הגיגיי

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:21

אשתדל לרכז באשכול זה הגיגים שונים המפלחים את מוחי, ככל שיתיר החשק, יותיר הזמן, ויניחו המשקעים.

וזאת למודעי, באם הרעיונות באושים בעיניהם, יתלו הדבר בי ובהנהגתי, ובאם דברים ראויים ונכבדים המה,
ישיתו ליבם אל הנאמר "כי השם יתן חכמה מפיו דעת ותבונה", ואם יאתה התהילה - לו בלבד.

ואפשר הדבר שנשמעו הדברים באוזניי למחצה שליש ורביע אי מזה ואי משם, וקניתים בייאוש ושינו השם או המעשה ונשכח מזכרוני.

והשתא דאתינן להכי, יש לפרש בתפילת רבי נחוניה בן הקנה המסתיימת לפי הנהוג בפסוק הנ"ל,
שאין זה הסבר למה מבקשים ממנו שלא לטעות, אלא ללמדנו מדוע אין לבנאדם לשמוח בתקלת חבריו ולהיפך,
זאת משום שהחכמה לאלוקים היא, ואם כן מיותר הדבר לשמוח לאידם של אחרים ולהיפך.. שהרי בין כה וכה החכמה שייכת רק לו ית'.

בהצלחה

(גם לעצמי)
תשוש
 
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:23

מסכת יומא דף מב. מבואר לדעת שמואל לעניין שחיטת פרה שכשרה בזר, ומה שנאמר בתורה שאלעזר שחט הפירוש הוא
שזר שוחט ואלעזר רואה.

יש לרמוז שהשם 'אלעזר' = ע'(עין) אל זר
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:29

יומא מג. הגמרא מביאה את הפסוק 'ולקח אזוב וטבל במים איש טהור'.

אז'וב ו'טבל ב'מים = ר"ת אזוב.

וי"ל שבזה עצמו מרומז הטבילה של קצה [מילת] האזוב במים...
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:41

יל"ע מדוע בליל ר"ה מתפללים 'שירבו זכויותנו כרימון', והלא נאמר שרשעים מלאים מצוות כרימון, א"כ מאי רבותא להתפלל על זה.

אולי יש ליישב על פי הנאמר במסכת כלים פרק י"ז שכל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים, דהיינו שכלי שניקב כמוציא רימון - טהור.

אם כן רואים שמשתמשים במונח 'רימון' כדי לתאר משהו גדול, וע"כ רשעים מלאים מצוות כרימון דייקא,
דהיינו שהם אוהבים מצוות גדולות וחשובות שיש בהם תועלת וכו' משא"כ מצוות שקטות וקטנות.

אבל בתפילת ר"ה מתפללים כפשוטו על המצוות הקטנות..
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 16 דצמבר 2013, 00:50

תשוש כתב:יל"ע מדוע בליל ר"ה מתפללים 'שירבו זכויותנו כרימון', והלא נאמר שרשעים מלאים מצוות כרימון, א"כ מאי רבותא להתפלל על זה.

אולי יש ליישב על פי הנאמר במסכת כלים פרק י"ז שכל כלי בעלי בתים שיעורן כרימונים, דהיינו שכלי שניקב כמוציא רימון - טהור.

אם כן רואים שמשתמשים במונח 'רימון' כדי לתאר משהו גדול, וע"כ רשעים מלאים מצוות כרימון דייקא,
דהיינו שהם אוהבים מצוות גדולות וחשובות שיש בהם תועלת וכו' משא"כ מצוות שקטות וקטנות.

אבל בתפילת ר"ה מתפללים כפשוטו על המצוות הקטנות..


יפה.
ועיין עוד כאן:
http://www.otzar.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=11280
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:53

תודה, ושירבו זכויותיך כרימון!
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 00:58

ויועיל לזיכרון: הלכות תחומין מתחילים בשו"ע או"ח סימן ת"ח.....
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 16 דצמבר 2013, 01:01

שמעתי שבעל הטורים (הידוע בפירושו לתורה בעיקר עפ"י גמטריות) סידר כל סימן וסימן בד' טורים אפ"י רמז, אם בגמטריה או בענין אחר בהתאמה של אותו הסימן לנושא הסימן (וכדוגמא שהבאת).
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 01:11

רשום לי ברשימות ישנות כמה דוגמאות, הנה כמה:


סימן רי"א - דיני קדימה בברכות

רי"א זה ר"ת רבי יהודה אומר, שכך לשון המשנה בברכות
לגבי מחלוקת ר' יהודה וחכמים לעניין קדימת שבעת המינים וחביב.

**

סימן ר"ב הלכות ברכות

מי שלא למד והסתפק איך לברך, לא אומרים לו ספק ברכות להקל,
ויאכל לפי מה שיודע לברך.

אלא צריך ללמוד קודם "עשה לך רב", ורק אח"כ אם בכ"ז לא יודע,
אמרינן ספק ברכות להקל.

***

סימן רכ"ב על ברכות שהחיינו דיין האמת הטוב והמטיב.

כתוב "צלח ורכב על דבר אמת",
ואחד ההלכות בסימן שצריך לברך דיין האמת בנפש חפצה כאילו זה טובה,
כלומר להפוך את האמת לסוג של הצלחה וסימנך רכב כנ"ל

**
סימן ה' כוונת הברכות.

ה' זה סימון שם השם, ואכן שם נלמד לכוון בשם השם היה הווה ויהיה וכו'.

*****

סימן קס"ח - על איזה מן פת מברכין.

בסימן זה דנים שיש להקדים שלם לחתוך ועוד כל מיני קדימות.

אז ממילא י"ל קס"ח = ק'דימת ס'וגים ח'שובים

*****

(על דרך ההלצה)

סימן שי"ח הלכות מבשל...

וסימנך כי גז חי"ש...

*********

סימן ש"מ - הלכות כתיבה ועוד

הכותב ש"מ משמואל חייב..

********

סימן ער"ב - מבואר שם שיעור התערובת של מזיגת יין במים

****

סימן תצ"א - הלכות הבדלה במוצאי יום טוב...

רמז: תצא [החג, ונעשה הבדלה]
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 16 דצמבר 2013, 02:01

ע"פ הנאמר במדרש שכל עוד אחד מהשבטים היה בחיים לא החל השיעבוד, א"כ השיעבוד החל מפטירת לוי שהיה האחרון שנפטר בשנת ב' של"א (ויעויין סדר הדורות)

רמז לכך יש לומר: שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו וגו'
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 16 דצמבר 2013, 03:01

בקיצוש"ע הלכות בריאות סימן לב
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי דוד בן ישי » 16 דצמבר 2013, 11:03

סימן תקפ"ו דיני שופר של ר"ה.
שופר בגי' תקפ"ו.
מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר
סמל אישי של המשתמש
דוד בן ישי
 
הודעות: 359
הצטרף: 12 ספטמבר 2013, 10:32
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי רואה הנולד » 16 דצמבר 2013, 12:31

ווארט חמוד: למה למי שיש ידיים טובות אומרים שיש לו ידי זהב לעומת זאת למי שיש ראש טוב אומרים שיש לו ראש ברזל?
כי מי שיש לו ידיים טובות גם אם הוא לא השתמש בהם 20 שנה זה עדיין זהב הם נשארות טובות לעומת זאת מי שיש לו ראש טוב והוא לו משתמש בו אם הזמן זה מחליד ולכן למי שיש ראש טוב אומרים ברזל
קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים
רואה הנולד
 
הודעות: 547
הצטרף: 22 נובמבר 2013, 12:28
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי תשוש » 18 דצמבר 2013, 00:57

המילה 'חול' מכסה את המילה 'דם' - כששניהם עולים בגימ' 44...

מכאן רמז למצוות כיסוי הדם..
תשוש
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 79
הצטרף: 02 יולי 2013, 17:30
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 31 אוקטובר 2018, 23:32

תשוש כתב:רשום לי ברשימות ישנות כמה דוגמאות, הנה כמה:

סימן רי"א - דיני קדימה בברכות
רי"א זה ר"ת רבי יהודה אומר, שכך לשון המשנה בברכות
לגבי מחלוקת ר' יהודה וחכמים לעניין קדימת שבעת המינים וחביב.
**
סימן ר"ב הלכות ברכות
מי שלא למד והסתפק איך לברך, לא אומרים לו ספק ברכות להקל,
ויאכל לפי מה שיודע לברך.
אלא צריך ללמוד קודם "עשה לך רב", ורק אח"כ אם בכ"ז לא יודע,
אמרינן ספק ברכות להקל.
***
סימן רכ"ב על ברכות שהחיינו דיין האמת הטוב והמטיב.
כתוב "צלח ורכב על דבר אמת",
ואחד ההלכות בסימן שצריך לברך דיין האמת בנפש חפצה כאילו זה טובה,
כלומר להפוך את האמת לסוג של הצלחה וסימנך רכב כנ"ל
**
סימן ה' כוונת הברכות.
ה' זה סימון שם השם, ואכן שם נלמד לכוון בשם השם היה הווה ויהיה וכו'.
*****
סימן קס"ח - על איזה מן פת מברכין.
בסימן זה דנים שיש להקדים שלם לחתוך ועוד כל מיני קדימות.
אז ממילא י"ל קס"ח = ק'דימת ס'וגים ח'שובים
*****
(על דרך ההלצה)
סימן שי"ח הלכות מבשל...
וסימנך כי גז חי"ש...
*********
סימן ש"מ - הלכות כתיבה ועוד
הכותב ש"מ משמואל חייב..
********
סימן ער"ב - מבואר שם שיעור התערובת של מזיגת יין במים
****
סימן תצ"א - הלכות הבדלה במוצאי יום טוב...
רמז: תצא [החג, ונעשה הבדלה]

היעב''ץ חיבר ספר שלם על סימנים בשולחן ערוך וחלקם נדפס בשלהי ספרו מור וקציעה.
לדוגמא:
סימן נ''ח - נץ חמה
סימן א' - שיויתי ה' - אחד יחיד ומיוחד
סימן ב - בגדים
ג - גללים (בית הכסא)
ד - ידים ידו דברים הצריכים נטילה
ה- הכוונות
ו -אשר יצר ו אלוקי נשמה. הוא''ו באמצע.
ז - זכרון -לגבי אשר יצר אם הסיח דעתו.
ח' - ח חוטין של ציצית
ט - עד כה זה ציצית
כה - תפלין - כיס התפלין (כך מתחיל שם הסימן)
לב - להקפיד באותיות

גם האדר"ת חיבר קונטרס המוכנה מגילת סמנים. בהוצאת אהבת שלום.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2011
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: הגיגיי

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 31 אוקטובר 2018, 23:40

עוד סימן מוכר לזיכרון. הלכות דגים מקומם בשולחן ערוך בסימן פ"ג. ראשי תיבות של גפילטע פיש.
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2011
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־34 אורחים

cron