פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 נובמבר 2018, 15:53

"ויתרוצצו הבנים בקרבה ואמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את ה'"
רש"י: ותלך לדרוש - לבית מדרשו של שם.
הוקשה לי בזה, מדוע העדיפה רבקה ללכת לבית מדרשם של שם ועבר להתייעץ עמם ולא בחרה להתייעץ עם חמיה אברהם אבינו שהיה גדול הדור?

ייתכן בכדי שלא לצערו כשיוודע לו שאחד מנכדיו נוטה לדרך רעה, כפי שהרגישה בעצמה, שאחד מעוברה היה מפרכס ורוצה לצאת בסמוך לבית עבודה זרה. ועדין מצד שני בכח תפילת אברהם לחולל מהפכה וחוזרת הערה למקומה מפני מה לא סיפרה ונתעייצה עם חמיה אברהם?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי ירושה » 04 נובמבר 2018, 18:39

חזקי כתב: ועדין מצד שני בכח תפילת אברהם לחולל מהפכה וחוזרת הערה למקומה מפני מה לא סיפרה ונתעייצה עם חמיה אברהם?


כמו"כ אתה יכול לשאול; למה לא התפלל אברהם על ישמעאל שיחולל מהפכה בקרבו? אולי כן התפלל, אבל לא נזכר בתורה. אדרבה לפי דרשת חז"ל עשה תשובה, קברו אותו יצחק ועשיו, אבל לא נאמר שזה משום תפילותיו של אברהם.

ולמה לא התפלל יצחק על עשו, לפחות אחרי שנודע לו האמת?

ולמה לא בקשה רבקה שיתפללו בבית מדרשו של שם על עשו?

כמו"כ למה לא התפלל אברהם על אנשי סדום שישובו?

רואים בגמ' ברכות על ברורא אשתו של ר' מאיר שהתפלל על רשעים שיאבדו מן העולם והיא אמרה לו החידוש של "יתמו חטאים ולא חוטאים" אנו לומדים מזה שכיוון שהכלל היה ברור שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, ובבחירתו של אדם בלבד אין הקב"ה מתערב כי זה היא מתנת החיים של האדם שניתן לו האפשריות של "ובחרת בחיים", על כן בדורות הקודמים לא התפללו כלל על זה. ואם התפללו היה רק האדם בעצמו שיעזור לו ה' לקיים את רצון בוראו ולכוון את דרכו כראוי כי לולא הקב"ה עזרו לא יכול לו, או התפללו שיזכה הוא בעצמו לתשובה, אבל לא חשבו להתפלל על אדם אחר שלא יחטא, אלא כאשר כבר חטא אולי היה מתפללים שישוב', וגם זה לא נמצא הרבה, ואפילו בתהלים עצמו לא מפורשת תפילה כזה, עד שר' מאיר הוצרך לדרשא.

ולא עוד אלא עצם המושג של תשובה עוד בימי האבות היה דבר מחודש לגמרי בימים ההם, ונתחדש רק מראובן ואילך "אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך וכו'". וכל שכן שהמושג של תפילה על אדם אחרת שישוב על ה' לא היה ולא נמצא בתורה

ואף יותר נכון לומר כי אם כן התפללו היה רק האדם בעצמו שיזכה הוא עצמו לתשובה, כמו שמצינו בנוסח של "תפלה למשה", אבל התפילה על אחרים של יחטאו כמעט ולא נמצאים, אפילו בתהלים, אלא אם כן מדובר על שאיפה כללית על האנושות בימות המשיח של עולם התיקון ושלטון הטוב ואז כולם יטו שכם אחד לעשות רצון קונם, אבל במובן תפילה כזה על האיש הבודד לא נמצא.

ולא עוד אלא ברור כי עד בית שני לא התפללו חז"ל על ביטולה של יצרא דעבודה זרה, כי לא חשבו על מושג כזה שהקב"ה ייקח מהם את הבחירה שלא יחטאו. "עד אשר לא יבואו ימי הרעה,והגיעו השנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ", רשב"א אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה,(שבצ קנא) וראה רמב"ן פרשת נצבים., אולם כשראו שהתקטנו הדורות והנבואה הסתלקה מישראל, היה הניסיון קשה מנושא, וביקשו חז"ל פתרון על זה בלית ברירה. אבל גם ככה לא ביטלו הכל. ולא תיקנו תפילות על אחרים שלא יחטאו, אלא לכל היותר הוטל על האדם עצמו שיבקש מאת ה' בקשה זאת, וזה גם חלק מהבחירה שלו של ובחרת בחיים, וגם מקבל שכר עליה.

הנסחאות שבתפילה שתקנו אנשי כנה"ג לנו הם רק ביחס האדם על עצמו, חוץ ממקומות בודדים, כמו "ונהיה אנחנו וצאצאנו וכו' וגם "ולא נלד לבהלה", וגם שם אם נדייק נראה שהוא מוסבת בעיקר על תוצאה של מעשי האדם עצמו, וזאת שכאשר הוא יהיה ספוג באהבת תורה וביר"ש הוא ראוי לבקש שיזכה לו ה' להנחיל ערכים אלו גם לבניו אחריו.

ועל אאע"ה אמר הקב"ה "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו" כלומר שהוא השתדל בכל כוחו לעשות המעשים הנחוצים בעניין, ובוודאי גם ביקש עזר מה' על זה, אבל התפילה על זה לא היה עיקר המעלה שלו, כי לא סמך על זה לבד.
ירושה
 
הודעות: 35
הצטרף: 30 אוקטובר 2018, 19:55
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 נובמבר 2018, 19:00

מאמר יפה. ועדין אם לא נקבל מה שכתבתי שלא רצתה לצערו. השאלה הנשאלת, מדוע היתה צריכה לחזר להתיעץ אחרי "מוצי"ם" בעוד שחמיה הוא גדול הדור.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 נובמבר 2018, 19:04

"ולא עוד אלא עצם המושג של תשובה עוד בימי האבות היה דבר מחודש לגמרי בימים ההם, ונתחדש רק מראובן ואילך "אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך וכו'". וכל שכן שהמושג של תפילה על אדם אחרת שישוב על ה' לא היה ולא נמצא בתורה".

מצינו כבר אצל ישמעאל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי ירושה » 04 נובמבר 2018, 19:27

חזקי כתב:"ולא עוד אלא עצם המושג של תשובה עוד בימי האבות היה דבר מחודש לגמרי בימים ההם, ונתחדש רק מראובן ואילך "אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך וכו'". וכל שכן שהמושג של תפילה על אדם אחרת שישוב על ה' לא היה ולא נמצא בתורה".

מצינו כבר אצל ישמעאל.


דיוק חזקה!

אולי נוכל לומר, כי התשובה של ראובן הייתה על עבירות שהייתה בהם פגיעה ישירה לאלו החטאים שבין אדם לחברו, ועל כן זכה בערי מוקלט שהם גם תשובה על מעשים של בין אדם לחברו, מאש"כ בישמעאל הייתה התשובה רק על חטאו בין אדם למקום בלבד שהיה "מצחק". (מה שרצה לירות חיציו על יצחק, הרי לא עשה).
ירושה
 
הודעות: 35
הצטרף: 30 אוקטובר 2018, 19:55
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 נובמבר 2018, 19:38

אצל ראובן כפי הזכור לי רש"י מביא שעשה תשובה על שבלבל יצועי אביו. לדבריך העובר על כיבוד אב איסורו משני פנים, א. מצד בן אדם למקום ב. בן אדם לחבירו.
אולם יש לחלק בין העובר על כיבוד הורים מצד הכיבוד שאכן איסורו רק משום בן אדם למקום, שכן אילו אותו מעשה היה נוהג כלפי חבירו כלל לא היה איסור, אולם באופן שהזיק להוריו, בזה לא גרע ממזיק לחבירו שיש בזה משום איסור בן אדם לחבירו. ולכן ראובן מה שבלבל יצועי אביו עבר גם משום בן אדם לחבירו, שהרי גם כלפי אדם זר היה עובר בזה משום בנ"א לחבירו.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי ירושה » 04 נובמבר 2018, 19:50

חזקי כתב:אצל ראובן כפי הזכור לי רש"י מביא שעשה תשובה על שבלבל יצועי אביו. לדבריך העובר על כיבוד אב איסורו משני פנים, א. מצד בן אדם למקום ב. בן אדם לחבירו.
אולם יש לחלק בין העובר על כיבוד הורים מצד הכיבוד שאכן איסורו רק משום בן אדם למקום, שכן אילו אותו מעשה היה נוהג כלפי חבירו כלל לא היה איסור, אולם באופן שהזיק להוריו, בזה לא גרע ממזיק לחבירו שיש בזה משום איסור בן אדם לחבירו. ולכן ראובן מה שבלבל יצועי אביו עבר גם משום בן אדם לחבירו, שהרי גם כלפי אדם זר היה עובר בזה משום בנ"א לחבירו.


הרמב”ן בפירושו על התורה אומר, ש”עשרת הדברות חמישה בכבוד הבורא וחמישה לטובת האדם, כי כבד את אביך – כבוד הא-ל, כי לכבוד הבורא ציווה לכבד האב המשתתף ביצירה, ונשאר חמישה לאדם בצורכו וטובתו. אבל בגמרא קידושין בשעה שאמר הקב”ה אנכי ולא יהיה לך, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש, כיון שאמר כבד את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונות” ומשמע שהוא דבר המובן שיש ליזהר בו גם משום בין אדם לחבירו, והאחרונים מבארים שאצל ישראל יש במצווה זה שתי פנים משא"כ אצל האומות.

אכן אם סוברים לפני מתן תורה היה להם רק דין בן נוח, אז ניחא שהיה נטו מצווה שבין אדם לחבירו.

עוד דבר יש לחלק בין "כיבוד" ו"פגיעה" לפעמים האי כיבוד מתפרשת כפגיעה ולפעמים לא, וכאן אצל ראובן עשה מעשה לשנות את יציעו והיה כאן משום פגיעה.חזקי כתב:ועדין אם לא נקבל מה שכתבתי שלא רצתה לצערו. השאלה הנשאלת, מדוע היתה צריכה לחזר להתיעץ אחרי "מוצי"ם" בעוד שחמיה הוא גדול הדור.


ייתכן מאוד כפי שאמרת, ואולי ניתן להוסיף כי משמע מהפסוק שיצחק לא היה מודע לנבואה הזאת, ואולי חשבה דווקא שלא ללכת לאברהם כי שם היה קבלת קהל גדול כמבואר בגמ' יומא שהיה אבן גדול על לבו והיו כל העולם באים לקחת ממנו עצה ותושייה, וחשבה כי הדבר תיודע אח"כ ליצחק, ואולי זה גדולתה של רבקה שלא רצתה לצער את בעלה עם כל הסיפור של ההתרוצצות והנבואה, ושמרה הכל בינה לבין עצמה במשך הרבה שנים.

ואולי גם בדרך אפשר, כי שרה היה טפל לאברהם בנבואה, ועל כן ביקשה דרגה גדולה של נבואה שנמצאת בבית ה'.
ירושה
 
הודעות: 35
הצטרף: 30 אוקטובר 2018, 19:55
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 05 נובמבר 2018, 15:18

חזקי כתב:"ויתרוצצו הבנים בקרבה ואמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את ה'"
רש"י: ותלך לדרוש - לבית מדרשו של שם.
הוקשה לי בזה, מדוע העדיפה רבקה ללכת לבית מדרשם של שם ועבר להתייעץ עמם ולא בחרה להתייעץ עם חמיה אברהם אבינו שהיה גדול הדור?

ייתכן בכדי שלא לצערו כשיוודע לו שאחד מנכדיו נוטה לדרך רעה, כפי שהרגישה בעצמה, שאחד מעוברה היה מפרכס ורוצה לצאת בסמוך לבית עבודה זרה. ועדין מצד שני בכח תפילת אברהם לחולל מהפכה וחוזרת הערה למקומה מפני מה לא סיפרה ונתעייצה עם חמיה אברהם?

הפלא ופלא מצאתי שבשאלתי עומד השפתי חכמים וכך גם בתשובתו וזה לשונו: למה לא הלכה אצל אברהם שהרי גם הוא היה נביא, וי"ל דהקב"ה סיבב כן להעלים מאברהם ענין ההריון שלא יצטער, שהרי מת אברהם קודם שיצא עשו לתרבות רעה כדי שתהא מיתתו בשיבה טובה:

רק יש להעיר במה שכתב שאברהם מת קודם שיצא עשו לתרבות רעה, והלא שנתיים קודם לכן כבר יצא לתרבות רעה וכמו שמבואר בדברי רש"י על הפסוק ויגדלו הנערים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי הר נבו » 05 נובמבר 2018, 15:47

ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים. למה נתן לו גם לחם?
וברשב"ם כתב וימכור את בכורתו בדמים ואח"כ ויעקב נתן לעשו כמנהג בנ"א לקיום דבר.
אבל בפשוטו משמע שהמכירה היתה בעד העדשים
הר נבו
 
הודעות: 119
הצטרף: 03 אוקטובר 2018, 15:23
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 05 נובמבר 2018, 17:51

הר נבו כתב:ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים. למה נתן לו גם לחם?
וברשב"ם כתב וימכור את בכורתו בדמים ואח"כ ויעקב נתן לעשו כמנהג בנ"א לקיום דבר.
אבל בפשוטו משמע שהמכירה היתה בעד העדשים

מה שאתה מניח בפשטות, ראה מש"כ בפירוש בעלי התוספות שם וזה לשונו: ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים. וכי סלקא דעתך שעשו כל כך שוטה שמכר בכורתו ששוה דבר גדול בשביל דבר מועט. דנהי נמי שהעבודה שהיתה בבכורות היא קלה מ"מ יודע הוא שהוא בכור לירש ממון רב והוא מכר הכל כדאמרי' נהי נמי דבכירותיה זבין פשיטותיה מי זבין. וי"ל דיעקב נתן לו ממון הרבה בעבור הבכורה אך הלחם והנזיד לא היה אלא לקיים המכירה כדרך שעושין המוכרים ולוקחים זה מזה ונותנים פשוט או שנים ליין.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 05 נובמבר 2018, 17:56

הר נבו כתב:ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים. למה נתן לו גם לחם?

בשאלה מדוע נתן לו גם לחם. מצאתי בזה עוד 4 תירוצים. (מלבד הרשב"ם הנ"ל)

ספר אהבת יהונתן שם כתב בזה"ל ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה. הנה הצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה כי הבטיח לו רק נזיד עדשים ונתן לו ג"כ לחם לברות למו או יאמ' כי עשו היה צייד בפיו כאלו מקיים המצות כמו שקיימו אבותיו וידוע כי היו אוכלין חולין בטהרה ולכך אברהם לא הביא לחם כמש"ל בפרש' וירא ועשו הרג נפש בו ביום וא"כ אם יקח העדשים בידים יטמא אותן לכך אמר הלעיטני נא שילעיט לתוך בית הבליעה ואינו מטמא ועיין בתו' במסכת חולין וזבחים אבל יעקב לא השגיח בדבריו כי ידע שערמה ותועבה בלבו ולכך נתן לו לחם ונזיד עדשים ולא השגיח אם יטמא אם לא:

שפתי כהן שם כתב וז"ל ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים. הוא לא שאל אלא הלעטה אחת ויעקב נתן לו לחם ונזיד עדשים ויין שנאמר ויאכל וישת, שנתן לו יותר ממה שהיה עליו התנאי, יעקב ותרן בממונו היה:

ספר פרדס יוסף שם [אות לא] כתב: "לחם ונזיד עדשים". קשה למה נתן לו לחם הא לא ביקש רק עדשים הלעיטני כו', ועיין בידי משה על מדרש רבה כאן [ב"ר ס"ג, י"ב ד"ה ר"י]. וי"ל כיון דהיה רעב מאד עיין במזרחי (תולדות כ"ה, כ"ט) והיה ירא יעקב שיטען שהיה אונס, משום הכי נתן לו מתחלה לחם והשקיט רעבונו, ואחר כך נתן עדשים ולא יוכל לטעון אונס. ואתי שפיר דכתיב ויבז אחר כך, ולפי מה שכתבתי ניחא, דמקודם היה לו טענת אונס רק אחר אכילה דלא היה לו טענת אונס כתיב ויבז:
וגם יש לומר לפי מה שכתוב ביורה דעה (סימן רכ"ח, ס"כ) דאם נדר על דעת חבירו אין מתירין לו אלא אם כן מדעת חבירו, ודוקא שנדר על דעת חברו בשביל שעשה לו טובה שעשה לו חבירו, וכן בשבועה עיין שם. וכאן עשו נשבע לו וכמו שנאמר [פסוק ל"ג] וישבע לו (ועיין שם באור החיים ומה שכתבתי בזה) והיה על דעת יעקב, ולכן נתן לו לחם ועשה עמו טובה יתירה, שלא יוכל עשו להתיר אחר כך השבועה דיהיה על דעת יעקב, ואם עשה לו טובה אינו יכול להתיר מעמו עשו בלי דעת יעקב:
ולזה העירני בני החריף ובקי מ' דוד שיחיה, וגם לא תחנם [ואתחנן ז, ב] לא שייך הא דנתן לו לחם, דזה רק אם אין מגיע להנותן טובה במה שנתן לעכו"ם, אבל אם מגיע לו טובה לא שייך לא תחנם כמו שכתב בחק יעקב (סימן תמ"ח סקי"ב) והבאתי לעיל בפרשת לך (י"ד, כ"ג):
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 05 נובמבר 2018, 23:09

שאלה:
כתב הרשב"ם בפרשה (פרק כה פסוק כד) על הפסוק, "וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה". בזה הלשון: הנה תומים - בכל דבר חדוש רגיל לומר כן. וכן ויהי בבקר והנה היא לאה כי עד עתה היה סבור שהיא רחל וכן ויקץ פרעה והנה חלום כי לא היה סבור שהיה חלום עד שניער משנתו עד כאן.

מדברי הרשב"ם עולה הביאור במילה "הנה", כדבר שקרה במפתיע, בניגוד למצופה, וכמו שמוכח משלושת המקראות שהביא בהקשר לזה.
ולי הקטן צריך בירור בזה. הרי כפי שמופיע בפסוקים, רבקה באה בשאלתה לדרוש לפני האלוקים (שם ועבר) על פשר ההתרוצצות של בנה, ונאמר לה במפורש ששני עוברים שוכנים בקרבה וכמופיע בפסוק "ויאמר ה' לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר". אם כך מה ההפתעה שנולדו לה שני תאומים אחר שנתגלה לה על פי דבר ה' שכך יהיה?ולשם מה מופיעה כאן המילה 'הנה'?

יש לכם ביאור?
נערך לאחרונה על ידי חזקי בתאריך 05 נובמבר 2018, 23:13, נערך פעם אחת בסך הכל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 05 נובמבר 2018, 23:13

רק לה זה לא היה חידוש. לאחרים זה היה חידוש.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15478
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 05 נובמבר 2018, 23:19

יאיר כתב:רק לה זה לא היה חידוש. לאחרים זה היה חידוש.

חילוק יפה!
ואני יתמוך את דבריך מתוך דברי הרשב"ם עצמם.
בפסוק הקודם, כשהנביא אומר לרבקה "ורב יעבוד צעיר" כתב הרשב"ם שם לנמק בזה את פשר אהבת רבקה את יעקב בשונה מיצחק מטעם שהקב"ה הורה בזה על אהבתו. וזה לשונו: ורב יעבוד צעיר - ולכן אהבת את יעקב שאהבו הקב"ה וכדכתיב ואהב את יעקב עכ"ל.

ואילו יצחק אהב את עשיו?! על כרחך שרבקה לא סיפרה ליצחק ולסובביה על הדרישה אצל הנביא ועל תשובתו, ויצחק לא היה מודע שהקב"ה ייעד אהבתו לצעיר. ואחרי כל זה דבריכם באים נפלא, אצל כולם התימהון על פשר ההתרוצצות המוזרה של 'עובר' רבקה, נשאר בעיניהם תמוה, ומלבד רבקה לא היה איש שידע את שידעה ושמעה מפי הנביאים שיש לה תאומים בבטנה, ועל כן כתבה התורה "והנה".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 נובמבר 2018, 01:26

יאיר כתב:רק לה זה לא היה חידוש. לאחרים זה היה חידוש.

במחשבה שניה ואחר המחילה, החילוק לא עולה יפה. הרי הרשב"ם פירש את המילה 'הנה' על סמך דוגמאות נוספות שמצינו במקרא. למשל התיאור במילה "והנה היא לאה" לגבי יעקב שמצא את לאה ושלא כמצופה במקום רחל. והלא לבן והסובבים אותו להם לא היה בזה חידוש. ועל כרחך שהמילה 'והנה' מופיע באופן ישיר כלפי נשוא הענין, וכאן זו רבקה. וכי אם יש לחלק לדעתי עדין צריך ביאור בהערה הנזכרת.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 06 נובמבר 2018, 01:49

לא הבנתי כוונתך. כוונתי היתה שאם יש אפילו רק אדם אחד שבשבילו הדבר חידוש, הנה תיכון מילה 'הנה'.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15478
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 נובמבר 2018, 01:54

אני מבין שהחידוש הוא ביחס לאדם "נשוא" הסיפור. כמו יעקב בסיפור לאה, וכמו פרעה בחלומו, וכך גם אצל רבקה, החידוש מופנה כלפיה, ולא כלפי האחרים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 07 נובמבר 2018, 15:36

כמה שאלות בפרשה הדרושות בירור.


א. רבקה אומרת ליעקב "עלי קללתך בני". האם שייך לקבל קללה של אחר, או למכור את זכיותיו לאדם אחר?

ב. מדוע יעקב ביקש מעשיו להשבע על מכירת הבכורה ולא הסתפק במכירה שנעשתה כדת.

ג. "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו" מדוע כפל קול וידים, ולא נכתב "הקול של יעקב והידים של עשיו?

ד. "וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה וגו". אם כך שעשיו ידע לאן פני יעקב מועדות במה הועילה עצת רבקה ליעקב שיברח לחרן בגלל עשיו החפץ להרגו?

ה. "וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום" מדוע אמר 'בשלום' ולא 'לשלום' על פי הגמרא ברכות סד. אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו 'לך בשלום', אלא 'לך לשלום'.

ו. מה הפשר באמירה של רבקה "אם כן למה זה אנכי". [בלא דברי רש"י]


הבהרה: חלק מהשאלות כצפוי נוגעים בהם המפרשים וכתבתי מה שעלה כרגע בדעתי בלי לבדוק ולחפש בספרים. אתם מוזמנים לעלות מה שבאמתחתכם וממה שכתבו בזה המפרשים.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 07 נובמבר 2018, 17:08

חזקי כתב:כמה שאלות בפרשה הדרושות בירור.


א. רבקה אומרת ליעקב "עלי קללתך בני". האם שייך לקבל קללה של אחר, או למכור את זכיותיו לאדם אחר?

ב. מדוע יעקב ביקש מעשיו להשבע על מכירת הבכורה ולא הסתפק במכירה שנעשתה כדת.

ג. "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו" מדוע כפל קול וידים, ולא נכתב "הקול של יעקב והידים של עשיו?

ד. "וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה וגו". אם כך שעשיו ידע לאן פני יעקב מועדות במה הועילה עצת רבקה ליעקב שיברח לחרן בגלל עשיו החפץ להרגו?

ה. "וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום" מדוע אמר 'בשלום' ולא 'לשלום' על פי הגמרא ברכות סד. אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו 'לך בשלום', אלא 'לך לשלום'.

ו. מה הפשר באמירה של רבקה "אם כן למה זה אנכי". [בלא דברי רש"י]


הבהרה: חלק מהשאלות כצפוי נוגעים בהם המפרשים וכתבתי מה שעלה כרגע בדעתי בלי לבדוק ולחפש בספרים. אתם מוזמנים לעלות מה שבאמתחתכם וממה שכתבו בזה המפרשים.

[אל תתעצבן על התשובות :P ]

א. כן

ב. לא לקח סיכון ועשה ככל יכולתו כדי שעשו לא יכחיש, כולי האי ואולי ואכן כל זה לא הועיל לו לבסוף...

ג. מתי שקולו של יעקב קל, ידי עשו שולטות

ד. אכן שלח את בנו אליפז להורגו

ה. יצחק לא אמר לו לך בשלום, רק הכתוב כותב כך ואין בזה בעיה כלשהי

ו. למה כתוב 'אנכי ה' אלקיך' אם יש ח"ו שתי רשויות? ותלך לדרוש את ה', את הפס' "את ה' אלקיך תירא' ואז נאמר לה אל יעלה בדעתך שהוא עובר אחד שרוצה לעבוד שתי רשויות ח"ו אלא הם שניים, אחד צדיק ואחד רשע (הגר"א).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15478
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 07 נובמבר 2018, 20:10

יאיר כתב: [אל תתעצבן על התשובות :P ]

א. כן

ב. לא לקח סיכון ועשה ככל יכולתו כדי שעשו לא יכחיש, כולי האי ואולי ואכן כל זה לא הועיל לו לבסוף...

ג. מתי שקולו של יעקב קל, ידי עשו שולטות

ד. אכן שלח את בנו אליפז להורגו

ה. יצחק לא אמר לו לך בשלום, רק הכתוב כותב כך ואין בזה בעיה כלשהי

ו. למה כתוב 'אנכי ה' אלקיך' אם יש ח"ו שתי רשויות? ותלך לדרוש את ה', את הפס' "את ה' אלקיך תירא' ואז נאמר לה אל יעלה בדעתך שהוא עובר אחד שרוצה לעבוד שתי רשויות ח"ו אלא הם שניים, אחד צדיק ואחד רשע (הגר"א).


א. דרוש מקור. אדם יכול למכור זכויותיו לאחר? [לא סיפורים] ואם קבעת על סמך דברי רבקה הללו, אפשר לדחות בקל שאמרה זאת בשביל להרגיע את יעקב ומכאן גם באה שאלתי.

ב. יפה זו התשובה העולה מאליה. אבל באמת האחרונים התייחסו לשאלה והעלו צד שהמכירה לא פעלה על בכורה מטעם דשלבל"ע לא חל קנין בשונה משבועה שחלה גם במקרה כזה. ולדבריהם השבועה לא לחיזוק המכר אלא המניע של "המכר" עצמו.

ג. דרשה נחמדה לא תירוץ.

ד. וזה רק מחזק את ההנחה שעשיו ידע ואם כך חוזרת השאלה מה הועילה עצת רבקה וכאמור. וצריך ללכת בכיון של רחוק מן העין רחוק מהלב לחיוב ולשלילה.

ה. לא מקבל מטענה פשוטה. הרי לדבריך יצחק אמר 'לשלום' מדוע צריך הכתוב לשנות ל-בשלום. ובפרט שבכתוב במקום אחר הוזכר לשלום.

ו. נפלא!

לסיכום: עדין דרושות תשובות המניחות את הדעת, מלבד התשובות של יאיר שבחלקן טובות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 01:18

חזקי כתב:כמה שאלות בפרשה הדרושות בירור.

ג. "הקול קול יעקב והידים ידי עשיו" מדוע כפל קול וידים, ולא נכתב "הקול של יעקב והידים של עשיו?

בס"ד בשאלה ג מצאתי בכלי יקר שעומד בזה וכתב ליישב בזה הלשון: הקול קול יעקב והידים ידי עשו. לא היה יכול לומר הקול של יעקב והידים של עשו, דא"כ היה משמע שהוא שפט מצד הקול שזה ודאי יעקב, ומצד הידים שזה ודאי עשו, וזה דבר נמנע שאם הוא יעקב אינו עשו, ואם הוא עשו אינו יעקב. אבל ביאור הענין כך הוא, שאמר הקול דומה לקול של יעקב ואולי זה מתנכר בקולו והאמת שזה עשו, ומתנכר לדבר בלשון תחנונים לומר שהוא הגון לקבל הברכות. או הידים דומין לידי עשו וזהו יעקב, ומתנכר בעשותו ידיו שעירות כדי שאחשוב שזה עשו. ומה שנאמר והידים בוי"ו הוא מלשון ומכה אביו ואמו שפירושו או אמו כך אמר או הידים דומין לידי עשו:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 01:22

בנוסף לפי שאלה ג אפשר ליישב מה שהקשה בספר חנוכת התורה וז"ל בפסוק הקול קול יעקב והידים ידי עשו ודרשו חכמינו ז"ל בזמן שקולו של יעקב מצוי וכו' אין הידים וכו'. וקשה היכן רמיזא זאת בקרא עיי"ש. ואפשר ליישב שהמדרש דרש מכפל המילה 'קול' וכפל המילה 'יד' זאת במקום לנקוט הקול של יעקב והידים של עשיו והבן.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 08 נובמבר 2018, 01:30

כח,ה וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת-יַעֲקֹב, וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם--אֶל-לָבָן בֶּן-בְּתוּאֵל, הָאֲרַמִּי, אֲחִי רִבְקָה, אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו.

וברש"י "איני יודע מה מלמדנו" (הרי כבר ידענו זאת)

ופירש אחד מגדולי החסידות ע"ד הצחות:

"איני יודע?! (שהיא אם יעקב ועשו) [אלא] מ"ה מלמדנו - מכירת הבכורה מלמדנו!

שהתורה מקדימה יעקב לעשו ומגלה שמכירת הבכורה קיימת וקבילה בצורה מלאה.

ועיין בחזקוני שם.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15478
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 01:32

ווארט נפלא!!
ראיתי בזה עוד כמה דברים ב"ה אעלה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 01:39

יאיר כתב: כח,ה וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת-יַעֲקֹב, וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם--אֶל-לָבָן בֶּן-בְּתוּאֵל, הָאֲרַמִּי, אֲחִי רִבְקָה, אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו.

וברש"י "איני יודע מה מלמדנו" (הרי כבר ידענו זאת)

ופירש אחד מגדולי החסידות ע"ד הצחות:

"איני יודע?! (שהיא אם יעקב ועשו) [אלא] מ"ה מלמדנו - מכירת הבכורה מלמדנו!

שהתורה מקדימה יעקב לעשו ומגלה שמכירת הבכורה קיימת וקבילה בצורה מלאה.

ועיין בחזקוני שם.


יאיר יש תוספת לווארט הנזכר ראה כאן.
פרדס יוסף כתב: רש"י אינו יודע מה מלמדני (כ"ח, ה). והקשה בשפתי חכמים [אות א] אם אינו יודע ישתוק כו'. עיין ספר אילנא דחיי [תולדות ד"ה אם יעקב] שבדפוס ישן היה כתוב מ"ה בקווין, וי"ל דהוא ראשי תיבות מי הבכור, כיון דיעקב קנה הבכורה ועשו יצא ראשון אין אנו יודעים מי הבכור, וילמדנו אם יעקב ועשו מקודם יעקב והוא הבכור:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 01:41

יאיר כתב: כח,ה וַיִּשְׁלַח יִצְחָק אֶת-יַעֲקֹב, וַיֵּלֶךְ פַּדֶּנָה אֲרָם--אֶל-לָבָן בֶּן-בְּתוּאֵל, הָאֲרַמִּי, אֲחִי רִבְקָה, אֵם יַעֲקֹב וְעֵשָׂו.

וברש"י "איני יודע מה מלמדנו" (הרי כבר ידענו זאת)

השפתי חכמים כתב על דברי רשי הנזכר וז"ל יש מקשים מה בא להודיענו שאינו יודע, אם לא יודע ישתוק. וי"ל דרש"י ידע שיש ליישב בכמה אנפי כפירושי המפרשים וע"ש, אבל לא ידע איזה הוא אמיתי ליישב הפשיטות של מקרא. (קיצור מזרחי). ועיין בצידה לדרך:

והמשכיל לדוד שם כתב על דברי רשי וז"ל אם יעקב ועשו איני יודע וכו'. הקו' מבוארת וכבר הרגישו בה כל המפרשים ז"ל דמה בא ללמדנו שאינו יודע אם לא ידע ישתוק ונלע"ד שכוונתו לפי שמרגיש מה בא הכתוב ללמדנו אטו עד האידנא לא ידעינן שהיתה רבקה אם יעקב ועשו ותירץ דהכתוב מספר שכך א"ל בפי' יצחק ליעקב אני שולחך אצל לבן ואתה בני השמר ממנו לפי שאיני יודע מה מעשיו והטעם שאיני יודע לפי שאין לי מאחותו אלא ב' בנים יעקב צדיק ועשו רשע וידוע שרוב הבנים דומים לאחי האם אך בשנים לא שייך רוב וזהו מה שמלמדנו הכתוב שכך א"ל יצחק איני יודע מה כלומר מה מעשיו ועמ"ש בס"ד בפר' וישלח בפ' במקום אשר דבר אתו ובפ' תזריע על פ' ועמק אין מראה:
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 08 נובמבר 2018, 02:10

חזק וברוך ר' חזקי!
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15478
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 02:15

תודה תודה.
רק שים לב שהווארט שהבאת בשם אחד מגדולי החסידות, בספר אילנא דחיי שהביא הפרדס יוסף הוא מפרש כך על דרך האמת ממש ולא ע"ד צחות גרידא, וטעות דפוס שהיה כתוב ברש"י "מי הבכור" ילמדנו, וחיברו בראשי תיבות מ"ה ולבסוף נשאר רק המילה מה ילמדנו ראה שם.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 14:02

ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק (כה יט)
וברש"י לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק.
אבל קשה שהרי בפרשת לך לך (יג ח) אמר אברהם ללוט ".. כי אנשים אחים אנחנו" וברש"י דומים בקלסתר פנים עכ"ל. א"כ יכלו הליצים להמשיך לטעון שמאבימלך נתעברה שרה ומה שדומה יצחק בקלסתר פנים לאברהם זהו משום דמיונו בקלסתר פנים לשרה כמו שגם לוט היה דומה לאברהם בקלסתר פניו ודרוש בירור.

יש לכם תשובה?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 14:25

חזקי כתב:כמה שאלות בפרשה הדרושות בירור.

א. רבקה אומרת ליעקב "עלי קללתך בני". האם שייך לקבל קללה של אחר, או למכור את זכיותיו לאדם אחר?


מצאתי תירוץ על פי מה שהקשה ותירץ בספר טמוני חול. וכ"כ, לכאורה קשה איך יכולה הקללה על רמאותו של יעקב לחול על רבקה הלא הדין הוא שאין שליח לדבר עבירה. ויש לישב דהלא יצחק היה עולה תמימה [בראשית רבה ס"ד ג] ובקדשים הדין הוא [קדושין מב:] שליח שלא עשה שליחותו שליח מעל אבל אם עשה שליחותו בעל הבית מעל ולפ"ז אם היתה ח"ו קללה על יעקב היא היתה חלה על רבקה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 08 נובמבר 2018, 14:28

ויעתר יצחק לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו (כה כא)
מדוע נקט בסוף הפסוק רבקה אשתו ולא די לכתוב רבקה בלבד?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 09 נובמבר 2018, 00:18

חזקי כתב:ויעתר יצחק לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו (כה כא)
מדוע נקט בסוף הפסוק רבקה אשתו ולא די לכתוב רבקה בלבד?

תשובה לשאלה זו ראיתי בספר טמוני חול כתב "אשתו" בחילופי אותיות א"ת ב"ש = "בתפא" היינו ראש תיבות: 'בת' פ'דן א'רם ומשום כך נעתר לו ה' ולא לה כיון שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע.

וכעת נשאר לענות על השאלה כאן
viewtopic.php?f=9&t=14319#p465555
וכאן
viewtopic.php?f=9&t=14319#p464273
וחלק מהשאלות כאן שלא נתישבו
viewtopic.php?f=9&t=14319#p465035
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי הר נבו » 09 נובמבר 2018, 01:31

בענין השבועה כתב הספורנו מפני היות הקנין על דבר שאין בו ממש השבועה תמלא חסרונו
הר נבו
 
הודעות: 119
הצטרף: 03 אוקטובר 2018, 15:23
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: פרשת תולדות - שאלות הערות וחידושים בפרשה

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 11 נובמבר 2018, 17:33

יפה מאד. וראה מה שכתבנו כאן באות ב בשם האחרונים קצת בדומה.
viewtopic.php?f=9&t=14319#p465198
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־19 אורחים