עמוד 1 מתוך 1

להפקיע קידושין בזמן הזה

הודעה שלא נקראהפורסם: 29 ינואר 2017, 07:53
על ידי מישהו מיוחד
ראיתי בבית דין בחוץ לארץ [לפני כשנה] שנתנו גט לאשה שכבר יש לה ילדים ממזרים [מבעל אחר], וכדי להתיר הממזרים נתנו לה גט באופן שיזרוק לה הבעל את הגט קרוב לאשה, אבל חוץ לד' אמותיה, דבאופן כזה לדעת כמה ראשונים ז''ל אמרינן אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, וממילא הבנים מותרים.
יש לציין שבמעשה הנ''ל היה עוד צירוף, שהאשה נתקדשה אצל ב''ד לא אורתודוקסי, וזה עוד סיבה לומר שאין בניה ממזרים.
ושמעתי שהרב בוארון שליט''א מורה לעשות גט כנ''ל באופנים כאילו.
האם מישהו שמע או יודע דעת גדולי ההוראה בענין זה, כי חפשתי בספרים ולא מצאתי שמדברים מזה, רק בשו''ת שב ורפא מצאתי שמצדד לעשות כן.

Re: להפקיע קידושין בזמן הזה

הודעה שלא נקראהפורסם: 29 ינואר 2017, 13:50
על ידי אתנחתא
ראה בתחומין, כב.

Re: להפקיע קידושין בזמן הזה

הודעה שלא נקראהפורסם: 12 מרץ 2017, 22:06
על ידי toichen
מקובל בימינו שאין לעשות הפקעת קידושין כלל, בגלל הפרצות שזה גורר.