האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יאיר

האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי יואל » 29 דצמבר 2013, 18:23

כידוע מקפידים לא להזמין אלא להודיע שיש ברית, מה הטעם?
יואל
 
הודעות: 147
הצטרף: 19 דצמבר 2013, 20:09
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי שימקע » 29 דצמבר 2013, 18:30

יש בזה כמה ענינים, אחד שלא מסרבים למצוה, וגם כתוב בהלכה (לא יודע איפה) שמי לא הולך לסעודת מצוה שיושבים שמה אנשים הגונים הרי זה מנודה לכן לא מזמינים..
סמל אישי של המשתמש
שימקע
 
הודעות: 262
הצטרף: 26 יולי 2013, 15:13
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי יואל » 29 דצמבר 2013, 18:33

וחתונה זה לא סעודת מצווה?
יואל
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 147
הצטרף: 19 דצמבר 2013, 20:09
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי אהרון אגוזי » 30 דצמבר 2013, 15:24

בכל הנושא הזה ישנה טעות מאוד מוזרה, מקור הענין הוא בגמרא בסוף פסחים, ושם כלל לא מדובר על ברית מילה אלא על פדיון הבן, מכל מקום אם האיסור קיים הוא קיים בכל סעודת מצוה, משום מה זה נתפס רק על בריתות.
אהרון אגוזי
 
הודעות: 57
הצטרף: 29 דצמבר 2013, 19:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי יעקב כהן » 30 דצמבר 2013, 16:55

אגוזי שם מדובר על סעודת מצווה עיין פסחים קיג סע"ב והתוספות במקום כתבו דהינו סעודת מילה וכו' ע"ש בקיד רע"א וברמ"א יו"ד סימן רסה ומ"מ יש הרבה טעמים למה לא חייב ללכת ועין באריכות בשו"ת יביע אומר ח"ד חיו"ד סימן יט ואכמ"ל
יעקב כהן
 
הודעות: 965
הצטרף: 07 אפריל 2013, 12:22
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי אהרון אגוזי » 30 דצמבר 2013, 17:06

אם כבודו כזה תלמיד חכם גדול, בטח ראה שהתוס' שם מביא גם מילה וגם חתונה!
אז דברי קיימים ועומדים!

ואם במראי מקומות עסקינן, ראה בנטעי גבריאל הלכות בר מצוה פרק טו אות יז, ראה גם בקובץ "בית הלל" קובץ כו עמוד קנו, ואם חפץ הנך יכול הנך לעיין אף בספר כרמי יהודא תשובה מט, ובקונטרס תא שמע [ח] שאלה קלג.
ולהלכה הביא בקונטרס אור לארבעה עשר [הגאון ר"מ גרוס שליט"א] שגם בבר מצוה עדיף לא להזמין.
וכן הביא בספר "פארו עלי" פרק ג אות יד.
ועוד היד נטויה, יעויין שם.
אהרון אגוזי
 
הודעות: 57
הצטרף: 29 דצמבר 2013, 19:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי יואל » 30 דצמבר 2013, 18:00

הרה"ג אגוזי, קבל ח"ח. הפתעת
יואל
 
{ AUTHOR_TOPIC }
הודעות: 147
הצטרף: 19 דצמבר 2013, 20:09
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי אהרון אגוזי » 30 דצמבר 2013, 21:19

תודה לרב יואל, אם כי את המילה "הפתעת" לא קיבלתי.
ומשום שאני כותב כאן רק יומיים, ודו"ק.
אהרון אגוזי
 
הודעות: 57
הצטרף: 29 דצמבר 2013, 19:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 30 דצמבר 2013, 23:48

בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 15472
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי משולש » 31 דצמבר 2013, 16:42

רמ"א "כל מי שאינו אוכל בסעודת ברית מילה הוי כמנודה לשמים".
וכתב "סוד ה' " דף יב. "וראיתי רבותי גאוני עולם שהיו מוחים בשמשים הסובבים בתי בני ישראל ומודיעים שהם מוזמנים לסעודת ברית מילה כנהוג, שלא להזמינם, באמרם אולי לא ילכו לסעוד שמה מטעמים הנתהווים ויהיו ח"ו בכלל נידוי".
סמל אישי של המשתמש
משולש
 
הודעות: 13855
הצטרף: 07 נובמבר 2012, 22:24
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: האם להזמין לברית או להודיע שיש ברית

הודעה שלא נקראהעל ידי חזקי » 04 נובמבר 2018, 22:19

מדוע מקפידים לא להזמין מפורשות לסעודת ברית מילה?

נהוג להקפיד שלא להזמין מפורשות לסעודת ברית מילה, משום שהמוזמן לברית מילה חייב להגיע. לכן נוהגים 'להודיע' על הברית, ולא להזמין. ומקור הדבר ברמ"א (יו"ד סי' רס"ה סי"ב, מהגמרא בפסחים קיג: ותוס' שם קיד. ד"ה ואין) שכל מי שאינו אוכל בסעודת ברית מילה הוא כמנודה לשמים. ומטעם זה, כתב רבי צדוק הכהן מלובלין (ספר הזכרונות), שיש להיזהר מלהזמין אדם שיודע שלא יבוא, כדי שלא להכשילו. והגר"ח נאה (הובא בקובץ אהלי שם שנה ג' גיליון ב) כתב שלא מועיל אם המוזמן מתנצל בפני בעל הסעודה שאינו יכול לבוא והוא מוותר לו על הזמנתו.

האם הזמנה בלוח המודעות מחייבת להגיע לברית?
יש שכתבו שהזמנה מטעמי דרך ארץ אינה מחייבת, משום שבעל הברית מוכרח להזמין הרבה אנשים ואינו מקפיד באמת שיבואו, שלא זימנם אלא לשם כבוד (יפה ללב, אורחות יושר לר"י מולכו). ונשאל מרן הגר"ח קנייבסקי (קונטרס שאלות מצויות) מה הדין באדם שתלה בלוח המודעות הזמנה לברית מילה, בלשון 'הריני מזמין'. והשיב, שמסתבר שאין זו כהזמנה אישית, אלא שמודיע שהוא שמח בכל מי שיבוא לסעודה ולא חל בזה חיוב.

האם אברך כולל שהוזמן לברית חייב להגיע?
מוזמן לברית, שיתבטל בעקבות כך מתפילה בציבור, אינו מחויב להגיע (מהרש"ם). וכן אם עוסק בתורה אינו צריך, שהעוסק בתורה פטור ממצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים. וכן אם עוסק בעשיית איזו מצוה רשאי להימנע (רבי צדוק הכהן מלובלין ב'ספר הזכרונות'). וכן הביא ה'שבט הלוי' (ח"ח ריז אות ב') שמי שתורתו אומנותו ממש, או שיתבטל מתפילה בציבור, או מי שעוסק במלאכה לפרנס בני ביתו – אין עליו חיוב.

האם החובה היא להגיע למעמד הברית, או רק לסעודה?
יש שכתבו שכל הקפידא היא רק על הסעודה, ולא על מעמד הברית (ישמח משה, הגר"ח נאה, שו"ת ארץ צבי ועוד). ומטעם זה כתב בשו"ת משנה הלכות, שבזמננו שלא מזמינים ל'סעודה' אלא לברית, אזי כל מי שלא מזמינים אותו במפורש לסעודה, אין לו חיוב להגיע.

האם המוזמן לברית חייב לאכול בסעודה? וכמה?
הגר"ח נאה מסתפק האם המוזמן לסעודת הברית יוצא ידי חובה בטעימה. ובספר 'כורת הברית' כתב שדי בטעימה פחות מכזית. אמנם הגר"ד פרנקל (בספר הזכרון 'זכור לדוד') סיפר, שהחזו"א לא היה טועם בעצמו מאומה כשהיה סנדק, אבל היה יושב וממתין מעט עד שהאנשים התחילו לאכול מהכיבוד. והגר"ח קניבסקי סיפר שכשנשאל החזון איש מדוע אינו טועם, השיב שמלשון הרמ"א משמע שהקפידא היא שיהיה 'מיסב עמהם' לסעודת הברית, ולא לאכול עמהם. ודרכו של הסטייפלער היתה לשתות סודה, וכשלא היה שתה מים מהברז (אורחות רבנו).

(מתוך 'המבשר תורני' בהעלותך תשע"ח)
תאמין גם במה שליבך מסרב להאמין. שלטון השכל!
חזקי
 
הודעות: 2011
הצטרף: 28 אוקטובר 2018, 00:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־45 אורחים