אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

לדעת ולדון על הנעשה והנשמע בציבור החרדי.

המנהלים: יאיר, אחד

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:02

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:02

אדמו"ר מקאליב
https://copy.com/jzc9Zo9CESoaP3DQ
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:02

Very cool way to separate egg yolk
https://copy.com/VFoOVQ6tiESOSMqM
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:03

אייסיס סטראשעט צו הרג'נען אבאמא אין די ווייסע הויז.
https://copy.com/jDojP6j360C3kytw
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:03

עקיו וועטער אנטשילדיגט זיך פאר די דורך געפאלענע שניי שטורעם.
https://copy.com/rELCu8OcJKPgIQjQ
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:03

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:03

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:04

איסלאם - רחמנא ליצלן, א יודישער נשמה.
https://copy.com/Zh6oNjtlzDHbg2Mt
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:04

ליצנות פון אייסיס.
https://copy.com/Cz6EREeAkkgux0KO
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:04

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:04

הצלה אין קרית יואל
https://copy.com/RK0LpzkDPwRxgKcT
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:05

ריזיגע פייער אין ווילאמזבורג (ד)
https://copy.com/9vUvb7KLEbpHZBLw
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:05

ריזיגע פייער אין ווילאזבורג (ה)
https://copy.com/HyLQBi7TXm2F4nol
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:05

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:05

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:06

ריזיגע פייער אין ווילאמזבורג (ו)
https://copy.com/4jbwWtAct6SVhv3B
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:06

שרים לשבת (ב)
https://copy.com/qp4desERoNgWLeVP
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:06

רבי מיר ווילן זיין מקושר צו דיר...
https://copy.com/dBV6LJAxV2ctz1Lb
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:07

היום יום הולדת
https://copy.com/2dx8pV7zmLsTcfEY
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:07

יובל טייב – אם אין אני לי
https://copy.com/Fzqsvdw77XvpWNUf
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:07

יובל טייב – ילד גדול
https://copy.com/SCIJldb8Rehbhi4G
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:07

יובל טייב – נחמוני
https://copy.com/dBe9HvkTOjRJtGrH
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:08

יוני אליאב ותזמורתו
https://copy.com/bi9g8RdFx1ZQNTig
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:08

יניב בן משיח
https://copy.com/UzgqGmsFJBIvtgBO
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:08

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:08

אייסיס שעכט די צווייטע יאפאנעזער משכון
https://copy.com/2yFDDNoQajtdfc1O
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:09

אין ספק שנתניהו צריך לבוא ולנאום בקונגרס בזמן הזה
https://copy.com/PRA9YTJzQbv1HyPk
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:09

שומרים אין ב"פ האבן געכאפט א פארברעכער (א)
https://copy.com/1EWhIJzHtIqZXjbT
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 02 פברואר 2015, 07:09

שומרים אין ב"פ האבן געכאפט א פארברעכער (ב)
https://copy.com/xoKB2AirJ4nbTUzC
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי שימקע » 02 פברואר 2015, 12:23

א גרויסן ישר כוח "צום געזונט" געוואלדיגע סחורה איינס ביי איינס!
סמל אישי של המשתמש
שימקע
 
הודעות: 262
הצטרף: 26 יולי 2013, 15:13
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי אבירים » 02 פברואר 2015, 12:33

אשר כתב:
אשר כתב:
א יודעלע כתב:תודה רבה לכל מי שטרח והעלה את "אונטערן בילד"
אשמח אמוד אם יהיה מישהו שירים את הכפפה ויעלה גם את :
"אונטערן פענסטער"
"אונטערן שטעטל"
"אונטערן שריפט"

אונטערן שריפט חלק א'
https://www.wetransfer.com/downloads/a7 ... 513/e0c491


אינטערן שריפט חלק ב'
https://www.wetransfer.com/downloads/bf ... 452/f86fab

תודה רבה
האם מישהו הצליח להוריד את חלק ב' בשעה הזאת או שמשהו פגום
אבירים
 
הודעות: 373
הצטרף: 11 נובמבר 2012, 21:14
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי שימי » 02 פברואר 2015, 12:53

ישר כח גדול צום געזונט!!
שימי
 
הודעות: 204
הצטרף: 21 נובמבר 2012, 12:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי שימי » 02 פברואר 2015, 12:55

בקשה: אודה על העלאת 2 סרטונים שיש בבחדרי חרדים, הרבי מגור בברית מילה בארה"ב, ור' מיילך בידרמן בשבת שירה במירון. ישר כח גדול מאד מראש!
שימי
 
הודעות: 204
הצטרף: 21 נובמבר 2012, 12:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי משה משה. » 02 פברואר 2015, 14:35

לכבוד ר' צום געזונט שליט"א

תודה רבה על הכל.....
הארה חשובה: עדיף מאוד שתכתוב במוזיקה במה ומי מדובר, (שיר חדש, קליפ באירוע וכדו') כי עד שמורידים את הקובץ רואים לפעמים שזה לא משהו...
משה משה.
 
הודעות: 270
הצטרף: 09 נובמבר 2014, 17:26
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי משה אמת » 02 פברואר 2015, 14:42

תודה רבה לצום געזינט שמצליח להפתיע כל פעם מחדש :) :) :) :) עלה והצלח :D :D :D
משה אמת
 
הודעות: 40
הצטרף: 19 נובמבר 2014, 14:22
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי נחל » 02 פברואר 2015, 16:44

אשר כתב:
אשר כתב:
א יודעלע כתב:תודה רבה לכל מי שטרח והעלה את "אונטערן בילד"
אשמח אמוד אם יהיה מישהו שירים את הכפפה ויעלה גם את :
"אונטערן פענסטער"
"אונטערן שטעטל"
"אונטערן שריפט"

אונטערן שריפט חלק א'
https://www.wetransfer.com/downloads/a7 ... 513/e0c491


אינטערן שריפט חלק ב'
https://www.wetransfer.com/downloads/bf ... 452/f86fab

שכויח
נחל
 
הודעות: 207
הצטרף: 16 ינואר 2015, 04:22
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צפתי » 02 פברואר 2015, 17:18

חברה מי מתנדב לעלות את צום געזונטע לג'מבו
איפא נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת שימי וסוס ורוכבו שהיה לו אישפוזין זה עוד תוך ג' ימים :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
אנחנו מחכים להיות :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
בתודה מראש לכל המעלים
צפתי
 
הודעות: 59
הצטרף: 26 אוגוסט 2014, 12:56
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי מאור ושמש » 02 פברואר 2015, 19:35

חיפשתי בג'אמבומייל אפשרות להעלות אנשים, בריאים ושאינם כאלו.. ולא מצאתי!...
"ובוודאי כשאדם מתבודד לבדו יוכל לפשפש במעשיו היטיב ולשבר לבו באמת בהכנעה גדולה וזהו טהרתו... אבל זאת הוא באמת מי שמשבר לבו לגמרי בהכנעה גמורה לפני הבורא יתברך בוודאי יביא לו שמחה גמורה" (מאור ושמש פר' מצורע)
סמל אישי של המשתמש
מאור ושמש
 
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי המורה » 02 פברואר 2015, 21:22

אינטערן שריפט חלק ג'
https://www.wetransfer.com/downloads/eb ... 652/d33603
חיים זה לא רק שיעור חשבון, זה גם מבחן.
סמל אישי של המשתמש
המורה
 
הודעות: 1627
הצטרף: 01 אוגוסט 2014, 12:52
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי יובלי » 02 פברואר 2015, 21:36

צפתי כתב:חברה מי מתנדב לעלות את צום געזונטע לג'מבו
איפא נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת נחת שימי וסוס ורוכבו שהיה לו אישפוזין זה עוד תוך ג' ימים :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
אנחנו מחכים להיות :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
בתודה מראש לכל המעליםמצטרף להנ"ל - כולל בסגנון.
יובלי
 
הודעות: 385
הצטרף: 09 יולי 2014, 22:22
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דור קודם » 02 פברואר 2015, 22:57

ס'איז נישטא קיין נאחעס אויי ויי וואס וועט זיין??????????????????????????????????????????????????????? :( :( :( :( :( :( :lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :!: :?: :!: :?:
נערך לאחרונה על ידי דור קודם בתאריך 02 פברואר 2015, 22:59, נערך פעם אחת בסך הכל.
סמל אישי של המשתמש
דור קודם
 
הודעות: 177
הצטרף: 19 פברואר 2014, 09:25
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דור קודם » 02 פברואר 2015, 22:57

אשר כתב:אינטערן שריפט חלק ג'
https://www.wetransfer.com/downloads/eb ... 652/d33603

תודהההההההההההההההההההההה
סמל אישי של המשתמש
דור קודם
 
הודעות: 177
הצטרף: 19 פברואר 2014, 09:25
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי המורה » 02 פברואר 2015, 22:59

אשר כתב:אינטערן שריפט חלק ג'
https://www.wetransfer.com/downloads/eb ... 652/d33603

חלק ד'-חלק אחרון
https://www.wetransfer.com/downloads/ab ... 605/dda501
תהנו!
חיים זה לא רק שיעור חשבון, זה גם מבחן.
סמל אישי של המשתמש
המורה
 
הודעות: 1627
הצטרף: 01 אוגוסט 2014, 12:52
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי המורה » 02 פברואר 2015, 23:02

דור קודם כתב:
אשר כתב:אינטערן שריפט חלק ג'
https://www.wetransfer.com/downloads/eb ... 652/d33603

תודהההההההההההההההההההההה

בבקשה ובשמחה!
(אני חושב שהאות 'ה' וכן הסימן שאלה שבור אצלך במחשב. לא?)
חיים זה לא רק שיעור חשבון, זה גם מבחן.
סמל אישי של המשתמש
המורה
 
הודעות: 1627
הצטרף: 01 אוגוסט 2014, 12:52
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דור קודם » 02 פברואר 2015, 23:03

הם תקועים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
סמל אישי של המשתמש
דור קודם
 
הודעות: 177
הצטרף: 19 פברואר 2014, 09:25
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 01:21

צום געזונט כתב:
דובשנית כתב:שלום לכולם!!
נשמח אם מישהו יעלה בג'מבו את הסרטון שביבי נתניהו כאילו בא לעשות בייביסיטר....נראלי שזה התפרסם ב- ynet. אז מי שישלו בבקשה שיעלה!! תודה רבה :)

ביבי סיטער
https://copy.com/R9a0IPCMPSX9OS9F

תודה רבה!!!!!!!!!!!!!!
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 01:32

היי לכולם!!
אני מחפשת 2 שירים, מי שיכול להעלות לג'מבו- אני נורא אשמח!! 1. מודה אני- עומר אדם. 2. מהפכה של שמחה-ליאור נרקיס ועומר אדם.
תודה מראש :))))))))))
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 02:47

אין ייאוש בעולם כלל!!
http://www.jumbomail.co.il/Downloads.as ... 556A686B3D
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 02:56

הפסדת הכל......... :?
(מצונזר ע"י אתר אורלנוער)

http://www.jumbomail.co.il/Downloads.as ... 592B4E4D3D
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי יעקובי » 03 פברואר 2015, 03:08

מי יכול לנלעות את ביבי סיטר לגמבו מיל הכוםפי פשוט לא עובד

תודה
יעקובי
 
הודעות: 120
הצטרף: 10 מרץ 2013, 01:33
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 03:09

יש כאן אדם די מבוגר שמחפש שידוך בדחיפות!! מרגש!! חובה לצפות!! (וגם לעזור לו כמובן, למי שיש רעיון)
http://www.jumbomail.co.il/Downloads.as ... 6F752F303D
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי יעקובי » 03 פברואר 2015, 03:28

דובשנית כתב:היי לכולם!!
אני מחפשת 2 שירים, מי שיכול להעלות לג'מבו- אני נורא אשמח!! 1. מודה אני- עומר אדם. 2. מהפכה של שמחה-ליאור נרקיס ועומר אדם.
תודה מראש :))))))))))


http://www.hidabroot.org/he/article/82035
יעקובי
 
הודעות: 120
הצטרף: 10 מרץ 2013, 01:33
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דובשנית » 03 פברואר 2015, 03:50

יעקובי כתב:
דובשנית כתב:היי לכולם!!
אני מחפשת 2 שירים, מי שיכול להעלות לג'מבו- אני נורא אשמח!! 1. מודה אני- עומר אדם. 2. מהפכה של שמחה-ליאור נרקיס ועומר אדם.
תודה מראש :))))))))))


http://www.hidabroot.org/he/article/82035

תודה, אבל הבעיה היא שזה חסום לי....מי שיכול לעלות לג'מבו או קופי- אודה לו מאוד.
דובשנית
 
הודעות: 18
הצטרף: 01 נובמבר 2014, 21:15
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:35

שווערע העצריי אקעגן אידן אין לאנדאן
https://copy.com/Gyuo7hXud9ARHyHi
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:35

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:36

האדמו"ר מבאבוב דרשה בעפארברייטונג פון די געהויבנע באבוב נסיעה קייל ארץ ישראל
https://copy.com/fWssYvZ4qFtPM3wz
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:36

אבירם ג'רפי ואלעד שער במחרוזת נגנו לי שיר
https://copy.com/qXYtqjaTEHcqMkLK
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:36

אלעד שער למען שמך
https://copy.com/oaDNKmNDDSsjM9MO
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:37

אמא אלעד שער
https://copy.com/WMwkl7taiVexaUoL
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:37

ברוך מרזל מסרב ללחוץ יד ליו''ר ועדת הבחירות
https://copy.com/bR86OgvFZIGHLH1M
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:37

הקול הבא במוזיקה היהודית- פרק 1 - חדשות המוזיקה
https://copy.com/lxVh6ZzVUl7xjItJ
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:37

השקופים בני אלבז
https://copy.com/RhsgROhqsLlBbZCQ
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:38

חיים ישראל דרך חדשה
https://copy.com/WQcy8OZ9qpAjCwsx
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:38

עלוקי המדינה
https://copy.com/ap1ix2AaGN6sNFsj
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:38

שיטה של הטמעת מסרים
https://copy.com/7K1ty0EbhSFRgZw6
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:39

צווייטע גרויסע שניי בארה"ב (א)
https://copy.com/RZ8AxnydKH3EjgsR
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:39

צווייטע גרויסע שניי בארה"ב (ב)
https://copy.com/AuI2vkzOcnGz8bSQ
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:39

צווייטע גרויסע שניי בארה"ב (ג)
https://copy.com/UyNXMTWVC80v2UHB
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:39

צווייטע גרויסע שניי בארה"ב (ד)
https://copy.com/D8MDVWEpTkXfJoq2
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:40

א תימנע בחור וואס איז געווען פארכאפט ביי סאטמאר
https://copy.com/PzwZdcNKbwGeGSyp
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:40

Chabad niggun HIT OF THE YEAR- Berry weber! ‏
https://copy.com/3en3Mgmk6wBx6Jqm
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:40

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:41

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:41

ווערים אויף סטראבריס
https://copy.com/wCZo2cb7nKpe7QMS
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:41

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:41

גלויבל ווארעמינג
https://copy.com/uHxkhhFzfqxtX8hu
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:42

מה קרה אחד יכול להסביר... (א)
https://copy.com/k8I6XW1aUHoakRbN
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:42

...להסביר... (ב)
https://copy.com/ycsBIpCMdQeIKbBG
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:42

...להסביר... (ג)
https://copy.com/Crwi0dJOqcp3EsBP
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:42

...להסביר... (ד)
https://copy.com/yXN1alaTKHJYr4Ku
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:43

...להסביר... (ה)
https://copy.com/aBq0ecLhmuETQjEw
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:43

....להסביר... (ו)
https://copy.com/S4o0K4vEdyvTBDPe
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:43

...להסביר... (ז)
https://copy.com/j0vJbHe812i3bXLs
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:44

...להסביר... (ח)
https://copy.com/KbX4782d227AJvRn
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:44

...להסביר... (ט)
https://copy.com/x7rWcWSbraQGILhG
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:44

...להסביר... (י)
https://copy.com/7BxE8EcQMTZopE49
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:44

...להסביר... (יא)
https://copy.com/NX2aKBV7PLNqixrV
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:45

...להסביר... (יב)
https://copy.com/p1e0ehhTK6iWoqTS
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:45

...להסביר... (יג)
https://copy.com/uOa9cFzkDk0u7JPd
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:45

...להסביר... (יד)
https://copy.com/Txnf9uNWsyw66Ghw
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:45

...להסביר... (טו)
https://copy.com/dqx4jgJ1dMvqu4bs
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:46

קאמפיין המחנה הציוני
https://copy.com/RaBdeHI1uFXOjjQm
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:46

צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי צום געזונט » 03 פברואר 2015, 05:46

ברסלב איז מתפלל פאר מוהרא"ש
https://copy.com/LqpYPSwNLrIjE731
צום געזונט
 
הודעות: 2388
הצטרף: 20 יולי 2014, 05:07
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי חיים ליכטיג » 03 פברואר 2015, 06:12

תודה רבה "צום געזונט" כזה שפע גדול :D :D :D :D
חיים ליכטיג
 
הודעות: 108
הצטרף: 09 יולי 2013, 17:23
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי אבוחצירה » 03 פברואר 2015, 06:37

חיים ליכטיג כתב:תודה רבה "צום געזונט" כזה שפע גדול :D :D :D :D
בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים
עת לעשות לה' הפרו תורתך
אבוחצירה
 
הודעות: 374
הצטרף: 08 אפריל 2014, 18:27
מיקום: פלסטינה
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי שש משזר » 03 פברואר 2015, 06:45

חיים ליכטיג כתב:תודה רבה "צום געזונט" כזה שפע גדול :D :D :D :D

כעת חזרתי מארה"ק, והנה אני רואה שפע גדול גדול!

תודה רבה רבה!!!!!
סמל אישי של המשתמש
שש משזר
 
הודעות: 4822
הצטרף: 15 ינואר 2014, 04:21
מיקום: ארה"ב
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי שימי » 03 פברואר 2015, 10:04

ישר כח גדול על הכל, זיי געזונט!!
שימי
 
הודעות: 204
הצטרף: 21 נובמבר 2012, 12:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי אני48 » 03 פברואר 2015, 10:35

מי יכול לעזור? למה איני מצליח להוריד קבצים גדולים כדוגמת אונטערן שריפט?
הוא מתחיל וממשיך עד לכמה מאות מגה, ואז הוא מתנתק. איך אפשר להתגבר על זה?
תודה מראש!
אני48
 
הודעות: 46
הצטרף: 13 נובמבר 2012, 22:14
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול סרטים וקליפים לחודש שבט

הודעה שלא נקראהעל ידי דור קודם » 03 פברואר 2015, 11:42

אני48 כתב:מי יכול לעזור? למה איני מצליח להוריד קבצים גדולים כדוגמת אונטערן שריפט?
הוא מתחיל וממשיך עד לכמה מאות מגה, ואז הוא מתנתק. איך אפשר להתגבר על זה?
תודה מראש!

העלאת מהירות הגלישה
סמל אישי של המשתמש
דור קודם
 
הודעות: 177
הצטרף: 19 פברואר 2014, 09:25
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

הקודםהבא

חזור אל חרדים לדעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אבן הפינה, ועד, חמו, יעבץ, משולש ו־97 אורחים