שריפת גופות!

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 21:29

בעקבות פטירתה של אישה מוכרת אשר צוותה שישרפו את גופתה, עולה השאלה מה עמדת ההלכה ביחס לשריפת גופת נפטרים והטעם?
גם יש להעיר הנה אחרי מות שאול כתוב [שמואל לא, יב) "ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם". יבוא הטוען הנה לך שריפת גופות ביהדות. מה התשובה על זה?
[כמובן שיש תשובה]
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 21:36

הנה מאמר שמציע את הנימוק ההלכתי בהרחבה ובלשון קלה ובהירה. ובין השאר מיישב את ההערה הנ"ל. התפרסם בהדברות.

מבחינה הלכתית, לפי ההלכה שריפת גופה היא דבר אסור. יש מה שנקרא מצוות קבורה. בגמרא מסכת סנהדרין בבלי דף מו' עמ' ב' שאלו, מה הדין אם אדם מצווה שלא יקברו אותו? ושם התפלפלו בגמרא: מהי התכלית של הקבורה? האם כדי למנוע ביזיון מהנפטר, או בשביל שתהיה לאדם כפרה? ונאמרו ראיות לכאן ולכאן, ולא הוכרע העניין.

הרמב"ם פוסק להלכה (הלכות אבל י"ב, א') את הדברים הבאים: "ההספד, כבוד המת הוא; לפיכך כופין את היורשין ליתן שכר המקוננים והמקוננות, וסופדין אותו. ואם ציווה 'אל תספדוהו', אין סופדין אותו. אבל אם ציווה שלא ייקבר – אין שומעין לו, שהקבורה מצווה, שנאמר "כי קבור תקברנו" (דברים כ"א, כ"ג)". כלומר, הקבורה אצלנו היא מצווה. לכן, אם אדם מצווה שלא יקברו אותו, ההלכה קובעת שלא שומעים לצוואתו זו, לא מקיימים את צוואתו זו. זו גישתה של ההלכה.

בירושלמי, כתובות י"א הלכה א', מביאה הגמרא מצב שבו אדם גוסס שעומד למות מצווה שתי צוואות בפעם אחת: שלא יקברו אותו, ושיקנו שדה פלוני לפלוני, ולאחר מכן נפטר. ושם נאמר, "אם אין שורפים – אין נותנים". כלומר, הדבר פשוט שלא שורפים. לא מקיימים את צוואתו. שם, הדיון הוא בשאלה שכיוון שהוא אמר גם את העניין של נתינת המתנה לפלוני, האם כשהתבטלה מקצת הצוואה – התבטלה כולה לענייני הממונות, או לא? אבל רואים בעליל שזהו דבר פשוט, שלא שומעים לו בעניין של לשרוף את גופתו.

במדינת ישראל עדיין אין חוק המסדיר את ענייני הקבורה. אבל הגיעו לבית המשפט שני מקרים, ובית המשפט אמר, שאם אדם ציווה שישרפו אותו – צריך לכבד את צוואתו. כלומר, באנו למחלוקת בין ההלכה ובין הגישה של בית המשפט האזרחי. ההלכה אומרת, שאם אדם אומר שלא יקברו אותו, הוא גם יהודי, וההלכה היא מורת הדרך שלו, ולכן אין שומעים לו, אלא קוברים. ואם אמר שישרפו אותו, אין שומעים לו ואין שורפים אותו. זו עמדת ההלכה. לעומת זאת, לפי ביהמ"ש מכבדים את צוואתו.

לאחר שנחשפנו לעמדה המשפטית ולעמדה ההלכתית, עלינו לציין דברים חשובים שחבל שיש מאחינו שרחוקים מתורה ומצוות לא שמים לב אליהם. יש מקרב אחינו שאינם שומרים תורה ומצוות, לא רבים, מעט מאוד, אשר דוגלים בשרפה. והרי מאחר שמדובר באחים נאורים, אנשים משכילים, הרי כל מי שיעיין בהיסטוריה יראה ששריפת הנפטר באה מקרב חוגים אליליים, שאמרו שבשעה ששורפים את הגופה של נפטר – מתגלה האליל. לכן תמצאו גם בעולם הנצרות, שליד הכנסיות יש בתי קברות, וכשאדם נפטר, מכניסים אותו לתוך הכנסייה, שם עושים לו טקס השכבה. כלומר, בקרב האלילות היה כביכול קשר להתגלות האל, האליל, דווקא בזמן הפטירה. אנחנו רחוקים מאמונות אלו.

אנו מאמינים שאדם נברא בצלם אלוקים, דהיינו, הקדוש ברוך הוא נתן לו שכל לבחירה חופשית, ותורה, כדי שיזכך את נשמתו האלוקית. זאת כדי שבסיום חייו בעולם הזה, יזכה להיות בנשמתו הטהורה, בעולם האמת והנצח. לכן אצלנו, הגוף מהווה נרתיק לנשמה האלוקית, כמו שארונו של ספר התורה מהווה נרתיק לספר הקדוש. משום כך, כשם שהיו הכהנים נושאים את ארון הברית על הכתפיים, כן אנו מורים ובאים שבזמן שלוקחים את הנפטר לקבורה – לשאת את המיטה על כתפיים. גם כשנושאים קצינים וחיילים שנהרגו, אזי נושאים אותם בני אותה דרגה על כתפיהם, כי זה לכבוד ולתפארת שהנרתיק הזה שימש נשמה גדולה. לכן, חלילה כששורפים את הגופה, זה כמו ששורפים גיליונות של ספר תורה. ספר תורה מכיל בתוכו היגדים נפלאים מאד: "ואהבת לרעך כמוך", "לא תשנא את אחיך בלבבך", "לא תיקום ולא תיטור", "לא תחמוד אשת רעך" ועוד ועוד. כשאתה שורף את הגופה הזו, כאילו אתה שורף את הגיליון של ספר התורה, שיש בן היגדים כה נפלאים. לכן היהדות מתנגדת מאד מאד לשריפת הגופה, ובעד הקבורה. נכון, מצאנו אצל שאול (בספר שמואל א' פרק לא', יב'), שנאמר "ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן (ששם נפלו בקרב) ויבאו יבשה וישרפו אתם שם". אז לכאורה, הנה – מלכים ובני מלכים, ושורפים אותם. אבל נאמר בהמשך, בפסוק הבא "ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצמו שבעת ימים". ראשית, הרי ברור שלא מדובר בשריפה כמו היום, בה מכניסים את הגופה לכבשן עם טמפרטורה גבוהה באופן כזה שכל הגופה, עם העצמות, הופכים להיות אפר. מפרשים מסוימים אמרו שלא שרפו את הגופות, אלא את כליהם של הנפטרים, כי יש הלכה ששורפי את כלי המלכים כדי שלא ישתמשו בכליהם, להראות כבוד והדר למלכים, שלא משתמשים בכלים שלהם. כך גם פסק הרמב"ם בסוף הלכות אבל: "מלך או נשיא שמת, יש להן לשרוף מיטתו וכל כלי תשמישו; ואין בזה דרכי האמורי, ולא משום השחתה: שנאמר "בשלום תמות, ובמשרפות אבותיך המלכים ישרפו לך" (ירמיהו ל"ד, ה'). כלומר, שורפים את כלי תשמישו כדי שזר לא ייהנה מהם, כי המלך הוא גדול ונערץ, ודווקא בגלל ההערצה – שורפים את כליו. אבל לא את גופתו. יש מפרשים שהסבירו ששרפו את גוויותיהם כיוון שהם נמצאו כבר עם ריקבון מסריח מאוד, אז שרפו רק את הבשר, ואילו את העצמות הביאו לקבורה, וצמו על כך שבעה ימים. כלומר, הצטערו וצמו על שנאלצו מטעמים היגייניים ומטעמים של כבוד הגוויה לשרוף את החלק הבשרי שבהם, כי גם זה אסור, אבל בנסיבות שהיו אז – נאלצו לשרוף.

הנביא עמוס אומר נבואת זעם על אומות העולם, לא רק על עם ישראל. "על שלושה פשעי מואב... על שורפו עצמות מלך אדום". שימו לב, לא רק את הבשר בלבד, אלא את העצמות. זה מנהג גויי. והנביא זועק על הדבר הזה.

נמצאנו למדים, כי אכן ע"פ תורת ישראל, שריפת הגופות היא איננה כהלכה ואין לשמוע לאדם שמצווה לשרוף את גופתו.

דבר נוסף בהקשר זה: הרי בשואה, הנאצים ימח שמם וזכרם הרגו בתאי גזים ושרפו את הגופות בכבשנים. לפחות מהבחינה הזו היו צריכים להתרחק, שלא להידמות לאותם דברים נוראיים שעברו עלינו בהיסטוריה היהודית, ועברו על האנושות ביחס לעניין הזה של שריפת גופות.

מתוך מאמר שהתפרסם בהדברות.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 22:22

מלבד הנימוק ההלכתי לאיסור שריפת הגוף שכתב הרמב"ם, 'הקבורה היא מצוה', ראיתי טעם נוסף שכתב רבי יחיאל יעקב וינברג זצוק"ל בשו"ת שרידי אש [ח"ב סימן צה] וז"ל: "מאחר שבעלי דתות אחרות אינם מטפלים כלל בגופי הנשרפים, לפי שרואים בזה הכחשת אמונת השארת הנפש, ואם אנחנו נטפל בהם יש בזה משום חילול השם".

מדבריו אלו שאסר לטפל בגופות הנשרפים משום חילול ה', אפשר ללמדו שגם עצם שריפת הגוף יש בזה משום חילול ה', מלבד האיסור הנ"ל.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 22:55

חמשה טעמים [ואם מצרפים את הטעם שהבאנו לעיל מהשרידי אש שש טעמים] הובאו באחרונים לאיסור שריפת גופה.

א. ביטול מצוות הקבורה (שו"ת מלמד להועיל, חלק ב, יורה דעה, סימן קיד) ב. ניוול המת (שם); איסור "לא תלין נבלתו על העץ" (שו"ת אחיעזר, חלק ג, סימן עב) ג. איסור "בחקתיהם לא תלֵכו" (שו"ת דעת כהן, יורה דעה, סימן קצז) ד. פגיעה באמונה בתחיית המתים (שו"ת אחיעזר, חלק ג, סימן עב). ו. אולי גם משום חילול ה' לפי דברי השרידי אש (ח"ב סימן צה) שהזכרתי בהודעה למעלה.

ובשו"ת אחיעזר הנ"ל כותב רבי חיים עוזר: "על דבר שאלתו אם מותר לשרוף מתים, יעויין בשו"ת בית יצחק (יו"ד ח"ב סי` קנ"ה) שהאריך בזה לאסור, משום שכל הנקברים לא ישרפו כמבואר בשלהי מסכת תמורה, והעיקר, שמצוות קבורה שהתעסקו בזה אבות העולם ומי שקובר את מתו מאמין בתחיית המתים והשורף הרי הוא ככופר בתחיית המתים" ע"כ.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 20 דצמבר 2018, 23:00

בטעם ד הנ"ל [פגיעה באמונה בתחיית המתים] יש לעיין קצת.
הלא גם אדם שנקבר ולא נשרף, עצמותיו נרקבות ולא נשאר ממנו דבר. ואם כך גם בשריפה אין בזה משום פגיעה באמונת תחיית המתים. ומה ההבדל אם כלה מחמת הרקבון או מחמת שריפה.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 21 דצמבר 2018, 02:38

שמעתי שבגלל זה זק"א טורחים מאוד למצוא כל פיסת גופה, כיון שאם אדם לא נקבר לא יזכה לקום בתחיית המתים (וצ"ע משאול ועוד מס' תמיהות).
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15480
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 21 דצמבר 2018, 03:18

באמת רציתי להוסיף ושכחתי, שהיה אפשר לחלק בין שריפה ובין קבורה שנשאר עצם בשם נסכוי וממנה קם האדם לתחיית המתים. בשונה משריפה שאל נשאר זכר. ומטעם זה אסור בשריפה מטעם 'פגיעה באמונת תחיית המתים'.

אבל לדעתי זה אינו, שכן גם אדם שמת מיתה משונה למשל התפוצץ בחלל.. או נטבע בים שלא נשאר ממנו זכר, אין סיבה שלא יקום בתחיית המתים בגלל שגופו כלה לגמרי. ואם כן חוזרת שוב מה שהערנו על ההבדל בין שריפה לקבורה [בנוגע לטעם של 'פגיעה באמונת תחיית המתים']. וגם מה שכתב יאיר שהנימוק שמחפשים פיסה כל דהו בשביל תחייה"מ, נדחה.

ובאמת הסיבה שמחפשים ממה שזכור לי בערך, היא מטעם שהנפש יש לה מקום לשרות וכדומה, אבל אין לזה קשר אם יקום בתחיית המתים או לא.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 21 דצמבר 2018, 04:54

כך שמעתי מרב גדול אך איני יודע מקורו.
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15480
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי 1010 » 21 דצמבר 2018, 11:03

וכן כל הקדושים והטהורים שנשרפו במשרפות הגרמנים ימ"ש, לבטח יקומו לתחיית המתים.

נ.ב. לענ"ד טעם ה' וטעם ו' הא בהא תליא, כי החילול ה' הוא בגלל שמראה שאין לו אמונה ח"ו בתחיית המתים.
סמל אישי של המשתמש
1010
 
הודעות: 6093
הצטרף: 26 אפריל 2015, 18:10
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי גידי » 25 דצמבר 2018, 05:13

יאיר כתב:שמעתי שבגלל זה זק"א טורחים מאוד למצוא כל פיסת גופה, כיון שאם אדם לא נקבר לא יזכה לקום בתחיית המתים (וצ"ע משאול ועוד מס' תמיהות).

רבי חייא בן תרדיון לא יקום לתחיית המתים??
גידי
 
הודעות: 259
הצטרף: 10 נובמבר 2018, 20:40
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי סבא קשישא » 26 דצמבר 2018, 03:11

גידי כתב:
יאיר כתב:שמעתי שבגלל זה זק"א טורחים מאוד למצוא כל פיסת גופה, כיון שאם אדם לא נקבר לא יזכה לקום בתחיית המתים (וצ"ע משאול ועוד מס' תמיהות).

רבי חייא בן תרדיון לא יקום לתחיית המתים??

* רבי חנינא
אנא עבדא דקודשא בריך הוא
סמל אישי של המשתמש
סבא קשישא
 
הודעות: 7283
הצטרף: 21 מרץ 2016, 14:54
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: שריפת גופות!

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 02 ינואר 2019, 23:43

1010 כתב:
נ.ב. לענ"ד טעם ה' וטעם ו' הא בהא תליא, כי החילול ה' הוא בגלל שמראה שאין לו אמונה ח"ו בתחיית המתים.

הנקודה כאן לא בשורשי הטעמים, אם הינם שש או חמש, אלא באיסורים בכלל שהנ"ל עובר.
דרך אגב צריך לדעת מדוע הוא עובר בכל האיסורים הנ"ל אחרי שנפטר ובמתים חופשי. ומה שמקימים את דבריו הלא אין שלד"ע.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 2033
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־7 אורחים