עמוד 1 מתוך 1

העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 06 מאי 2016, 13:37
על ידי גאון הגאונים
אם אפשר סיכומים ברורים מה מותר מה אסור ולפי מה

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 06 מאי 2016, 13:47
על ידי סבא קשישא
ראה בעמק המשפט בחלק ד' שכתב בעניין זה - http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?2 ... 43&page=17

וכאן - http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?5 ... S&page=107

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 18 אוגוסט 2016, 20:54
על ידי סבא קשישא

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 03 פברואר 2017, 05:49
על ידי מישהו מיוחד
הרב אלישיב זצ''ל סובר שזה גזל גמור. וכן דעת הרב משה פיינטשטיין והגר''ש וואנזר זצ''ל. אבל דעת הגרש''ז והגר''י פישר והגר''י בלוי [עי' בספרו פתחי חושן] ועוד שאין בזה איסור.

הגר''י בלוי [שם] כותב שרק באופן שמעתיק על מנת להרויח ממון אסור מטעם משיג גבול, אבל בלא''ה מותר, ואין בזה איסור גזל.

שמעתי שלפי החוק הבינלאומי אין איסור בהעתקת תוכנה וכדו' אם אין הכוונה למטרות ריוח. וכשאמרו דבר זה לפני הגריש''א זצ''ל אמר שלכן יש לכתוב שחל איסור להעתיק גם לפי דעת תוה''ק וגם ע''פ החוק.

דרך אגב הראשון שהתייחס לענין העתקת ספרים וכדו' מבחינה הלכתית [לא מחמת חרם קדמונים וכו'] הוא בעל השואל ומשיב, ושם כותב שבאמת אין בזה איסור גזל, אבל לא תהא תורה שלנו פחותה מתורה שלהם, ע''ש.

וא''כ לפי דבריו באמת אם החוק מתיר היה לנו ג''כ להתיר, ודו''ק.

אלא שדעת הגריש''א והגר''ש וואנזר זצ''ל שיש בזה איסור גזל, וכנ''ל.

יש עוד נושא מעניין בזה, האם שייך לומר בזה ספק ממונות להקל, והאם שייך בזה ענין המוציא מחבירו עליו הראיה, ואכמ''ל.

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 מאי 2017, 22:31
על ידי אור הדעת
שמעתי מאחד מגדולי המורים 2 נימוקים להתיר:
1. שמחמת שכל המוציאים דיסקים יודעים הם שכולם יעתיקו וע"ד כן הם מוציאים דיסק, וממילא אין להם קניין בזה בדבר שנתייאשו ממנו.
2. שרק תנאי כפול הוי תנאי וממילא רק אם מישהו ישאיל את הדיסק או ימכרו בתנאי כפול שלא יעתיקו יהיה תנאו קיים.

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 11 יולי 2017, 22:25
על ידי פעם חשבתי
1. אבל אם כתוב על הדיסק בפירוש שאסור להעתיק וכו', נפל היתר זה.

2. רק אם האיסור הוא תנאי במקח, נכנסים לשאלה של תנאי כפול. ולנתיה"מ רק בקרקעות צריכים תנאי כפול ובמטלטלין מהני תנאי גם שאינו כפול.
אבל לכל השיטות האוסרות להעתיק, זה משום איסור גזל, שיש ליוצר בעלות רוחנית על היצירה, ולא בגלל בעלות שמשאיר לעצמו בחומרה של הדיסק. ואת זה לא מכר לא עם תנאי ולא בלי תנאי, ולא משנה אם עשה תנאי אחד או כפול.

לסיכום: אם כתוב כל הזכויות שמורות, או שאסור להעתיק. אסור להעתיק.

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 13 נובמבר 2017, 12:39
על ידי ביתרי
משל למה הדבר דומה לכפר נידח שאין באמתחתם כל חידוש או כל חדשנות
ויהי היום בא אדם מלומד מהעיר הגדולה ובאמתחתו אוצר יקר שיועיל לכל אנשי הכפר שלנו מיד עם חשיכה מחוסר ראות איש את רעהו
"אש" הוא הדבר שיש אצלו, העמיד דוכן ברחובה של עיר ועליו פתילות עם שמן, עששיות, נרות, - כל דבר ומחירו. ומאחורי הדוכן תחת מסתור לבל יגולה לאיש
שני אבנים להצית האש מהם, וכך היה מדליק הפתילה ומוכר נרות דלוקים של חצי שעה בחמישים דינרים של שעה במאה שמן של 12 שעות באלפי דינרים
לאחר שנים גילה מאן דהוא מיושבי הכפר שבהצמיד פתילה ללהבה ידלק הפתילה מכאן הדרך להעתקת האש מהירה ופרנסת האיש נזוקה
מודעות רבות נתלו שכל הזכויות שמורות והאש והלהבה רק מושאל עם תנאי כפול ומכופל ואין שום רשות להעתיקו ח"ו שלא ניכשל
וכל מי שרוצה להבה על נר ישלם חמישים דינרים ....

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 21 מרץ 2018, 13:57
על ידי לבלוב
אור הדעת כתב:שמעתי מאחד מגדולי המורים 2 נימוקים להתיר:
1. שמחמת שכל המוציאים דיסקים יודעים הם שכולם יעתיקו וע"ד כן הם מוציאים דיסק, וממילא אין להם קניין בזה בדבר שנתייאשו ממנו.

אני בעצמי שאלתי את אחד מגדולי המלחינים בדורינו ר' משולם גרינברגר אם זה נכון שכשמוציאים דיסק מתייאשים, ואמר לי בפירוש שאין זה נכון כלל וכלל ומאוד כואב לו כל הדבר, ואמר לי שאייזיק האניג השקיע בדיסק שלו 'על ההרים' הון תועפות, ובגלל תופעת המעתיקים, הוא לא הצליח לכסות אפילו את ההוצאות, (אני לא מדבר על רווחים....).

Re: העתקת שירים

הודעה שלא נקראהפורסם: 21 מרץ 2018, 17:21
על ידי יאיר
לבלוב כתב:
אור הדעת כתב:שמעתי מאחד מגדולי המורים 2 נימוקים להתיר:
1. שמחמת שכל המוציאים דיסקים יודעים הם שכולם יעתיקו וע"ד כן הם מוציאים דיסק, וממילא אין להם קניין בזה בדבר שנתייאשו ממנו.

אני בעצמי שאלתי את אחד מגדולי המלחינים בדורינו ר' משולם גרינברגר אם זה נכון שכשמוציאים דיסק מתייאשים, ואמר לי בפירוש שאין זה נכון כלל וכלל ומאוד כואב לו כל הדבר, ואמר לי שאייזיק האניג השקיע בדיסק שלו 'על ההרים' הון תועפות, ובגלל תופעת המעתיקים, הוא לא הצליח לכסות אפילו את ההוצאות, (אני לא מדבר על רווחים....).


ב"מ כא: זוטו של ים

כד. אפילו עומד הבעלים מול אבידתו שנשטפה בנהר וצווח שאינו מתייאש ממנה מותר לקחתה,

והרי הוא "נעשה כצווח על ביתו שנפל, ועל ספינתו שטבעה בים".