עמוד 1 מתוך 1

האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 13 יולי 2017, 21:21
על ידי דור קודם
חנוכת התורה פרשת פינחס

קמד) בפסוק אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על ה' בעדת קרח ובנים לא היו לו כי בחטאו מת וגו'. ויש לדקדק דהוה ליה למיכתב כי בחטאו מת תיכף אחר הדיבור והוא לא היה בעדת קרח וכך הוה ליה למיכתב אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך הנועדים על ה' בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו. ויש לומר דבאו לתרץ דבריהם ולהוכיח דמחמת שלא היו לו בנים מוכח דבחטאו מת. והוא על פי מאמר חכמינו ז"ל. ויפול משה על פניו מלמד שחשדוהו באשת איש וקנא כל אחד את אשתו ממשה. והנה מצינו עוד בדברי חכמינו ז"ל דגבי סוטה כתיב ונקתה ונזרעה זרע דאם היתה יולדת נקיבות יולדת זכרים. אם כן אותה עדה כולם שקנאו לנשותיהם ממשה והם באמת היו טהורות אם כן פשוט הוא שהיה שכרם שילדו זכרים. לכך אמרו בנות צלפחד אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה וגו' והראיה דהא ובנים לא היו לו אלא כולם בנות נקבות אם כן מזה מוכח שלא היה בעדת קרח רק כי בחטאו מת וגו':

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 24 יולי 2017, 19:59
על ידי אור הדעת
פשוט מאד שצלפחד לא היה מאלו שקינאו לנשותיהם ממשה, שא"כ אשתו של צלפחד אחר השקאתה היתה יולדת זכרים, נמצא לפי זה שכל נשות הנועדים על ה' נזרעו זרע וילדו זכרים (אם היו יולדות נקבות), ומזה שבנים לא היו לו משמע שאשתו לא הושקתה מי חטאת בעת שקנאו למשה במחנה, וא"כ לכאורה לא היה בתוך העדה וכו'

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:40
על ידי self help
אור הדעת כתב:פשוט מאד שצלפחד לא היה מאלו שקינאו לנשותיהם ממשה, שא"כ אשתו של צלפחד אחר השקאתה היתה יולדת זכרים, נמצא לפי זה שכל נשות הנועדים על ה' נזרעו זרע וילדו זכרים (אם היו יולדות נקבות), ומזה שבנים לא היו לו משמע שאשתו לא הושקתה מי חטאת בעת שקנאו למשה במחנה, וא"כ לכאורה לא היה בתוך העדה וכו'

פשוט מאוד למי שמבין. אך למי שמבקש להבין, כנראה זה לא פשוט כ"כ בשבילו.

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:49
על ידי יאיר
התקוששו וקושו (הודעות)

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:51
על ידי self help
יאיר כתב:התקוששו וקושו (הודעות)

דהיינו?

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:53
על ידי יאיר
לקושש הודעות :P
(כבר הגעת)

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:56
על ידי self help
קצת נעלבתי, אבל חכם לא נעלב מחכם....

Re: האם יש מישהו שיכול להסביר קטע זה

הודעה שלא נקראהפורסם: 15 נובמבר 2017, 23:56
על ידי יאיר
;)

(ובכ"ז מחילה)