עמוד 1 מתוך 1

ברוך שעקר עבודה זרה

הודעה שלא נקראהפורסם: 25 אוגוסט 2015, 15:27
על ידי אריה ענק משער האריות
בעקבות חורבן בית העבודה זרה העתיק "בעל שמן" בעיר תדמור שבסוריא על ידי דעא"ש אתמול בלילה.
האם אפשר לברך ברוך שעקר עבודה זרה.
או דילמא לא כיון שכבר נתבטלה העבודה בו מזה שנים רבות ולא נחרב עתה אלא הבית השומם

Re: ברוך שעקר עבודה זרה

הודעה שלא נקראהפורסם: 26 אוגוסט 2015, 16:52
על ידי יעקב ישראל
נראה שאם אדם יזדמן למקום זה, עליו לברך.

כל המקומות שנעקרו מהם עבודה זרה, הם מקומות עתיקים שנעקרה מהם עבודה זרה בעבר הרחוק, ובכל זאת יש לברך.

Re: ברוך שעקר עבודה זרה

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 נובמבר 2015, 02:13
על ידי מלפפונאי.
כמדומה שלשון הברכה בגמ' היא ברוך שעקר ע"ז מארצנו. וסוריה זה חו"ל.
אולי זה בשטח סוריא שכבשו דוד ונכנסים לבית הספק דכיבוש יחיד, וכל הדינים שסוריה שווה בהן לארץ ישראל וצ"ע