ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

המנהלים: יאיר, אחד, המפצח

ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 16 מרץ 2017, 14:18

זהירות: התזמורות בחתונות היום מגבירים את הווליום באופן שגורם נזק בלתי הפיך לשמיעה.
בגיל הצעיר לא מרגישים את הירידה, אבל בעוד עשר עשרים שנה הבנאדם כבר מתחיל להבין שהוא הולך לאבד את חוש השמע שלו ואז כבר לא יהיה מה לעשות.
עדיף היום למעט בביקורים בחתונות (גם של אחים ומשפחה) כי עדיף לאבד ערב אחד בשנה מאשר לאבד את כל החיים אחר כך. בזמן שאי אפשר כבר לתקן את המעוות.

(ומי שמזמין תזמורת יתנה אתם במפורש מראש שלא יעברו את ה 85 דציבלים, ולא, לא יקבלו את כספם. וזכות הרבים תלוי בו. ואם מזמין ולא עושה כן הרי הוא מזיק את הרבים ועובר על "ונשמרתם" וחייב (בדיני שמים בוודאי) בנזק צער ריפוי שבת ובושת של כל החרשים וכבדי השמיעה שהוא היה בין הגורמים להם. ומה הייתם אומרים על אדם ששובר את ידו של כל אחד מהמוזמנים לחתונתו? וזה יותר גרוע כי "חרשו נותן לו דמי כולו").
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 16 מרץ 2017, 16:21

מנסיון מצער?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 13045
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 16 מרץ 2017, 22:30

לא,
השתתפתי בחתונה משפחתית השבוע והתרגזתי על התזמורת שנלחמו על העוצמה (למרות שבעלי השמחה ביקשו מהם גם לעשות נמוך). ובגלל זה חצי מהריקודים הייתי בחוץ.
החלטתי שבווארט הבא אני מודיע למשפחה חגיגית שאם הם לא כותבים חוזה 85 דציבלים עם התזמורת אני לא משתתף בריקודים בכלל, וחוזר מיד אחרי ברכת המזון הביתה. אולי נשאר לחמש דקות.
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי כתבן » 17 מרץ 2017, 11:42

ואם יכתבו חוזה? אין סיבה שיקיימו.
אז גם תתנה שיביאו מד רעש, שיוכלו להוכיח.
ושיביאו אלה, לחבוט בראשו של מנהל התזמורת.

ע"פ החוק צריך להתקין מד רעש באולם שמחות.
ע"פ החוק צריך שיהיה מנתק זרם שיפסיק אוטומטי את הזרם למערכת ההגברה לאחר 30 שניות של רעש מעל 85 דציבלים.
ע"פ החוק צריכה להיות נורית אזהרה גלויה שתדלק ברגע שהרעש מעל 85 דציבלים.

מי שאשם זה מי שלא אוכף את החוק. משרד איכות הסביבה הממונה על כך.
ומי שאשם זה גם אנחנו שמתלוננים בפורום במקום לפנות לגורם שבכוחו לאכוף.
כן, בכל אולם שהיית ומצאת שלא מקיימים את החוק תדווח על כך למשרד לאיכות הסביבה, תהיה לך זכות עצומה בהצלת איכות השמיעה של רבבות אלפי יהודים.

מי שמחליט איזה תזמורת להזמין לחתונתו זה החתן והכלה, והם הצעירים רוצים תזמורת שתקפיץ את הרוקדים, וכמה שיותר חזק יותר טוב, זה הסיבה שכל תזמורת מגבירים את עוצמת הרעש כמה שיותר, אותם לא מעניין השמיעה שלנו, ולא רצון המחותנים, כי לא הם יחליטו מי ינגן בחתונה הבאה.

תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים),
התשס"ו-2006
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968) להלן - החוק),
בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין
תקנות אלה:
הגדרות 1 .בתקנות אלה -
"אולם שמחות" או "גן אירועים" - עסק טעון רישוי כאולם שמחות או כגן אירועים, לפי פרט
9.7 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995;
"התקן מד–רעש" - מערכת המורכבת לפחות מהרכיבים האלה:
(1 (מד–רעש, כולל מיקרופון;
(2 (מפסיק זרם הולכת השמל המחובר למערכת הגברת הקול;
(3 (נורית התרעה;
"התרעה" - איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל ומפעיל
מערכת ההגברה;
"מד–רעש" - מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר),
התש"ן-1990) להלן - תקנות הרעש);
"מפלס הרעש" - עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAeq ”ב–"(A(dB ,”במצב מדידה
"איטי" בסקלה "A ,”כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש.
התקן מד–רעש 2) .א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון
העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד–רעש אשר המיקרופון
שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז
רחבת הריקודים.
(ב) התקן מד–הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום -
(1 (לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן
האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק
זמן של 30 שניות התרעה, על (A(85dB = LAeq בממוצע ל–10 שניות;
_________________
1 .ק"ת 6508 ,התשס"ו (2006.8.10 ,(עמ' 1076.
2006.9.1 17602לה
-1-
תקנות רישוי עסקים (התקן מד–רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006
(2 (לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור
בפסקה (1.(
(ג) באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר
בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.
כיול וכיוון התקן
מד–רעש
3) .א) התקן מד–הרעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.
(ב) התקן מד–הרעש יהיה מכוון, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל
במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2)ב).
4 .דיווח בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם
הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים - אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דוח
טכני שיכלול -
(1 (תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת
ההגברה;
(2 (ציון קיום התקן מד–רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון
ומיקום נורית ההתרעה;
(3 (פירוט מועדי ביצוע כיול מד–הרעש ותוצאותיו;
(4 (המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן
מד–הרעש, ותוצאותיהן.
תחילה 5 .תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן.
כ"ט בתמוז התשס"ו (25 ביולי 2006(
ג ד ע ו ן ע ז ר א
השר לאיכות הסביבה
כתבן
 
הודעות: 779
הצטרף: 13 ינואר 2015, 16:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 17 מרץ 2017, 11:53

בנוגע לחוזה זה מאוד פשוט, מד רעש אפשר לקנות בשלוש מאות שקל. ואם כתוב עליו מספר מעל שמונים וחמש, אתה יכול לקפל ציוד וללכת כי לא תקבל ממני שקל.

בנוגע לתלונה, שאלתי רב והוא אמר לי שאם אני לא רוצה רעש שאצא החוצה. כאילו יתכן שהוא מתכוין שאסור להתלונן ולהלשין לרשויות על אולמות ותזמורות ספיציפיות.
אם אתה יכול להביא לי הוראה אחרת מפוסק הלכה אשמח ללכת אליו ולהתלונן למשרד לאיכות הסביבה על כל התזמורות והאולמות בציבור החרדי.

תלונה כללית (בלי שמות) כבר שלחתי לכמה גורמים. אולי בינתיים זו הדרך...
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי כתבן » 17 מרץ 2017, 15:52

בנוגע לנפצים של פורים התפרסמו הרבה פסקים של רבנים שהורו להתלונן, אני לא רואה הבדל בין נזק של נפצים לנזק של רעש.

בכל מקרה אם שאלת רב , מי אני שאומר אחרת.
אולי צריך להעלות את השאלה אצל גדולי הדור, אני מאמין שהפסק יהיה שונה.
רק צריך מי שירים את הכפפה.
וגם זה כנראה לא יועיל, ונמשיך לא לדווח לרשויות, כמו בנושא הנפצים.
לפני פורים התפרסמו מודעות של בד"צי ורבני עירנו, האוסרות כל שיווק ומכירה של נפצים לסוגיהם, וקוראות לפנות למשטרה ולדווח על מי שמוכר, הרבה חנויות בעיר מכרו והמשיכו למכור, וכנראה גם אף אחד לא התלונן, כי אז הם היו נרתעים ומפסיקים למכור.
כתבן
 
הודעות: 779
הצטרף: 13 ינואר 2015, 16:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי שימי התימני » 17 מרץ 2017, 16:36

כתבן כתב:בנוגע לנפצים של פורים התפרסמו הרבה פסקים של רבנים שהורו להתלונן, אני לא רואה הבדל בין נזק של נפצים לנזק של רעש.

בכל מקרה אם שאלת רב , מי אני שאומר אחרת.
אולי צריך להעלות את השאלה אצל גדולי הדור, אני מאמין שהפסק יהיה שונה.
רק צריך מי שירים את הכפפה.
וגם זה כנראה לא יועיל, ונמשיך לא לדווח לרשויות, כמו בנושא הנפצים.
לפני פורים התפרסמו מודעות של בד"צי ורבני עירנו, האוסרות כל שיווק ומכירה של נפצים לסוגיהם, וקוראות לפנות למשטרה ולדווח על מי שמוכר, הרבה חנויות בעיר מכרו והמשיכו למכור, וכנראה גם אף אחד לא התלונן, כי אז הם היו נרתעים ומפסיקים למכור.

ההבדל הוא שבנפצים זה גם גובל בפיקוח נפש ה"י ואכהמ"ל
נ נח נחמ נחמן מאומן
סבא הוא המלך
סמל אישי של המשתמש
שימי התימני
 
הודעות: 734
הצטרף: 18 אפריל 2016, 22:55
מיקום: מאחוריך
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 18 מרץ 2017, 23:07

כתבן כתב:בנוגע לנפצים של פורים התפרסמו הרבה פסקים של רבנים שהורו להתלונן, אני לא רואה הבדל בין נזק של נפצים לנזק של רעש.

בכל מקרה אם שאלת רב , מי אני שאומר אחרת.
אולי צריך להעלות את השאלה אצל גדולי הדור, אני מאמין שהפסק יהיה שונה.
רק צריך מי שירים את הכפפה.
וגם זה כנראה לא יועיל, ונמשיך לא לדווח לרשויות, כמו בנושא הנפצים.
לפני פורים התפרסמו מודעות של בד"צי ורבני עירנו, האוסרות כל שיווק ומכירה של נפצים לסוגיהם, וקוראות לפנות למשטרה ולדווח על מי שמוכר, הרבה חנויות בעיר מכרו והמשיכו למכור, וכנראה גם אף אחד לא התלונן, כי אז הם היו נרתעים ומפסיקים למכור.

יש לך אפשרות להרים טלפון לרב מוכר ולשאול אותו? אחר כך תעביר לי את השם בפרטי אני אצור אתו קשר בלי נדר ואלשין.
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי עלה זית » 18 מרץ 2017, 23:08

המצב קטסטרופה.

צריך שיהיה מישהו שיסביר לחתנים, שאין ככ צורך להתחשב ברצונות חבריהם, כי ממחר בבוקר אתה כבר לא מכיר אותם יותר וכמאן דליתנייהו, בעוד שעם כל המבוגרים שסובלים בשקט את השאון אתה הולך להישאר כל החיים.
עלה זית
 
הודעות: 488
הצטרף: 23 אוקטובר 2014, 15:37
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 18 מרץ 2017, 23:15

זה לא החתנים אלא הבחורים. דיברתי עם אנשים שסיפרו לי שפעם אחת סוף סוף הצליח בעל השמחה (המשלם!!!) להשפיע להנמיך את הווליום, אבל מיד באו הבחורים ודרשו בתוקף להגביר בחזרה. כי "אי אפשר לרקוד" כשהאזניים לא כואבות...

אמנם אני משלם את הכסף, אבל הבחורים יקבעו האם התזמורת הזו "שווה" או לא, וזה תלוי בעצמת הרמקולים בלבד. לכן לא שווה לתזמורת להנמיך אפילו במחיר איבוד התשלום לגמרי.

לכן צריך לארגן רשימה של תזמורות ששומרות על החוק ועל האזניים שלנו, ולעודד את הציבור לקחת רק אותם.

אולי נפתח איזה עצומה (באתר עצומה, חסום לי בינתיים) שכולם יצהירו לבעלי התזמורות שהם לא מוכנים לקחת תזמורת פורעת חוק שמחרישה לנו את האזניים.
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 18 מרץ 2017, 23:16

לקוח/ה נכבד/ה שלום רב,

http://www.atzuma.co.il

האתר שביקשת לא אושר לחשבונך כיון שהוא מכיל תכנים אשר אינם הולמים את מדיניות החברה .

בברכה,

צוות נתיב


מה יש שם באתר הנורא הזה?
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 18 מרץ 2017, 23:24

תפתח עצומה לנתיב שיפתחו את אתר עצומה...
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 13045
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי כתבן » 19 מרץ 2017, 01:00

הערב (מוצש"ק) שוחחתי עם תקליטן על הנושא, הוא אומר שאף אחד לא יזמין אותו אם ישמור על פחות מ 85 דציבלים.
לדבריו באולמות אכן מותקן מפסק זרם לשקע אחד ובמקרה של בקורת מצביעים על אותו שקע כמיועד להגברה, בפועל מערכת ההגברה מחוברת לשקע אחר.
הוא סיפר על חתונה שליד כל סועד היו מונחים אטמי אזניים.
רעיון לא רע, מי שרוצה ישתמש ומי שלא לא.

לדבריו הנזק אצל ילדים קטנים הוא גדול מאד, המבוגרים לא שמים לב וילדים קטנים עומדים צמוד לרמקול, ולפעמים שמים תינוק בעגלה צמוד לרמקול, והמבוגר מתרחק כי הרעש מפריע לו ושוכח שהתינוק לא יכול להתרחק ולא להתלונן.
כתבן
 
הודעות: 779
הצטרף: 13 ינואר 2015, 16:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 19 מרץ 2017, 12:47

הייתי בחתונה בבני ברק המוזיקה היה הרבה מעל 85 זה היה מוגזם בצד האולם ישב הסבא רבא על כיסא גלגלים ופשוט צרח שהוא לא יכול יותר להיות באולם
פשוט הזוי הווליום
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 3970
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 19 מרץ 2017, 12:55

הסיבה לזה הוא מאד פשוטה לצערינו האנשים היום לא שמחים והם צריכים מוזיקה שישמח אותם ולא מספיק מוזיקה זה צריך להיות בעוצמה שתרעיד לך את כל הגוף ולא יתן לך ברירה אלא לרקוד (או לחילופין להתעצבן מהעוצמה )
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 3970
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 19 מרץ 2017, 14:42

נראה לי שצריך לפעול גם במישור החוקי וגם במישור החברתי.
לנסות להתלונן איפשהו אצל מקבלי ההחלטות שם למעלה שרוב הציבור סובלים מנזקים חמורים בגלל שהתזמורות מצפצפים על החוק. ושיסדרו שיהיה אכיפה מסודרת כל ערב בכל אולמות השמחה.
ומאידך לפנות גם למזמיני שמחות (צריך למצוא איך להגיע אליהם. אולי דרך מודעות המאורסים?) ולנסות לשכנע אותם להחתים את התזמורת על תנאי כפול שיורידו להם חצי מחיר אם עושים רעש חזק, וגם לפנות לציבור הרחב שיצביעו ברגלים ויצאו מהחתונות המזיקות מיד כשמתחיל רעש חזק שאי אפשר לשמוע איש את רעהו.
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 19 מרץ 2017, 14:53

שלום וברכה
רציתי לשאול, אם אני מגיע לחתונה וההגברה שמים ווליום גבוה מאוד כמעט עד כאב אזניים, רוב המוזמנים כולל בעלי השמחה (שמשלמים טבין ותקילין) לא מעוניינים ברעש הזה, אבל התזמורת לא מוכנה בשום אופן להוריד אפילו דציבל אחד. (בגלל שאז בחורים לא ירצו להזמין אצלם אירועים). הגענו עד כדי מריבה עם התזמורת, חלק מהאנשים פשוט ניתקו להם את הרמקולים ללא הועיל.
למי אפשר להתלונן במצבים כאלו? זה פוגע מאוד בשמחה ובמוזמנים.

------
שלום ......,
פנייתך התקבלה והיא מועברת לטיפול אינג' רועי גוטליב, ראש תחום מניעת רעש באגף.
בברכה,
אליס בר
רע"נ תיאום וביצוע
המשרד להגנת הסביבה
אגף מניעת רעש וקרינה
02-6495879
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 22 מרץ 2017, 04:11

הוא חזר אלי בטלפון והסביר לי שהאחריות לפקח על האולמות וכו' באחריות הרשות המקומית.
אם אני מתלונן לרשות המקומית (למשל עיריית בני ברק או ירושלים) ואני חושב שהם לא התייחסו לתלונתי כראוי אני יכול להגיש אליו תלונה על הרשות והם יוכלו לטפל בזה.
במהלך החתונה בעצמה אין הרבה מה לעשות חוץ מלהזמין משטרה שלא בטוח שיעזור וזה בוודאי לא נעים לפוצץ אירוע.
עוד אמר שמבחינת החוק, חתונה שבה מד הרעש לא מחובר להגברה, או שעצמת הרעש עובר את 85, בעל האולם הוא האשם המרכזי, אבל גם התזמורת וגם בעל השמחה בעצמו נחשבים לעבריינים על החוק (גם אם הוא התחנן שינמיכו ולא שמעו לו).

הוא מסכים שהמצב של האכיפה כרגע בכי רע מכמה סיבות, (פקחים עם סמכות צריכים בשביל זה תקנים מיוחדים ובינתיים הם לא עובדים בערב, ורוב השמחות מתקיימות בערב).

אשמח אם מישהו יפנה אותי לפוסק הלכה שיתיר לי להגיש תלונות בעיריות נגד אולמות שמחה.

בינתיים בלי נדר אני מתכונן להודיע חגיגית לכל מי שמזמין אותי לחתונה (כולל המשפחה הקרובה ביותר) שאם הרעש באולם יעבור את הטעם הטוב אני הולך מיד הביתה עם כל המשפחה. (אני שוקל לקנות מד רעש אישי, יש למישהו רעיון על משהו זול?)
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי חרדי חרדי » 22 מרץ 2017, 15:52

משולש אני מסקורן לדעת באיזה שכבת גיל אתה ?
אשמח לשמוע גם בפרטי..
יש אתרים שמסקרים את הציבור החרדי.. ויש אתר של הציבור החרדי www.jdn.co.il
סמל אישי של המשתמש
חרדי חרדי
 
הודעות: 915
הצטרף: 25 מאי 2016, 20:25
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 22 מרץ 2017, 17:54

אני אמנם לא בחור, אבל חושבני שגם בחורים ניזוקים נזק כבד מאוד מההרעשה הכבדה הזו. רק שכיון שהם נמצאים ב"שני השבע" הם לא חושבים שעוד כמה שנים הם לא יוכלו לתקן את השמיעה שהתקלקלה באופן בלתי הפיך.

זה לא חכמה "להיות גבר" בגיל 18, החכמה היא בגיל 50, ואת הכוח והבריאות של גיל 50 בונים ומכינים בגיל 18...
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי עלה זית » 23 מרץ 2017, 00:23

חבר'ה חבל על הזמן,
שום דבר לא הולך להשתנות,
ואין מצב שעיריית בני ברק או ירושלים יזיזו עצמם לעשות משהו,
אלא אם כן אשתו של זייברט תתחרש (חלילה) באיזו חתונה,
ובינתיים אתם פשוט נלחמים בטחנות רוח,
אז אין ברירה, או שתסבלו בשקט או שתצאו מהאולם,
אבל תמיד כדאי להתפלל לרבש"ע שיגאלנו מכל צרותינו.
עלה זית
 
הודעות: 488
הצטרף: 23 אוקטובר 2014, 15:37
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 23 מרץ 2017, 01:55

עלה זית כתב:חבר'ה חבל על הזמן,
שום דבר לא הולך להשתנות,
ואין מצב שעיריית בני ברק או ירושלים יזיזו עצמם לעשות משהו,
אלא אם כן אשתו של זייברט תתחרש (חלילה) באיזו חתונה,
ובינתיים אתם פשוט נלחמים בטחנות רוח,
אז אין ברירה, או שתסבלו בשקט או שתצאו מהאולם,
אבל תמיד כדאי להתפלל לרבש"ע שיגאלנו מכל צרותינו.

תרתי דסתרי!
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 13045
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 23 מרץ 2017, 16:36

לא בטוח שאין מה לעשות.
כל תלונה לעירייה תתעדו ואחר כך אם תוכיחו שהמצב נשאר כמקודם והעירייה לא עשתה כלום יש מישהו מעליהם שיכול לכפות את זה (המשרד לאיכות הסביבה).
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 12201
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 23 מרץ 2017, 18:57

אתה יכול לקרוא למשטרה הם נכנסים עם מד עוצמת דציבלים ואם זה יותר מידי בקול הם קונסים
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 3970
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 23 מרץ 2017, 19:04

למעשה יש אולמות שמותקן גלאי דציבלים שמתי שזה קולט רעש גדול מדי הוא סוגר את החשמל אבל בעלי האולמות מנטרלים את זה ורק הסירנה על הגג עובד
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 3970
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי גאליציינער » 27 מרץ 2017, 20:34

יאיר כתב:
עלה זית כתב:חבר'ה חבל על הזמן,
שום דבר לא הולך להשתנות,
ואין מצב שעיריית בני ברק או ירושלים יזיזו עצמם לעשות משהו,
אלא אם כן אשתו של זייברט תתחרש (חלילה) באיזו חתונה,
ובינתיים אתם פשוט נלחמים בטחנות רוח,
אז אין ברירה, או שתסבלו בשקט או שתצאו מהאולם,
אבל תמיד כדאי להתפלל לרבש"ע שיגאלנו מכל צרותינו.

תרתי דסתרי!

מה סתירה יש כאן ??

רוב הסובלים סובלים בשקט, הסבל הוא בשקט שמגיע מרעש...
אנא עבדא דקודשא בריך הוא!
סמל אישי של המשתמש
גאליציינער
 
הודעות: 4705
הצטרף: 21 מרץ 2016, 14:54
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי כתבן » 28 מרץ 2017, 02:01

הייתי לאחרונה כמה פעמים בארמונות פרידמן בבני ברק, הנורה לא עובדת מפסק הזרם לא מפסיק, הרעש היה איום ונורא.
אבל יש עוד משהו שחשוב שמזמיני אירוע ידעו, המחיר זול וזה לשבחם, אבל המוזמנים זוכים מהמלצרים ליחס מעליב, חלק מהמנות לא מחולק כלל, כנראה נשאר מראש כדי שיהיה למלצרים אוכל בשפע למשפחותיהם. הייתי באירוע שהיו כ50-60 מקומות ריקים, אבל לחלק מהיושבים נאמר, נגמר!
על הילדים מדלגים כאילו הם אויר. אז תדעו אתם משלמים זול על 350 מנות אבל מקבלים כ 250 בלבד.
כתבן
 
הודעות: 779
הצטרף: 13 ינואר 2015, 16:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי yehuda » 28 מרץ 2017, 03:59

כתבן כתב: הייתי באירוע שהיו כ50-60 מקומות ריקים, אבל לחלק מהיושבים נאמר, נגמר!
על הילדים מדלגים כאילו הם אויר. אז תדעו אתם משלמים זול על 350 מנות אבל מקבלים כ 250 בלבד.


אולי בעל השמחה ההוא הזמין באמת פחות מנות?
כמה פעמים אנו מבקשים וטהר לבנו לעבדך באמת?

הבה לא נזהם אותו... כי לב יש לנו רק אחד!
סמל אישי של המשתמש
yehuda
מנהל
 
הודעות: 1271
הצטרף: 24 יוני 2015, 05:36
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: ההגברה בחתונות: בור ברשות הרבים

הודעה שלא נקראהעל ידי אחד ויחיד » 28 מרץ 2017, 11:51

וכן בקשר לילדים היום פחות מקובל לתת לילדים מנות נותנים שקית ממתקים וברוקס וכו'
1221 איחוד הצלה, ראשונים להציל חיים.
סמל אישי של המשתמש
אחד ויחיד
 
הודעות: 3970
הצטרף: 15 דצמבר 2016, 20:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל חרדים לדעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־56 אורחים