עמוד 1 מתוך 1

טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 25 ינואר 2015, 20:28
על ידי יעקב ישראל
נשאלתי לגבי כלים חשמליים כמו טוסטר, מצנם, קומקום וכדומה, האם חייבים בטבילה.

והשבתי, לכתחילה יש להשתדל לטבול, או לתת לגוי במתנה ולהשאיל ממנו, או לתת לטכנאי לפרק הכל ולהחזיר בחזרה.

אך מי שמפחד לטבול ולא מוצא גוי ואינו רוצה לפרק את הכלי, יכול לסמוך על הפוסקים המקילים: מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול, שהתיר לכתחילה לא לטבול כלי המחובר לחשמל, והגר"ע יוסף שהתיר מעיקר הדין, ועוד.

יש שאינם יודעים שהגר"ע יוסף התיר מעיקר הדין לא להטביל כלים המחוברים לחשמל, אך בהליכות עולם חלק ז' עמ' רס"ו הביא הסוברים שאין צריך טבילה בגלל שהכלי עובד רק כשהוא מחובר לחשמל ונחשב מחובר לקרקע, והם הגרש"ז ועוד פוסקים מהדור הקודם, וצירף להם עוד כמה פוסקים הסוברים שכלים הקבועים במקומם (כמו מצנם וקומקום שעומדים במקומם ולא משמשים בשעת הסעודה) אינם צריכים טבילה כי אינם נקראים כלי סעודה. ולא דחה דעה זו, וסיים "וטוב להחמיר לטבול" ומשמע שמעיקר הדין התיר.

והסכים עמי מו"צ מפורסם וסיפר על עוד כמה שנקטו כך.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 17 פברואר 2015, 00:41
על ידי אברך כולל
יישר כח. חבר סיפר לי ששאל את הרב יצחק יוסף, ואמר שאכן אביו הגר"ע התיר מעיקר הדין את הכלים החשמליים, בלא צורך בטבילה. ואני כותב זאת כי ראיתי שהרב אברהם יוסף התכחש לכך.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 29 יוני 2015, 23:50
על ידי שמעון כהן
סברא זו שחיבור לחשמל מקרי חיבור לקרקע הובאה כבר בשו"ת חלקת יעקב (ברייש), ורוב הרבנים לא הסכימו לה, יעויין בשו"ת שבט הלוי ועוד, וגם הגרשז"א לא נהג כן להלכה. מה גם שאפילו אם נטען שהחיבור לחשמל עושהו חיבור לקרקע, עדיין לא נפטרנו מהמחלוקת הגדולה בכלי העשוי לחברה בקרקע אם מתבטלת מתורת כלי, יעויין בספר טבילת כלים להר"צ כהן.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 נובמבר 2015, 02:23
על ידי מלפפונאי.
הפחד הגדול שזה יהרס ויעשה קצר התבטל והתבדה. אפשר לטבול ולייבש היטב אחר כך ולא קורה שום נזק למערכת החשמלית.

מנסיון

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 נובמבר 2015, 08:41
על ידי יאיר
איך אתה מייבש? לי זה עשה קצר (אחרי שחיכיתי לפחות יום),

מנסיון

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 נובמבר 2015, 10:34
על ידי מלפפונאי.
עם פן, [לפתוח את המקום של חיבור החוטים ולייבשם שם]
או להניח בשמש פתוח
או לחכות 3 ימים.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 נובמבר 2015, 12:01
על ידי יאיר
תודה, הבעיה שאין לי פן.

(: אני אקנה פן, אטביל אותו ואייבש אותו עם הפן של השכן)...

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 דצמבר 2015, 13:31
על ידי שלום ושלום
מה דעתכם בשאלה העקרונית, כלי שאם יטבילוהו ייהרס, האם חייב בטבילה?
לכאורה לא כי זה בגדר אי אפשר, וכמו כלי של גוי

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 דצמבר 2015, 18:48
על ידי הלכה למעשה
שמעון כהן כתב:סברא זו שחיבור לחשמל מקרי חיבור לקרקע הובאה כבר בשו"ת חלקת יעקב (ברייש), ורוב הרבנים לא הסכימו לה, יעויין בשו"ת שבט הלוי ועוד, וגם הגרשז"א לא נהג כן להלכה. מה גם שאפילו אם נטען שהחיבור לחשמל עושהו חיבור לקרקע, עדיין לא נפטרנו מהמחלוקת הגדולה בכלי העשוי לחברה בקרקע אם מתבטלת מתורת כלי, יעויין בספר טבילת כלים להר"צ כהן.


יש כמה צדדים לא להקל כלי חשמלי כמו טוסטר לדוגמא. וכמו שפירט יעקב ישראל. או הרה"ג יעקב ישראל, אין לי מושג מיהו. אז לא מדובר כאן רק במחובר לקרקע אלא בכמה סניפים להקל.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 ינואר 2016, 18:23
על ידי שמח לעזור
מנסיון שלי בכמה כלים חשמליים אין שום בעיה להטבילם ואח"כ ליבשם טוב
והכל בא על מקומו בשלום.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 21 ינואר 2016, 10:49
על ידי בא ללמד ונמצא למד
גם אנוכי מצטרף לבעלי הנסיון בטבילה וייבוש של כמה וכמה כלים,
ואין בזה כל חשש...

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 21 ינואר 2016, 11:42
על ידי thv
חבל להקל במקום שיש מחמירים בדבר שמקורו מדאורייתא, ואין בו שום נזק כעדות רבים וטובים

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 06 מרץ 2016, 00:05
על ידי מלפפונאי.
יש מקור מדאורייתא לגיעולי נכרים שלא השתמשו בהם רק ייצרו אותם?

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 20 אפריל 2016, 00:42
על ידי טוב להודות
מלפפונאי. כתב:יש מקור מדאורייתא לגיעולי נכרים שלא השתמשו בהם רק ייצרו אותם?


''אך במי נדה יתחטא''. ועיין ע"ז ע"ה:

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 07 אוקטובר 2018, 16:13
על ידי באמונתו יחיה
מד חום חשמלי למדידת טמפרטורת מאכלים חייב בטבילה?

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 04 נובמבר 2018, 23:00
על ידי חזקי
באמונתו יחיה כתב:מד חום חשמלי למדידת טמפרטורת מאכלים חייב בטבילה?

הלא הוא בא במגע ישיר עם המזון בלי צורך בהכנה נוספת. וחלוק מסכין שחיטה או חצובות שכתבו רוב הפוסקים שאין חייב בטבילה משום שאינם באים במגע עם האוכל, או משום שהשימוש בהם הוא שלב מוקדם לאכילה עצמה. מה שאין כן במד חום חשמלי שדרך השתמשותו היא בשלב הסופי והמוגמר של המזון, וכן הוא בא במגע ישיר עם האוכל, אין סיבה שלא לחייבו בטבילה. וכמובן שכלי החייב בטבילה גם כזה שלא מכיל בתוכו את המזון, ודי בזה שמשמש את האוכל וכאמור.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 05 נובמבר 2018, 00:49
על ידי הר נבו
למה לא טובלים את המדפים של המקרר (אם לא את המקרר כולו)?

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 05 נובמבר 2018, 01:04
על ידי חזקי
הר נבו כתב:למה לא טובלים את המדפים של המקרר (אם לא את המקרר כולו)?

ראה מה שכתב בספר טהרת כלים בשם כמה מהפוסקים.
אחד מהתנאים לחייב את הכלי בטבילה באופן שמבשלים בו או שאוכלים ושותין ממנו ישירות ולא שמכניסים בהם משקאות ואוכלים לקיום - הנה רבותינו האחרונים ז''ל נחלקו אם כלים שמכניסים בהם משקאות ואוכלים לקיום, אבל אין מבשלים בהם ואין שותין מהם ישירות אלא יוצקים מהם לכוסות ומהם אוכלים או שותים, צריכים טבילה או לא. כי הנה הגאון ר' יהודה עייאש בשו''ת בית יהודה (חיו''ד סימן נב) פטרם מטבילה והביא ראיה לזה מסכין של שחיטה או של הפשטה. וכדבריו פסקו בספר מזבח אדמה (חיו''ד סימן קכ דף יא ע''ד) ובעיקרי הד''ט (חיו''ד סימן יח אות ב) והגאון ר' חיים פלאג'י בספרו רוח חיים (חיו''ד סימן קכ אות ב) ובספר ברית כהונה (חיו''ד עמוד רלח) ובשו''ת טוב טעם ודעת (מהדו''ג ח''ב סימן כב) ובשו''ת אמרי דוד (סימן סח) ובקיצור ש''ע (סימן לז מסגרת השלחן סק''י), ציינם בשו''ת דברי דוד ח''א (טהרני, חיו''ד סימן ט). וכ''פ בערוך השלחן (שם הלכה לה). וכ''פ בשו''ת מנחת יצחק ח''ט (סימן פג). ועיין בשו''ת זרע אמת ח''ב (סימן לח). אולם בשו''ת בית דוד ח''א (חיו''ד סימן סב) לא ס''ל הכי והוא ז''ל פסק שהם חייבים בטבילה מן הדין והביא כמה ראיות לדבר והעתקתי לשונו להלן בחלק ההלכות פרק ב הלכה יז הערה 93 בד''ה אולם. וכן נראה דעת הרב חיד''א בברכ''י (שם). וכן הבין בדעתו בספר בא''ח (פרשת מטות הלכה ה) וכן פסק שם להלכה ולמעשה. וכן פסקו בשו''ג (או''ח סימן תנא דיני טבילת כלים ח''ב הלכה ז) ובשו''ת באר משה ח''ד (סימן צט).
ולענין מעשה, הנה אע''פ שראייתו של הרב בית יהודה הנ''ל מסכין של שחיטה או של הפשטה כיון דעדיין צריך הכשר בישול אין להטבילו אינה מוכרחת אחה''ר, כי שם מדובר במאכל שאינו ראוי לאכילה כלל משא''כ בנ''ד שמדובר במאכל שראוי לאכילה רק שאין אוכלים אותו ישירות מהכלי שהוא נמצא בו, מ''מ הואיל וחיוב טבילת כלי זכוכית מדרבנן וכמו שיתבאר להלן בחלק ההלכות פרק ב' הלכה ג' הערה 23, אפשר להקל כדברי הבית יהודה וסיעתו דהוי פלוגתא בדבר שאיסורו מדרבנן וספיקא דרבנן לקולא, בפרט שבשו''ת דברי דוד ח''א (טהרני, סימן ט) הביא כל ראיותיו של הבית דוד הנ''ל ודחאם אחת לאחת, ועוד שכדברי הבית יהודה הנ''ל פסקו רוב האחרונים וחלקם העידו שכן המנהג וגם מרן החיד''א לא כתב בסכינא חריפתא שהלכה כדברי הבית דוד. והנה אע''פ שלא מלאני ליבי להקל בכלים שעשויים ממתכת שחיוב טבילתן מן התורה וכמ''ש להלן בחלק ההלכות פרק ב הלכה ג הערה 15, כי במחלוקת בדבר שאיסורו מן התורה נקטינן לחומרא, מ''מ הואיל ולדעת הרמב''ם ועוד כמה ראשונים אף חיוב טבילת כלי מתכות מדרבנן, הו''ל ספק ספיקא להקל, שמא כדעת הבית יהודה ודעימיה דס''ל שכלים העשויים לשמירה אינם צריכים טבילה אפילו שעשויים ממתכת ואת''ל שאין הלכה כמותם, שמא הלכה כדעת הרמב''ם ודעימיה שחיוב טבילת כלי מתכות מדרבנן וא''כ הוי ספק דרבנן לקולא, ואע''פ שאין הספק ספיקא מתירו לגמרי, שהרי הספק השני מתיר מן התורה בלבד ואסור מדרבנן, מ''מ חשיב שפיר מ''מ, וכמו שלמדנו להועיל מרן הראש''ל שליט''א בשו''ת יבי''א ח''ה (חיו''ד סימן כו סוף אות ט) וע''ע בספר יוסף דעת (הלוי, סימן יב). ומכ''ש שיש להקל לפי מ''ש הרב ישועות יעקב (סימן קכ סק''א) בד''ה ובתשובה שאף למ''ד שחיוב כלי מתכות מדאורייתא מודי מיהא שאיסור השימוש הוא מדרבנן וכ''כ עוד הגאון רבי צבי הירש בנו של הגאון ההפלאה בסוף ספר ההפלאה בחידושיו לע''ז (עה:) וכ''כ המשנ''ב בביאור הלכה (סימן שכג סעיף ז) וכ''כ בשו''ת מנחת יצחק ח''א (סימן מד). והביאם בשו''ת יבי''א ח''ז (עמוד רטז). לפיכך, קופסא המיודעת לשמירת קפה או תה, סלסלת פירות, טרמוס, מקרר שיש בתוכו מדפים ומגירות שמניחים בהם פירות וירקות וכיוצא בזה אינם צריכים טבילה אף אם היו עשויים ממתכת, שהרי לא משתמשים לשתות מהן ממש כמו כוסות וגם אין מבשלים בהם כמו קדירות, וא''כ אין טעם לחלק בין צלוחיות שמכניסים בהם מים לקיום לבין הכלים הנ''ל. [ואע''פ שבשו''ת באר משה ח''ד (סימן צט) צידד שאותם המדפים והמגירות צריכים טבילה אלא שהעולם מקילים ואינם טובלים מפני שדעתם שלא נעשו כלל תיבה זו לצורך זה שיאכלו ממנה ואזלינן גם בתר רוב תשמיש. ע''ש. מ''מ לפי מש''כ לעיל יש להקל, בפרט דהוי כלי העומד לנחת ואין רגילים לטלטלו ממקום למקום ולכן אינו חשוב ככלי סעודה, והוא הדין גם במגירות ומדפים וכמ''ש סברא זו הגרש''ז אויערבאך זצ''ל והוב''ד בספר טבילת כלים (עמוד קצו). וכן המנהג וכמו שהעיד הרב באר משה הנ''ל. וכ''כ בספר הליכות עולם ח''ז (עמוד רמו בהערה) ובשו''ת דברי דוד ח''א (חיו''ד סימן ט) על פי דברי הבית יהודה הנ''ל. ע''ש.]

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 05 נובמבר 2018, 01:24
על ידי הר נבו
כמדומה שטרמוס כן נוהגים לטבול

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 05 נובמבר 2018, 01:27
על ידי חזקי
בטרמוס שאפשר בקלות להטביל נוהגים להחמיר, אך לפי הדברים הנ"ל בלא ברכה.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 05 נובמבר 2018, 01:29
על ידי חזקי
שמעון כהן כתב:סברא זו שחיבור לחשמל מקרי חיבור לקרקע הובאה כבר בשו"ת חלקת יעקב (ברייש), ורוב הרבנים לא הסכימו לה, יעויין בשו"ת שבט הלוי ועוד, וגם הגרשז"א לא נהג כן להלכה. מה גם שאפילו אם נטען שהחיבור לחשמל עושהו חיבור לקרקע, עדיין לא נפטרנו מהמחלוקת הגדולה בכלי העשוי לחברה בקרקע אם מתבטלת מתורת כלי, יעויין בספר טבילת כלים להר"צ כהן.

אכן נוהגים להטביל, וכך דעת חלק גדול מהפוסקים. אולם מה שיש לדון אם מברכים בכה"ג.

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 07 נובמבר 2018, 22:48
על ידי באמונתו יחיה
חזקי כתב:
באמונתו יחיה כתב:מד חום חשמלי למדידת טמפרטורת מאכלים חייב בטבילה?

הלא הוא בא במגע ישיר עם המזון בלי צורך בהכנה נוספת. וחלוק מסכין שחיטה או חצובות שכתבו רוב הפוסקים שאין חייב בטבילה משום שאינם באים במגע עם האוכל, או משום שהשימוש בהם הוא שלב מוקדם לאכילה עצמה. מה שאין כן במד חום חשמלי שדרך השתמשותו היא בשלב הסופי והמוגמר של המזון, וכן הוא בא במגע ישיר עם האוכל, אין סיבה שלא לחייבו בטבילה. וכמובן שכלי החייב בטבילה גם כזה שלא מכיל בתוכו את המזון, ודי בזה שמשמש את האוכל וכאמור.

כל מהותו לבדוק אם האוכל מוכן ובזה יש לדון האם הוא כמו סכין שחיטה

Re: טבילת כלים חשמליים

הודעה שלא נקראהפורסם: 07 נובמבר 2018, 22:58
על ידי חזקי
באמונתו יחיה כתב:
חזקי כתב:
באמונתו יחיה כתב:מד חום חשמלי למדידת טמפרטורת מאכלים חייב בטבילה?

הלא הוא בא במגע ישיר עם המזון בלי צורך בהכנה נוספת. וחלוק מסכין שחיטה או חצובות שכתבו רוב הפוסקים שאין חייב בטבילה משום שאינם באים במגע עם האוכל, או משום שהשימוש בהם הוא שלב מוקדם לאכילה עצמה. מה שאין כן במד חום חשמלי שדרך השתמשותו היא בשלב הסופי והמוגמר של המזון, וכן הוא בא במגע ישיר עם האוכל, אין סיבה שלא לחייבו בטבילה. וכמובן שכלי החייב בטבילה גם כזה שלא מכיל בתוכו את המזון, ודי בזה שמשמש את האוכל וכאמור.

כל מהותו לבדוק אם האוכל מוכן ובזה יש לדון האם הוא כמו סכין שחיטה

כפי שכתבתי טעם הפטור בסכין שחיטה כפי שנתבאר באחרונים, מחמת שמשתמשים בו למאכל שאינו מתוקן וראוי לאכילה, בשונה ממד חום חשמלי שמשתמשים בו בשלב שהמאכל מתוקן וראוי לאכילה. אולי אפשר לדון ממקום אחר, אבל לא דומה לסכין שחיטה וכאמור.