אשכול האבסורד והפרדוקס

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 פברואר 2019, 19:06

אליהו הנביא [כידוע מעדותו של רבי יוסי בסנהדרין קיג.] - קפדן. הפרדוכס במה ששנוי במסכת כלה פ"ד שאחד מהתנאים שאליהו מציב בכדי להתגלות לאדם, שלא יהיה קפדן. אז כיצד הדברים עולים בקנה אחד?
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 פברואר 2019, 19:11

חזקי כתב:אליהו הנביא [כידוע מעדותו של רבי יוסי בסנהדרין קיג.] - קפדן. הפרדוכס במה ששנוי במסכת כלה פ"ד שאחד מהתנאים שאליהו מציב בכדי להתגלות לאדם, שלא יהיה קפדן. אז כיצד הדברים עולים בקנה אחד?

אפשר לחלק בין קפידה במילי דעלמא ובין קפידה במילי דשמיא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 פברואר 2019, 19:18

אמנם מדברי הגמרא שם עמוד ב "אמר ליה קפדן קרית לי אמר ליה הא דקמן דקא קפיד מר". משמע דהיה קפדן לאו דוקא במילי דשמיא.
ואפשר ליישב על פי מה שראיתי מסבירים במפרשים שם שכל הדו שיח הנזכר היה בדרך בדיחותא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 06 פברואר 2019, 22:07

נכנסת לפורום לתורה או לאוצה"ח?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 14968
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 06 פברואר 2019, 22:29

לא. אשמח לשמוע מה מדברים בזה עוד בספרים.

ובגוף החילוק בין קפידה דשמיא לקפידא במילי דעלמא. ראיתי במהר"ל חידושי אגדות סנהדרין קיג. כתב בזה"ל: אליהו קפדן הוי, ודבר זה תבין למה היה אליהו קפדן, מפני שהיה כהן, ואמרינן (ב"ב ק"ד ב') דכהני קפדנים הם, כי הכהנים הם קדושים וכל קדוש הוא אש, וכמו שאמרו גבי תלמיד חכם... וגם כן שמו מורה על שזה שנקרא אליהו, וכל מי שנקרא כך דומה לאש ע"כ. ומדבריו נלמד שקפידת אליהו לאו במילי דעלמא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 07 פברואר 2019, 00:23

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 14968
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 07 פברואר 2019, 00:34

בזכות החיפוש של יאיר מצאתי עוד בענין אליהו קפדן. מאתר הנקרא פורטל הדף היומי.
"דרש רבי יוסי בציפורי: אבא אליהו קפדן. הוה רגיל למיתי גביה, איכסיה מיניה תלתא יומי ולא אתא. כי אתא אמר ליה: אמאי לא אתא מר? - אמר ליה: קפדן קרית לי! - אמר ליה: הא דקמן, דקא קפיד מר".

כתב הטור חושן משפט סימן ב: "אם רואים בית דין שצורך שעה הוא, שהעם פרוצים בעבירות דנין בין מיתה בין ממון בין כל מיני עונש".
והביא על כך הב"י בבדק הבית את דברי ריקאנטי שהעתיק את הזוהר חדש במגילת רות דף ל ע"א:
"יש מי שאינו דן את הדין לאמתו ומקבל עליו שכר. כגון אבא שראה אחד מתחבר לאשת איש ומחבקה ומנשקה, אפיק לו לקולפין וקטיל לון {הרגם}. לאו דבני הריגה נינהו אלא לעשות סייג לתורה".

מי הוא אותו אבא?
יש לומר שהוא אבא אליהו כמוזכר כאן בגמרא, שהיה קפדן ומקנא לה', וכדברי רבי שמעון בן לקיש "פינחס הוא אליהו", שכבר קינא בשיטים, גם שם על עוון עריות, וחזר וקינא בהר הכרמל.
וכן מצינו במסכת ברכות דף כט ע"ב: "אמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: לא תרתח ולא תחטי".
אמר זאת דוקא אותו 'אבא אליהו קפדן' - אליהו הנביא זכור לטוב.
ובאליהו זוטא (איש שלום) פרשה א: "משום דבי אליהו הנביא אמרו, לעולם יהא אדם ערום ביראה, ומענה רך בפיו, ומשיב חמה, ומרבה שלום עם אביו ועם אמו ועם רבו ועם חבירו, בשוק אפילו עם גוי, כדי שיהא אהוב מלמעלה ואהוב מלמטה, כדי שיתקבל על הביריות וכדי שיתמלאו ימיו בטובה".

שכן מצינו בכמה חכמים, שהיו מזהירים דוקא באותו ענין שהיו מתחזקים בו בעצמם.
כגון שמאי, שאמרו עליו במסכת שבת דף ל ע"ב: "תנו רבנן: לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ואל יהא קפדן כשמאי".
דוקא הוא שאמר במסכת אבות א משנה טו: "שמאי אומר... והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות".
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: אשכול האבסורד והפרדוקס

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 10 פברואר 2019, 03:29

לפעמים אנו בדרכים, ולא מזדמן לידינו סידור. האם מותר להתפלל מתוך אפליקציה שהיא כביכול סידור?

לכתחילה, אין להתפלל מתוך טלפון נייד, היות שעלולה להתקבל שיחה שתסיח את דעתו של המתפלל מן התפילה. כמו כן, משום מראית עין – אנשים עלולים לחשוב שהמתפלל עסוק בטלפון הנייד בזמן התפילה. מכל מקום, אם אין לכם סידור, ואינכם יודעים בעל פה את נוסח התפילה, אתם יכולים להתפלל מתוך הטלפון (וע"ע בשו"ת אשר חנן חלק ג' סימן ז').


נניח שהשאלה עוסקת באייפון מוגן. [גם בזה לא פשוט כפי שקראתי בחוברת שיצאה לאחרונה, אבל נניח לזה, כל אחד ינהג כפי רבותיו]
האם מותר להתפלל מתוך אייפון או מכשיר פרוץ לגמרי? לכאורה זו אבסורד בהתגלמותו, לאור דברי גאוני דורינו שהמחזיק מכשיר כזה וכו'.

שמעתי בעבר בשם הרב וואזנר ור' חיים שאסור! יודעים מקורות ברורים לזה? ארצה לשמוע. [נפק"מ לאנשים מסוימים]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 1701
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

הקודם

חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־8 אורחים