היחס לדברי האוטיסטים

פורום בני תורה. חידושי תורה. פסקי הלכה. הנהגות של חכמי הדורות. מוסר וחסידות.

מנהל: יהודה גרינבויים

היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי לינקזעצער » 13 מרץ 2014, 16:56

בעקבות האשכול הזה

viewtopic.php?f=1&t=4979

האם צריך להתייחס לפרסומים של האוטיסטים, או שהכל שקר וכזב? יש התבטאויות של רבנים בענין?
לינקזעצער
 
הודעות: 232
הצטרף: 23 דצמבר 2013, 22:35
{ TOPIC_AUTHOR }
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 13 מרץ 2014, 17:54

הכל שקר וכזב.

בזמן האחרון אנשים יושבים וכותבים עלונים שלמים בשם אוטיסטים, כשהכל הם כותבים בעצמם (ופשוט רואים את זה בחוש, בשפה המדוברת, בתיאורים פלסטיים של לבושי נשים וכו'). לדעתי מדובר בתעמולה פשוטה נגד פאה, כאשר בין כל הקשקושים וההמצאות שלהם הם מכניסים גם דברים נגד לבישת פאה. וכאשר זה בא בצורת "מסר משמים", כנראה זה משכנע יותר מציטוטים של רב פלוני או אלמוני שמתיר.

קשה לי להאמין שבאמת מישהו חושב שקיים אוטיסט כלשהו שכתב את המסרים בשנים האחרונות. הסיפור הזה הפסיק מזמן, מהרגע ש"גליה" הפסיקה, וידוע שמדובר באנשים (או איש אחד) שיושבים וממציאים את כל השטויות האלה בשם האוטיסטים, כעוד דרך לשכנע אנשים תמימים.

וגם אם היו הדברים נכונים, כבר כתב מרן הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן ח"ב, "בעלי תורה היודעים ללמוד ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ויודעים מקורות הדברים, ומי ומי המתירין, בודאי לא יחזרו בהם. ואפי' משיח צדקנו לא בא לא לרחק ולא לקרב, ולא בשמים היא, אלא הוא בעצמו יפסוק בספיקא דרבנן להקל, ובפרט דסברת המתירין ברורה. וגם המחמירים עצמם מודים בזמנינו שנתפשט המנהג להקל, ואין בזה לא דת יהודית ולא מצות עשה ולא משום מנהג וכמו שנתבאר לעיל. ובש"ס (מנחות לד.), אם יבוא אליהו ויאמר שאין חולצין בסנדל אין שומעין לו, שכבר נהגו העם בסנדל, עיין מהרי"ק".

ומכאן נלמד שאין לחשוש לדברי כמה מהאוטיסטים, שמפרסמים בשמם בספר הנקרא "דניאל" שאסור לנשים ללבוש פאה, ומפרסמים זאת גם בעלונים. כי גם לדעת המצדדים בדברי המוסר שלהם ואומרים כי דבריהם ירדו מן השמים וניתנה נבואה לשוטים, הרי כל זה הוא רק לגבי דברי מוסר, אבל בדברים הנוגעים להלכה, אין לנו אלא דברי הפוסקים, ולא בשמים היא. וראה בספר דניאל הנ"ל (חלק א' עמ' נ"ו ועמ' נ"ז), שכתבו שם בשם האוטיסטים שאסור לבתולות ללכת עם שיער שאינו אסוף, ונשים נשואות חייבות ללכת דוקא במטפחת ואסורות ללבוש כובע. ודברים אלו מנוגדים גם לדעת רוב הפוסקים האוסרים פאה, האם נניח את כל הפוסקים ונפסוק כדעת האוטיסטים?

וראה בספר "דרך שיחה" להגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א (שהוא שאלות ותשובות שנשאלו ע"י תלמידו, הרב אליהו מן שליט"א), שכתב וזה לשונו: "שאלה. יש מי שמצא עצה איך ליצור תקשורת עם האוטיסטים, והם מדברים כל מיני דברים, האם יש בזה ממש. תשובה: "שטותים והבלים!". בהזדמנות אחרת ביקשתי התייחסות מהרב שליט"א על מה שמדברים עם האוטיסטים, ומדברים כל מיני דברים, וביטל זאת מאוד, ואמר "הם מדברים מה ששומעים מהבית". שאלה: יש דברים שמעולם לא דברו מהם בבית, והם כן מדברים עליהם... תשובה: "אין בזה ממש!" ולא רצה הרב לשמוע מה שרציתי לומר לו, מה שדיברו על ענין מסויים..." עד כאן לשונו.

והצדיק מוהרא"ש כתב על כך דברים חריפים, במכתב מיום כ"ג שבט תשע"ב:

"בענין שפירסמו בשנים האחרונות שיש ילדים אוטיסטים וכו', שהם מגלים נסתרות וכו', והם יכולים לתקשר עם העולמות העליונים וכו', זה הכל דמיון אחד גדול, ועובדים על בני אדם, וסתם מבלבלים את דעת בני אדם, ומפחידים אותם בפחדים של הבל הבלים וכו' וכו', לנו יש את השולחן ערוך, ויהודי נקרא רק מי שמתנהג על פי הלכה, וכל אלו השטויות שנתפרסם לאחרונה, נכנס בעניני עונן ומנחש שמובא בטור ושולחן ערוך (יורה דעה סימן קע"ח וקע"ט) שהוא מעשה הגויים, עיין שם, ולכן שומר נפשו ירחק מזה".

ובפרט שהאוטיסטים במשך שנים רבות כתבו דברי טעם (עיין בספר "ונפשי יודעת מאוד", "גליה", וכו'), ודברו בשפה יפה, ומעולם "הציבור החרדי" לא היווה מטרה בשבילם, ודבריהם היו באופן כללי על הציבור היהודי, שצריך להתחזק בתורה ובמצוות, ותיארו בשפה יפה את העולם שיהיה בקרוב כשיגיע משיח.

ופתאום, בתקופה האחרונה (מאז הופיע "דניאל" ושות'), החלו כל המסרים להיות מופנים לציבור החרדי, ורבים מהם מדברים לפתע על "צניעות" ועל "פאה" (כאשר האוטיסטית גליה לא הזכירה זאת בכל מאות התיקשורים שהיו עמה), וכולם הפכו מלאים קללות ואיומים ותיאורים מחרידים על מה שיתרחש בתקופה הקרובה רח"ל, ופתיחת פה לשטן, והדבר ברור שאין זה אוטיסטים אלא אנשים אחרים כותבים בשמם את ה"מסרים", וד"ל.

בזמנו, כאשר התפרסם עניין ההתקשרות עם פגועי המוח, היו מגדולי הדור שלא אבו לקבל את הדברים, מביניהם ידוע במיוחד הגרש"ז אוירבך שפירסם דעתו בגלוי כנגד כל העניין.

מבין התומכים בהתקשרות למעשה היה אחד בלבד שהיה בדרגה של בר פלוגתא עם הגרש"ז והוא מו"ר הגאון המקובל רבינו ישראל אליהו ויינטרויב זצוק"ל. הוא אכן דיבר מזה בתחילה ועודד את העיסוק בענין, אבל לאחר זמן התבטא שברי לו שמכיוון שמוכרח הוא לעבור דרך אדם נוסף שאינו יכול להיות נקי, אין לסמוך על זה כלום.

ולאחר זמן נוסף כתב מכתב (מודפס באגרות דעת עמ' ער''ה) וזה לשונו: "האוטיסטי הוא שוטה גמור לפי שורת ההלכה וכו' רק תת ההכרה עובדת ובה נמצאים פגמי חייו הקודמים, אדוק ואחוז בחבלי דמיונות של תוהו וכו' ועדיין דבוק לנפשו ולא נפרד הפגם ממנו, וכו', אבל עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, וכמו שסופו שקר כן חשוד על כל דבריו הקודמים, וכבר ראיתי שיכולים לשקר בהפלגה, ואתה סלק עצמך מדברי השוטים, ותדבק נפשך בתורת חיים בחכמת תלמודנו הקדוש שהיא רצונו יתברך שמו" עכ"ל.
Safra
 
הודעות: 65
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי רואה הנולד » 26 מאי 2014, 23:07

יש יהודי ת"ח שעבד פעם במכון לב שמו הרב יהודה סרבניק שליט"א והוא מאמין באמונה שלימה באוטיסטים והוא יהודי רציני ואני לא מאמין שהוא ממציא את זה מעצמו
קשה יש רק בלחם, וגם אותו אוכלים
רואה הנולד
 
הודעות: 547
הצטרף: 22 נובמבר 2013, 12:28
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי שש משזר » 27 מאי 2014, 08:49

טענה מאוד מכרעת...
לי ידועים הרבה אנשים חכמים ונבונים וישרים אשר אינם מאמינים בזה.

אגב, אם במאמינים עסקינן, שמעתי - ואיני זוכר את המקור - שמרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א אוחז מזה. אדרבה, אשמח אם מישהו יעדכן אותי בזה.
סמל אישי של המשתמש
שש משזר
 
הודעות: 4823
הצטרף: 15 ינואר 2014, 04:21
מיקום: ארה"ב
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי מאור ושמש » 05 ספטמבר 2014, 17:31

לאמיר זאגן אזוי:

האם זה נכון או לא:
ע"פ סברתי אלו דברים שבין פטפוטים של הבל של השוטים במקרה הטוב
והמצאות מגוונות של האינטרסנטיים בעניין במקרה הרע...

אך אם אפי' אדם אחד מתחזק מזה אז מה רע?...
סמל אישי של המשתמש
מאור ושמש
 
הודעות: 423
הצטרף: 21 אוגוסט 2014, 05:19
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Volvi » 23 מאי 2016, 13:49

לאחרונה האוטיסטים עסוקים סביב הכוכב ניבירו או planet x שלדבריהם יחריב 2/3 מכדור הארץ, אז כל דבריהם מצוצים מהאצבע ואנשים אינטרסנטיים מפיצים שטויות כאילו בשמם?
Volvi
 
הודעות: 5
הצטרף: 23 מאי 2016, 13:20
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Volvi » 23 מאי 2016, 13:50

אגב, אני באופן אישי ראיתי אצל האוטיסטים דברים מבהילים פלאי פלאות!
Volvi
 
הודעות: 5
הצטרף: 23 מאי 2016, 13:20
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 23 מאי 2016, 17:20

Volvi כתב:לאחרונה האוטיסטים עסוקים סביב הכוכב ניבירו או planet x שלדבריהם יחריב 2/3 מכדור הארץ, אז כל דבריהם מצוצים מהאצבע ואנשים אינטרסנטיים מפיצים שטויות כאילו בשמם?

viewtopic.php?f=1&t=9827

viewtopic.php?p=257216#p257216
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 11797
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Volvi » 25 מאי 2016, 14:51

האם יובל עובדיה הוא חלק מהאינטרסנטיים השקרנים שמנסים להוליך את הציבור שולל בדמיונות שלא היו ולא נבראו?
ucp.php?mode=login

וכמוהו דניאל עשור?
https://m.youtube.com/watch?v=zWfj1X9W3TA

וכמוהו גם הוא?
https://m.youtube.com/watch?v=5hWTxOmI9f4

וכמוהו גם הרב רבי אמנון יצחק?
https://m.youtube.com/watch?v=TQVhNWpsi7s

וגם זה שקר וכזב?
https://m.youtube.com/watch?v=qWDmXGyrz4U

אני פשוט מבולבל ומחפש לדעת היכן האמת טמונה והאם אין כל הסיפור עם הכוכב ניבירו או planet x שקר וכזב אודה מאד למי שיוכל להחכים אותי בזאת
Volvi
 
הודעות: 5
הצטרף: 23 מאי 2016, 13:20
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 26 מאי 2016, 01:03

Volvi כתב:האם יובל עובדיה הוא חלק מהאינטרסנטיים השקרנים שמנסים להוליך את הציבור שולל בדמיונות שלא היו ולא נבראו?
ucp.php?mode=login

מה כוונתך בלינק זה?
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 11797
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 28 מאי 2016, 22:43

רואה הנולד כתב:יש יהודי ת"ח שעבד פעם במכון לב שמו הרב יהודה סרברניק שליט"א והוא מאמין באמונה שלימה באוטיסטים והוא יהודי רציני ואני לא מאמין שהוא ממציא את זה מעצמו


בוודאי, גם אני מאמין באמונה שלימה באוטיסטים.

הספר "גליה" נשמע מאוד אמיתי וכנה, ניכרים הדברים שירדו מן השמים. למרות התנגדותם של גדולי הדור הנ"ל להתייחסות הרצינית לדברי האוטיסטים, קצת מוסר לא הזיק לאף אחד. אפשר לקרוא ולהתחזק, גם בלי להתייחס לדברים כתורה משמים.

אולם... גורמים בעייתיים למדו לנצל את האמונה התמימה של הציבור בדברי "האוטיסטים". ישב מישהו והמציא כמה אוטיסטים (או שהם קיימים במציאות, ורק המציא בשמם. זה לא משנה), אחד קרא לו דניאל, השני בנימין, וכך בנה לו "פרלמנט" של אוטיסטים, והוא כותב כל מה שיעלה בדעתו, בשמם של אותם "אוטיסטים", הכל שטויות והבלים.

כשקוראים את הדברים שהוא ממציא, רואים בחוש שלא מדובר בדברים "משמים". המונולוגים נראים הזויים לגמרי, ובנויים ממש כמו כתבה עיתונאית.
Safra
 
הודעות: 65
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי Safra » 28 מאי 2016, 22:53

Volvi כתב:לאחרונה האוטיסטים עסוקים סביב הכוכב ניבירו או planet x שלדבריהם יחריב 2/3 מכדור הארץ, אז כל דבריהם מצוצים מהאצבע ואנשים אינטרסנטיים מפיצים שטויות כאילו בשמם?


זה ברור שלא מדובר באוטיסטים כלל, אלא באנשים הזויים שממציאים בשמם, ונהנים מהאמון שהציבור רוחש לכל עלון שנושא את הכותרת "תיקשור עם אוטיסטים". ראה הודעתי הקודמת.

הרי ברור שאף אחד לא יכול להכחיש או לאשר את קיום התיקשור המצויין בעלון, וזאת ההזדמנות להעמיס עליו את כל מה שהנייר סובל...

הכוכב ניבירו הוא עוד המצאה שטותית שאין כדוגמתה, שסיבכה את ממציא האוטיסטים. מדובר בכובב דמיוני שלא היה ולא נברא, שלכאורה מאיים על כדור הארץ, וכל הממשלות מודעות לכך ומסתירות את המידע מבני האדם הפשוטים כדי שלא ירוצו להתחבא בבונקרים...

מיותר לומר שהנבואה הזאת רצה כבר הרבה זמן, ובכל פעם נקבע תאריך אחר שמתבדה מחדש בקול שמחה וששון.

משולש כתב:דרך אגב גם בשנת 2003 היה תכנון של סוף העולם. וכשלא צלח זה הועבר לשנת 2012. ככל הנראה משם זה הועבר ל 2016, אבל הזכרון שלנו קצר מידי, ואפשר למכור לפתאים האלו כל תות ולוקש.


מה שיפה בכל הדבר הזה הוא שכוכב הלכת הדמיוני הזה גורם לאנשים להתחיל סוף סוף להבין מה מתחבא מאחורי העלונים המספרים לנו על תיקשורים עם אוטיסטים, וכמה קשקושים ודמיונות יש בהם.
Safra
 
הודעות: 65
הצטרף: 16 דצמבר 2013, 01:35
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי סבא קשישא » 18 אוגוסט 2016, 11:34

אשכולות בפורום אוצה"ח -

http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 7%99%D7%9D
http://forum.otzar.org/forums/viewtopic ... 7%99%D7%9D

מצורף מאמר שהביאו באחד האשכולות הללו.

האוטיסטים והמציאות..docx).pdf
(99.01 KiB) הורד 77 פעמים
סמל אישי של המשתמש
סבא קשישא
 
הודעות: 10000
הצטרף: 10 מרץ 2016, 19:51
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי דוד העיתונאי » 12 מאי 2017, 14:52

Volvi כתב:האם יובל עובדיה הוא חלק מהאינטרסנטיים השקרנים שמנסים להוליך את הציבור שולל בדמיונות שלא היו ולא נבראו?
http://www.forum.ladaat.info/ucp.php?mode=login

וכמוהו דניאל עשור?
https://m.youtube.com/watch?v=zWfj1X9W3TA

וכמוהו גם הוא?
https://m.youtube.com/watch?v=5hWTxOmI9f4

וכמוהו גם הרב רבי אמנון יצחק?
https://m.youtube.com/watch?v=TQVhNWpsi7s

וגם זה שקר וכזב?
https://m.youtube.com/watch?v=qWDmXGyrz4U

אני פשוט מבולבל ומחפש לדעת היכן האמת טמונה והאם אין כל הסיפור עם הכוכב ניבירו או planet x שקר וכזב אודה מאד למי שיוכל להחכים אותי בזאת

העצה לא להיכנס לבלבולים היא לא לגשת כלל לדבר שיש בו פקפוקים, ולהאמין רק למה שבטוח ב-100 אחוז.
דוד העיתונאי
 
הודעות: 7
הצטרף: 12 מאי 2017, 13:56
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי משולם » 24 מאי 2017, 17:13

על אמונה כגון זה אפשר לומר, מה שידוע בשם הרה"ק מקאמארנא זיע"א.
שאלו את הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאמארנא האם כל הסיפורים שמספרים על הבעש"ט נכונים? וענה ברוב חכמתו, מי שמאמין הרי הוא 'פתי', ומי שאינו מאמין הרי הוא כופר!! אלא מאי? צריך להאמין שהיה בכוחו לעשות את כל המסופר עליו.
כמו כן לעניין אמונה בדברי האוטיסטים, צריך להאמין שיש בכח נשמתם לדעת נסתרות (כידוע יש להם נשמה גבוהה שבאו לתקן מגלגול קודם), אבל לא צריך להאמין שהכל אכן נכון ואמיתי.
לסיכום: מי שמאמין בדברי האוטיסטים 'פתי' :lol:: , ומי שלא מאמין 'יש לו בעיות באמונה' :oops: , צריך להאמין שיש בהם כח, אבל לא צריך להאמין שזה אמיתי מצד נשמתם!
משולם
 
הודעות: 1
הצטרף: 23 מאי 2017, 21:03
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי דוד העיתונאי » 24 מאי 2017, 19:23

משולם כתב:כמו כן לעניין אמונה בדברי האוטיסטים, צריך להאמין שיש בכח נשמתם לדעת נסתרות (כידוע יש להם נשמה גבוהה שבאו לתקן מגלגול קודם), אבל לא צריך להאמין שהכל אכן נכון ואמיתי.
, ומי שלא מאמין 'יש לו בעיות באמונה' :oops: , צריך להאמין שיש בהם כח, אבל לא צריך להאמין שזה אמיתי מצד נשמתם!

מדוע צריך להאמין בכוח נשמתם לדעת נסתרות, כי לך זה ידוע ?
בצדיקים צריך להאמין, כי כתוב בפרק שישי של פרקי אבות שהתורה נקנית ב'אמונת חכמים', ובפסוק ויאמינו בה' ובמשה עבדו, ויש עוד הרבה מקורות לזה.
אבל לא ידוע לי על שום מקור שמדבר על כח נשמתם של אוטיסטים.
דוד העיתונאי
 
הודעות: 7
הצטרף: 12 מאי 2017, 13:56
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי בחייכון וביומיכון » 11 יולי 2017, 01:38

האם יש רב אחד או גדול אחד בדור שמאמין לדברי האוטיסטים?
מדבר על רבנים מפורסמים, לא שמות שאף אחד לא מכיר.
סמל אישי של המשתמש
בחייכון וביומיכון
 
הודעות: 30
הצטרף: 11 יולי 2017, 00:31
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי פעם חשבתי » 11 יולי 2017, 22:13

נכון שמרן הגראי"ל תמך ברב סרבניק לפני הוצאת ספריו 2 החלקים בענין הזה. שכחתי את שמם.
הייתי עד לתמיכה שנתן לו.
גם הגה"צ רבי ישראל אליהו וינטרוב זצ"ל פרסם מכתב בעד ההתעוררות שעולה מהם.

אבל משם ועד אמונה עיוורת במה שאומרים בשם אוטיסטים הדרך רחוקה.
ראשית כי אכן יש זיופים וזה בכלל לא אוטיסטים.
שנית, גם מה שכן, אם המראיין - או המתקשר - באים עם תשובות בראש, זה יתכן שיצא בתיקשור, בגלל כוח רוחני של טלפטיה. וזה לא מסר שמימי.

רשימת המרצים ובעלי התשובה שלעיל שהובאה, טוב לה שלא תובא משתובא, חלקם לפחות שרלטנים.
חברים יקרים, פרשתי מניהול הפורום,
עזרו למנהלים שיחיו לשמור על אופי הפורום מכל משמר!
אנא בטובכם, לרענן מדי פעם את קריאת כללי הפורום - ולהתבטא בויכוחים בכבוד ובהוגנות...

viewtopic.php?f=1&t=2305
סמל אישי של המשתמש
פעם חשבתי
 
הודעות: 1813
הצטרף: 10 אפריל 2013, 18:47
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי יאיר » 11 יולי 2017, 22:53

אבל הרשימה דלעיל מתייחסת לכוכב ניבירו ולא לאוטיסטים
בבקשה להעלות רק סרטונים ראויים, כשרים וצנועים ב-100%.
הנתקל בסרטון בעייתי, בבקשה לדווח בפרטי או בסימון '!', יישר כח!
סמל אישי של המשתמש
יאיר
מנהל ראשי
 
הודעות: 11797
הצטרף: 18 אפריל 2013, 23:43
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב

Re: היחס לדברי האוטיסטים

הודעה שלא נקראהעל ידי מוטי בן שלום » 12 יולי 2017, 18:32

האמת היא שאכן *נמחק* שאינם יודעים מה הם מדברים, בפרט אלה שעוסקים ב"כוכב ניבירו" הדמיוני.

בקשר לאוטיסטים, כפי שכתב "פעם חשבתי", גם אם נניח שהאוטיסטים האמיתיים הם דוברי אמת לעיתים (כי הם אומרים מה שבתוך נשמתם, ואם הם שקרנים בגלגול הקודם, או נוטים לדעה מסויימת בגלגול הקודם, מסתבר שהם יביעו את דעתם האישית), הרי אפשר לקבוע בוודאות שכל פרסומי האוטיסטים היום (כגון דניאל, בנימין, וכל היתר) הם שקר וכזב, ישנו אדם אחד העומד מאחרי זה ומפרסם ככל העולה על רוחו.

לשם המחשה, גם אני הק' מוטי בן שלום יכול לפרסם כיום דף, ולכתוב עליו "תיקשור עם משה", ולהכניס בו את כל הדעות הכוזבות שיעלו בדעתי, והציבור כולו יאמין בוודאות (חוץ מאותו אחד שמשקר בשם האוטיסטים, הוא הרי יזהה שיש עוד מישהו שהתחיל לשקר כמוהו...)
מוטי בן שלום
 
הודעות: 36
הצטרף: 30 אוקטובר 2014, 15:51
{ THANKS }: { THANKS_TIME }
{ THANKED }: ב


חזור אל תורה ודעת

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־7 אורחים