סערת ההקצאות בבני ברק.

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

המנהלים: יאיר, אחד

סערת ההקצאות בבני ברק.

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 21 ינואר 2018, 23:43

ביהמ"ש קיבל את בקשת חב"ד - והוציא צו ביניים נגד גור

לבקשת עמותת ניידות חב"ד, ביהמ"ש נתן צו ביניים העוצר הקצאה של 2 דונם לישיבה של חסידות גור והקצאות נוספות • השופט: העתירה מעלה שאלות; מאזן הנוחות נוטה לטובת ניידות חב"ד"
סאגת ההקצאות בבני ברק: בביהמ"ש נתן צו ביניים לעיריית בני ברק לעצירה גורפת של הליכי ההקצאה לשבע עמותות.

השופט ד"ר קובי ורדי מבית משפט המחוזי בתל אביב הוציא הערב (ראשון), צו ביניים לבקשת 'ניידות חב"ד בע"מ' לפני כחודש, במסגרת עתירה מנהלית נגד עיריית בני ברק. משמעות הצו, שהליכי ההקצאה של העמותות יוקפאו עד להודעה חדשה, לרבות הימנעות מחתימה על הסכמים והגשתם לאישור מועצת העיר ושר הפנים.
הבקשה שהוגשה על ידי עורכי הדין דוד דרור ויובל גרינשטיין ממשרד עו"ד דרור & גרינשטיין, התקבלה בין היתר בעקבות כך ש"אי מתן הצו יסכל את בירור ההליך העיקרי" כתב השופט בהחלטתו, המתפרסמת לראשונה ב'בחדרי חרדים'. בנוסף, נימק זאת בהתחשב בשני שיקולים. "האחד, סיכויי העתירה להתקבל. והשני, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מבקש הצו ולא לטוב המשיב" כתב.
בעיריית בני ברק טענו לבית המשפט כי הוועדה טרם קיבלה החלטה סופית על המלצה למועצת העיר בעניין הבקשה להקצאה מטעם ניידות חב"ד, וכי מה מה שהוחלט, כי אין לקבל את בקשתם כמו שזה, ויש לקבל פרטים נוספים ופרטים על המתפללים. לטענת העירייה, העותרים טרם מיצו את ההליכים בטרם הגישו את העתירה. עוד נטען, כי פעילות חב"ד היא בכל רחבי הארץ וכי אף אחד מחברי הוועד אינו מתגורר בעיר. בחב"ד הכחישו כי לא הוכח שהיא מקיימת פעילות גדולה בבני ברק.
כפי שנטען גם בעתירות הקודמות, ילדי וחתני אברהם דדון - אחיו של סגן ראש העיר אליהו דדון, קיבלו הקצאות ביד רחבה, כאשר 5 עמותות הוקמו כולן באותו יום אצל אותו עורך דין - וכולן קיבלו הקצאות. כך גם נטען כי יגאל גואטה, גיסו אלי דדון, וכן אחיו של דדון - קיבלו אף הם הקצאות. דדון בתשובה לביהמ"ש, טען כי הוא "נמנע בהקפדה יתירה מכל מעורבות בהחלטות הנוגעות למקבלי ההקצאה, הן בוועדה והן במועצת העיר".
בעמותת 'טובו מיזם' - "עמותה השייכת לחסידות גור", טענה כי העתירה כוללת טענות כלפיה, הופנו בעבר על ידי משיבים אחרים בעתירה אחרת וכי "היא נתמכת במידע או רכילות זולה שנמסרה למבקשת (חבד א.ש) מעורכי העתירות הקודמות". העמותות "תורת המשכן", "תפארת ישי" ו"חסדי ציון ובנימין" טענו כי בקשותיהם להקצאה הינן תקינות וכי הם זכאים להקצאה.
בעמותת "שיח ודעת" טענו כי במסגרת פעילותם דואגים לצרכיהם הייחודיים של תלמידיה וכי הם זקוקים לשטח גדול יותר, צורך שהוועדה הכירה בה. בעמותת "אמרי אמת" טענו כי בעתירה צויינו "נתונים עובדתיים שאינם אמת, מבלי לבדוק את תוכנם וכי העתירה הוגשה שלא בתום לב". עוד טענו, כי ראש העיר חנוך זייברט המשתייך לאותה חסידות - "אינו מקורב למשיבה"
מאחר ובעיריית בני ברק הודיעו לבית המשפט כי "קיים מחסור קיצוני בשטחי ציבור", טענו בחב"ד כי ככל שלא יינתן צו ביניים, ימצאו את עצמם למול שוקת שבורה לאחר שהעירייה תסיים להקצות את השטחים הציבוריים.
"לאחר בחינת עמדת הצדדים, אני סבור כי בנסיבות העניין - דין הבקשה להתקבל" פסק השופט ורדי בהחלטה שהגיעה לידי 'בחדרי חרדים'. באשר לסיכויי העתירה ציין "אני סבור כי כי אם נקבע כי לכאורה, מעלה העתירה שאלות הראויות להתברר לגופן" והוסיף כי מאזן הנוחות נוטה לטובת מגישת העתירה ניידות חב"ד.
במקביל, עתירה מנהלית שהוגשה ביולי 17 על ידי מוסדות 'חיי עולם' בנשיאות הרב עוזיהו אלכורת נגד העירייה, נמחקה - לאחר שעיריית בני ברק קיבלה את כל דרישות המוסדות.

כפי שדווח לפני כחודש ביום הגשת העתירה המנהלית, צו הביניים מתייחס לעמותת 'ישיבת אמרי אמת דחסידי גור', עמותת יד לאחים, שיח ודעת, חסדי ציון ובנימין בני ברק, תפארת יש בני ברק, תורת המשכן בני ברק וטובו מיזם. בעתירה נטען כדלהלן:
עמותת 'טובו מיזם' – היא עמותה שנרשמה בשנת 2010 ברמת גן וזאת בהתאם להצהרות המופיעות ברשם העמותות. עמותה זו "נרכשה" ביום 26.9.16 בפעולה פשוטה של החלפת ועד העמותה בוועד אחר. בפועל עמותה זו מנוהלת ע"י הרב שלמה קופולוביץ, מקורבו האישי של ראש עיריית בני ברק הרב זייברט. עמותה זו זוכה לקבלת שטח של 560 מ"ר ברחוב שמעיה 34 לצורך של ישיבה.
עמותת 'תורת המשכן' – היא עמותה שנרשמה ביום 10.6.15 רק לאחר פרסום האפשרות להקצאות בעיר בני ברק, והיא זו שהעירייה הקצתה לה קרקע בשטח של 420 מ"ר ברחוב שלמה בן יוסף 18 למטרת הקמת בית כנסת וזאת חרף העובדה כי לעמותה לא היה כלל אישור לניהול תקין. עמותה זו הוקמה ע"י יהודה דדון, אחיו של סגן ראש העיר אלי דדון, שקיבל הקצאה זו עם מספר רב של קרובים נוספים המחזיקים בעמותות נוספות.
עמותת 'תפארת ישי' – היא עמותה שנרשמה רק לאחר פרסום האפשרות להקצאות בעיר בני ברק, והיא זו שהעירייה הקצתה לה קרקע בסך 420 מ"ר ברחוב שלמה בן יוסף 18 למטרת הקמת בית כנסת וזאת למרות העובדה כי אין במטרות העמותה זכר להקמת בית כנסת, וחרף העובדה כי לעמותה לא היה כלל אישור לניהול תקין. ישראל ישי, חבר העמותה, הוא קרוב משפחה של סגן ראש העיר אלי דדון וקיבל הקצאה זו עם מספר רב של קרובים נוספים המחזיקים בעמותות נוספות.
עמותת 'חסדי ציון ובנימין בני ברק' – היא עמותה שנרשמה רק לאחר פרסום האפשרות להקצאות בעיר בני ברק, והיא זו שהעירייה הקצתה לה קרקע בסך 420 מ"ר ברחוב שלמה בן יוסף 18 למטרת הקמת בית כנסת וזאת חרף העובדה כי לעמותה לא היה כלל אישור לניהול תקין. מיכאל כהן, חבר העמותה, הוא קרוב משפחה של סגן ראש העיר אלי דדון וקיבל הקצאה זו עם מספר רב של קרובים נוספים המחזיקים בעמותות נוספות.
עמותת 'שיח ודעת' – היא עמותה שנרשמה ב-8.9.15 זאת לאחר פרסום הודעה על האפשרות להגיש בקשות להקצאה בעיריית בני ברק, וזכתה לקבל הקצאה בשטח של 500 מ"ר ללא שום טעם ענייני, כך על פי מגישי העתירה. עוד צוין כי בהתאם למסמכים המצויים ברשם העמותות עולה כי הרשם בעצמו סבור כי יש לעמותה זו קשר לעמותות אחרות כמו עמותת זיו יעקב ורחל, אשר קשורות לסגן ראש העיר דדון, וביקש הבהרות בקשר לכך.
עמותת 'יד לאחים' – היא עמותה רשומה שקיבלה הקצאה ברחוב אבוחצירא 39א, בשטח של 800 מ"ר עבור משרדים. מדובר בעמותה של הרב יוסף גנץ גיסו של גזבר העירייה אריק אדלר, חבר ועדת ההקצאות, שלטענת העותרים אף נמנה בקרב חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה. עמותה זו, אינה משרתת לכאורה את תושבי בני ברק אלא פועלת נגד התבוללות ומיסיון בקרב נערות יהודיות בשטחי יו"ש. "ברי כי פעילות זו אינה נקודתית לעיר בני ברק ולא ברור מדוע יש להעדיף את העמותה הזו על פני עמותות "בני ברקיות" אשר פועלות שנים לרווחת תושבי העיר" טענו.
עמותת 'ישיבת אמרי אמת דחסידי גור' – היא עמותה רשומה שקיבלה הקצאה בשטח של 2,000 מ"ר ברחוב אבוחצירא 25 עבור תלמוד תורה. מדובר בעמותה של מוסדות גור אשר קשורה לראש העיר לטענת העותרים. לעמותה זו, כך נטען, אין כל קשר לקריית הרצוג או פרדס כץ ואין שום טעם מנהלי התומך בהקצאת שטח משמעותי כל כך בן 2 דונם באזור שאינו קשור אליה או אל חסידיה. אם בכך לא די, הרי שקשר נוסף ובולט לראש העיר ניתן לראות בדו"ח מילולי לשנת 2015 ביחס לאמרי אמת, שם נראה לכאורה קשר בין הישיבה לעמותת אהל דב – שהיא חלק אינטגראלי מרשת צהר הלב, רשת שאחד ממנהליה הוא בנו של ראש העיר משה זייברט.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6045
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

חזור אל חרדים לדעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: [G], אני פה, עקיב'לה, פונביצ'ער, פך שמן ו־122 אורחים