי הטעמים שהבאתי לעיל בשם הרב מפוניבז', שכל הענין הוא מתן תמריץ לילדים זכר לדור...
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 01:32
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
יש מנהג לזרוק מגבות על המדליק בביהמ"ד, המקור? מנהג שוטים! אתה מתבטא חריף בלי לנמק. מה שכן לי נראה שיש כמה בעיות הכרוכות במנהג זה. גורמים לכמה בעיות הלכתיות א. ברכה ב. הפסק בינה ובין ההדלקה ג. כיבוי נרות ד. בזיון בית מדרש. מה צריך לנמק? ראית פעם את המנהג הזה של נבערי הדעת בעיניך? מספיק לראות בש...
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 01:32
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200

Re: חידות - חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:"רות בת נח" - אלו "שני" מילים מסתתרים כאן?

בכדי שיהיה מורכב יותר, מילה אחת בחידה, לא נכללת.

ח' נרות.
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 01:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות - חנוכה
תגובות: 96
צפיות: 2307

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
פתרונות לחידות פרשת מקץ: ה. שם של חסידות גאליצאית בפרשה. מעליץ - כִּי הַמֵּלִיץ, בֵּינֹתָם ו. מילת סלנג בפרשה [המילה בעלת 3 אותיות, כתובה כלשונה וכניקודה בלי לגרוע או להוסיף, אלא כמות שהוא] ישך - אִם-יֶשְׁךָ מְשַׁלֵּחַ אֶת-אָחִינוּ ז. אחד מחודשי השנה מרומז באחת המילים בפרשה. אלול - לולא התמהמהנו כי ...
על ידי 1010
09 דצמבר 2018, 01:24
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות - חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
המספרים 83 ו89 הם גימטריא של חנוכה.
על ידי 1010
05 דצמבר 2018, 10:28
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות - חנוכה
תגובות: 96
צפיות: 2307

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר, אתה צודק, משום מה לא שמתי לב כלל לתשובתך, ואכן אליו התכוונתי. להרה"ק הבית יוסף זי"ע.
על ידי 1010
03 דצמבר 2018, 20:28
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
המוזיקאי כתב:
1010 כתב:חידה י"א. מי האיש ששנים מספריו מוזכרים בפרשה זו?

תולדות יעקב יוסף
צפנת פענח

תשובה יפה!!, אפי' לא חשבתי על כך והתכוונתי למחבר אחר, יש עוד בעמח"ס ששנים משמות ספריו מובאים בפרשתינו, מיהו?
על ידי 1010
02 דצמבר 2018, 09:46
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חוזר שוב שעל הסלנג להיות בן 3 אותיות, ללא הטיית אותיות או ניקוד, רק כפי שמופיע בפרשה.
על ידי 1010
02 דצמבר 2018, 00:11
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
שם השושלת הנ"ל אכן מוזכר בהודעה הנ"ל, ועדיין השושלת נמשכת עד ימינו אנו, מישהו שמכיר קצת שמות של חסידיות, יתפוס מיד את התשובה, כי זה כתוב כמעט ברור בפרשה.
על ידי 1010
02 דצמבר 2018, 00:06
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:
חזקי כתב:
יאיר כתב:הכל דבש?

לא! "מעט צרי ומעט דבש"!
מג, יא

לא הבנתי הודעתך

שאלת אם הכל דבש, ועל כך ענה שלא. כי מעט צרי ומעט דבש....
:lol:: :lol:: :lol::
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:56
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:זה לא סלנג

וזה לא 3 אותיות.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:50
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
לא, אתן רמז שזה מילה עם 3 אותיות.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:49
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:
1010 כתב:
יאיר כתב:שבט "נְכֹאת וָלֹט, בָּטְנִים וּשְׁקֵדִים" "השקדיה פורחת...ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות"... :lol::

לא, השם של החודש עצה מרומז באחד המילים בפרשה.

עיצה* :lol::

טעות סופר..
*עצמה.
:D
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:42
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:יומולדת לפרעה? "ויהי מקץ שנתיים" מהיומולדת בפרשת וישב... :lol::

חמוד...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:הפתרון לחידת הסלנג. אולי "אל תחטאו בילד"

לא, מילה אחת בלבד.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר כתב:שבט "נְכֹאת וָלֹט, בָּטְנִים וּשְׁקֵדִים" "השקדיה פורחת...ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות"... :lol::

לא, השם של החודש עצה מרומז באחד המילים בפרשה.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:39
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
יפה מאוד, [אך הפיתרון שלי אחרת - לא משהו שאני חשבתי, אלא הלצה ששמעתי בעבר מרב מסוים]
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:38
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה ה. שם של חסידות גאליצאית בפרשה. חידה ו. מילת סלנג בפרשה [המילה כתובה כלשונה וכניקודה בלי לגרוע או להוסיף, אלא כמות שהוא] חידה ז. אחד מחודשי השנה מרומז באחת המילים בפרשה. חידה ח. היכן מצינו בפרשה זו ראיה לכך שרש"י לא היו לו בנים [התשובה בדרך צחות] חידה ז למשל 'אבי' חודש אב. ח. ובבית לא יקר...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
1010 כתב:
חזקי כתב:המשך חידות בפרשת מקץ


ט. רשת מוכרת בפרשה?

הִנֵּה שָׁמַעְתִּי, כִּי יֶשׁ

וְיוֹסֵף, הוּא הַשַּׁלִּיט עַל-הָאָרֶץ--הוּא הַמַּשְׁבִּיר
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:29
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:המשך חידות בפרשת מקץ


ט. רשת מוכרת בפרשה?

הִנֵּה שָׁמַעְתִּי, כִּי יֶשׁ
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:המשך חידות בפרשת מקץ

ח. תפילה בפרשה?

וְהוֹרִידוּ לָאִישׁ מִנְחָה
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:21
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה י"א. מי האיש ששנים מספריו מוזכרים בפרשה זו?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:21
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:
1010 כתב:חידה ב. אמו של האחת מהעופות מוזכרת בפרשתינו, איפוא?

בת יענה?
ויען יוסף את פרעה וגו'.. וראה שם רש"י.

כל הכבוד!
פתרון יפה ומהיר...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:17
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה ה. שם של חסידות גאליצאית בפרשה.
חידה ו. מילת סלנג בפרשה [המילה כתובה כלשונה וכניקודה בלי לגרוע או להוסיף, אלא כמות שהוא]
חידה ז. אחד מחודשי השנה מרומז באחת המילים בפרשה.
חידה ח. היכן מצינו בפרשה זו ראיה לכך שרש"י לא היו לו בנים [התשובה בדרך צחות]
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:14
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
מה זה קימוט פנים?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 23:07
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
לא.

וזה בעצם קצת משחק מילים.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:55
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
באמת חבל!
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:55
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
בקיצור, אתה מנהל שיחות ארוכים, ובסיומם אתה מפטיר שכל השיחה היתה שלא מן הענין, תשתדל נא לא לפתוח בשיחות מעין אלה...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:44
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה ב. אמו של האחת מהעופות מוזכרת בפרשתינו, איפוא?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:35
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
וַיִּתֵּן אֹתִי בְּמִשְׁמַר
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:34
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
איך אזכור את המילים?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:אם כך לפחות שהחסידים בינינו ידעו גם הם להזהיר את 'הלא חסידים' בנוגע לשירים הללו..

איך נדע להזהיר אם אנו לא יודעים את המילים?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:01
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
אדון יקר, אם היה מוזכר בפרשה, לא היתה כאן חידה. לגבי מחליף השארנו בספק. לגבי שר האופים לא הוזכר מי החליף אבל ודאי מאן דהו החליף. ואם החידות לא מוצאות חן בעיניך והם לא טובות, אל תשתתף במשחק הזה..אדון יקר. אני אכן יקר אבל לא אדון! בכל אופן שאלת כמה שרים כיהנו בפרשה , אם היה כתוב בפרשה בחמוש או ברש&qu...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 22:00
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
תירוץ יפה שלמדי בשב"ק בספה"ק אוהב ישראל מהרה"ק מאפטא זי"ע: שבת פרק ב' (כא ב) תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין בית שמאי אומרים ליל ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך. ובית הלל אומרים ליל ראשון מדליק א' מכאן ואילך מוסיף והולך. ופלי...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי כתב:הניחא אם חברי הפורום היו נמנים אך ורק חסידים. אבל אני משער שיש כאן גם מיעוט לא קטן, של ליטאים, ספרדים, חבדניקים, חסידים חוזרים בתשובה...

בעיקרון הינך צודק...
לגבי הפורום דנן איני ידוע, אבל לגבי השכן שני קומות מעלינו - חרדים לדעת, יש שם רוב חסידי מובהק...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:48
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
1. מחליף בטח לא כתוב ולא מוכרח שהיה, לגבי ממלא מקומו של שר האופים, זה לא חידה טובה, הוא לא מוזכר בפרשה...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:46
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
אצל החסידים זה לא מוכר...
פרט לחסידי חב"ד וכנראה גם ברסלב, סוכ"ס הם אנשים עם מנטליות אחרת מכל השאר.
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:34
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
מהיכן דנתנו שהיה להם מחליפים בימים שהיו בבית הסוהר?

[אגב, זה מעניין לראות איך שהמלכים של פעם, היה להם מדינה שישרת אותם, ולא שהם שירתו את המדינה, והא ראיה שהיה להם שר האופים ושר המשקים שהיו ממונה על הקונדורטיה והפינת קפה של המלך, ונקראו בשם שר...]
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:32
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: חידות - חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
ינאי המלך היה כהן?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:30
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות - חנוכה
תגובות: 96
צפיות: 2307

Re: חידות - חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
יאיר אתה צודק, אכן, וההלכה היא כן גם למי שצם בחנוכה! מתוך ההלכות בגליון עלים לתרופה: אסור להתענות בחנוכה אפילו תענית שעות (עי' שבט הקהתי ח"ו סי' רלט), ואפילו אלו שנוהגין לצום ביום היארצייט גם כן לא יתענו. ואם עבר והתענה - צריך למיתב תענית לתעניתו אחר חנוכה (עי' או"ח סי' תרע ס"ג ובמ&qu...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:27
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות - חנוכה
תגובות: 96
צפיות: 2307

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
'אני אתן'? או 'אתן' לבד?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:08
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות - חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
איזה פעולה אסור לעשותו עפ"י ההלכה, והיה ועבר האיש על ההלכה וכן עשה את הפעולה הנ"ל הרי שחייב כפרה על עוונו וצריך לעשות שוב את הפעולה הנ"ל לשם כפרה?
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 21:04
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות - חנוכה
תגובות: 96
צפיות: 2307

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
בגמ' הביאו שני טעמים על המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בענין מנין הנרות שמדליקים מידי יום. הטעם הראשון חד אמר ב"ש כנגד הימים היוצאים וב"ה כנגד הימים הנכנסים. והטעם השני חד אמד - ב"ש כנגד פרי החג, וב"ה כי מעלין בקוד שואין מורידין. וצ"ע כי לכאו' הטעם השני, מתקבל על הדעת למה ב&q...
על ידי 1010
01 דצמבר 2018, 20:57
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
לגבי החקירות. א. איני יכול לחלק ולפלפל, אבל אני יודע שהוא חייב לחזור ולומר הלל בברכה! [אגב, בהלל חוזרים חזן וקהל על הפיסקאות של הודו, יאמר נא, וכן חוזרים פעמיים על הפסוקים של אודך, אנא ה', וברוך הבא וכו'] ב. לכאו' תלוי בחקירה של בריסק האם אפשר לעשות הידור למצוה אחרי שהמצוה כבר נעשתה. ג. אם היה אפשר ...
על ידי 1010
30 נובמבר 2018, 11:02
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: הערות קושיות בעניני חנוכה

{ ARCHIVE_JUMP }
חזקי, מה שהבאת מהמר"ל, יפה מאוד, נהניתי.
על ידי 1010
30 נובמבר 2018, 10:56
 
פורום: תורה ודעת
נושא: הערות קושיות בעניני חנוכה
תגובות: 44
צפיות: 1590

Re: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים

{ ARCHIVE_JUMP }
מאיפה הבאת את כל השירים המוזרים האלו ?? ב"ה ואיני מכיר אף שיר מאלו שהבאת פה ככתבם וכלשונם. למשל באתר של חסידות חב"ד ראיתי מביאים את השירים הללו, מסתבר שמכירים את השירים... שאלתי קרובת משפחה שהיא גננת בגן בית יעקב חרדי אשכנזי, ואישרה לי שגם היום מלמדים את השירים הללו.. או חב"ד או בית ...
על ידי 1010
30 נובמבר 2018, 10:54
 
פורום: תורה ודעת
נושא: שמות חנוכה שהשתנו בצוק העיתים
תגובות: 53
צפיות: 1395

Re: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה

{ ARCHIVE_JUMP }
חידה מקורית!
על ידי 1010
30 נובמבר 2018, 00:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: חידות על פרשיות השבוע - כל שבוע חידה
תגובות: 514
צפיות: 40109

Re: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..

{ ARCHIVE_JUMP }
איזה נוסח היה מתפלל רבי שלמה זלמן זצ"ל?
על ידי 1010
30 נובמבר 2018, 00:41
 
פורום: תורה ודעת
נושא: מקור למנהגים וסגולות בחנוכה - על חלקם לא שמעתם..
תגובות: 72
צפיות: 2200
הקודםהבא

חזור לחיפוש מתקדם